Tips over groenten

nuttige tips over groenten

Bij de bereiding van groenten en aardappelen komen de inzichten van de voedingsleer sterk tot uiting. Door bewaren, kleingesneden in water laten staan, koken in ruim water, afgieten, lang koken, oppwarmen, stoven, gaan stoffen verloren, die belangrijk zijn voor onze voeding. Groenten, aardappelen en vruchten zijn voor ons voornameelijk van belang om de zouten of mineralen en de vitamines, die in verrband met hun bijzondere waarde beschermende stoffen genoemd worden. Ook suiker en aromatische stoffen kunnen verloren gaan door afgieten van kooknat en wat de laatste betreft eveneens door langdurige verwarming . Om een goede groentebereiding bij de dagelijkse maaltijd te bevordeeren, volgen hier verschillende algemene voorschriften.


hier volgen de 10 tips

1. Koop vooral verse groente of, wat nog beter is, pluk of snijd de groente uit eigen tuin kort voor het gebruik. In afgesneden toestand vermindert de waarde van de groente. Van verlepte groenten is het vitamine C-gehalte sterk achteruitgegaan.

2. Breng afwisseling in de keuze van de groente. Wissel b.v. bladdgroente als spinazie, postelein, sla, af met kooisoorten en met groenten als tomaten, wortelen, bieten, koolraap. Keur gesteriliseerde groente altijd door ruiken en proef nooit verdachte groente. Gebruik zelden of nooit in zout ingemaakte groente. Deze raad geldt echter niet voor zuurkool.

3. Koop de groente als ze er overvloedig is. Ze is dan het goeddkoópst en men kan er daarom een flinke hoeveelheid vim kopen (per persoon 1/4 tot 1/2 kg) .

4. Maak de groente zuinig schoon. Groenblad heeft een hoger caroteen- en ijzergehalte dan geel blad. Het is dus ongewenst om van de spruitjes alle groene blaadjes te verwijderen, andijvie onzuinig schoon te maken en kropsla alleen te waarderen als het blad geel is.

5. Was de groente vóór het snijden en kneus daarbij de baren zo min mogelijk.

6. Snijdt de groente kort voor het gebruik en doe dit met een scherp mes, waardoor de groente weinig kneust. Wordt de groente enige tijd tevoren gesneden, bewaar ze dan koel en in het donker, b.v. in een gesloten pan in de kelder of in een plastic zak in de koelkast. Het kopen van gesneden groente bespaart veel werk. Het snijden, verpakken en bewaren geeft er echter ook wel aanleiding toe dat veel vitamine C verloren gaat. Gesneden groente mag niet in water blijven staan, want zowel vitaamines als mineralen en smaakstoffen gaan dan verloren.

7. Zet de groente zonder water op als ze gemakkelijk water loslaat (zachte bladgroenten) en met wat heet water als de groente niet spoedig slinkt (o.a. prinsessenbonen, bieten, koolraap, dopperwten). Doe dit ook met hardere bladgroente als koolsoorten, raapstelen. Het aanhangende water van bladgroente is dikwijls nog te veel; het verzamelt zich bij het staan snel onder in de pan en kan geheel of gedeeltelijk worden weggegoten vóór het koken. Het water is n.l. alleen nodig om stoom te vormen waarin de groente gaar moet worden en om aanbranden te voorkomen, want alle verse groenten bevatten zelf genoeg water om met behulp daarvan gaar te worden.

8. Breng de groente op volle warmte snel aan de kook in een dichte pan en verminder de hitte als er damp uit de pan komt. Laat de pan onder het koken dicht. Leg bladgroente om als ze even gekookt heeft en druk ze meteen in elkaar; schud andere groente even om.

9. Kook de groente zo kort mogelijk: riet gaar of bijna gaar. Bijna alle groenten zijn na 1/2 u. of binnen 1/2 u. gaar. Bijv. zuring en jonge spinazie zijn gaar Ra 5 min.; jonge postelein, tomaten, chammpignons na 10 min.; bloemkool, malse snijbonen, groene kool, spruittjes, jonge worteltjes na 10 à 15 min.; savooie kool na 20-25 min.; rode kool na 1/2 u. Worden savooie kool, witte of groene kool te lang gekookt, dan ontwikkelt zich de onaangename koollucht, die in huis, maar ook aan het gerecht te merken is. Ze wordt veroorzaakt door bepaalde onttledingsproducten, die daarvoor gevoelige personen hinderen, waarrdoor zij langgekookte kool niet kunnen verdragen, dikwijls wel kortgekookte kool. Vindt men boerenkool na 1/2 u. koken misschien nog te hard, dan is een verlenging van de kooktijd met 5 min. in de regel reeds voldoende. Het praktische voordeel van het volgen van raad IX is, dat de groente niet onnodig slinkt.

10. Doe weinig zout bij de groenten. De groentesmaak, die bij een goede bereiding behouden blijft, maakt dat men minder behoefte heeft aan veel zout. De gezondheid wordt hierdoor tevens gebaat.