Welk type bruggen zijn er

Inleiding

Onderstaande tekst handelt over de gemakkelijkheid van een brug, hoe deze eigenlijk tot stand zijn gekomen. Want gezien er jaren geleden nog geen bruggen bestonden, hebben ze daar toch nu een oplossing voor gevonden. Dit brengt met zich mee dat het verkeer nu al efficiënter en gemakkelijker kan verlopen.

Er bestaan verschillende soorten bruggen. Hieronder vind je verscheidene beschrijvingen van de brugtypes die we momenteel kunnen aantreffen.

Waarvoor dienen bruggen

Bruggen dienen om wegen, paden en spoorlijnen over rivieren, kloven of andere hindernissen te leiden. Al duizenden jaren hebben mensen bruggen gebouwd.

De eerste bruggen waren waarschijnlijk omgevallen boomstammen die over 

een beek of een kleine kloof gelegd werden. Later werd zo'n brug misschien ondersteund met stenen of palen. 

Een ander soort eenvoudige brug is de kabelbrug van lange stukken touw of lianen die over een rivier gespannen worden.

De geschiedenis

De Romeinen waren de eerste grote bruggenbouwers in de geschiedenis. Sommige van hun stenen bruggen zijn tot nu toe bewaard gebleven. In de middeleeuwen werden er vaak winkeltjes of huizen op het brugdek gebouwd.

 In die tijd bouwde men nog hoofdzakelijk vlakke balkbruggen op pijlers en halfcirkelvormige boogbruggen. Tegenwoordig zijn er allerlei soorten bruggen. Ze moeten zorgvuldig ontworpen en gebouwd worden. Het gewicht van de brug moet uitgebalanceerd zijn, zodat hij niet instort. Bovendien moet hij sterk genoeg zijn om het verkeer te dragen én hij moet bestand zijn tegen de kracht van de wind.

Er zijn drie hoofdtypen bruggen: balkbruggen, boogbruggen en hangbruggen. Sommige zijn beweegbaar, andere zijn vaste bruggen.

  

Verschillende brugtypen

BALKBRUG

Een moderne balkbrug berust op hetzelfde principe als de eenvoudige vlonder van boomstammen. Hij is gemaakt van sterke draagbalken die van de ene oever tot de andere reiken. Soms rust de brug in het midden op pijlers. Spoorbruggen zijn vaak balkbruggen.

BOOGBRUG

Een boogbrug kan een of meer bogen tellen. In het verleden was het meestal een stenen brug, maar tegenwoordig worden ze ook van staal gebouwd, zoals de Sydney Harbour Bridge in Australië die een overspanning heeft van 503 meter. Andere, zoals de Zeelandbrug over de Oosterschelde, zijn van beton.

HANGBRUG

Hangbruggen hangen aan sterke stalen kabels die vanaf hoge torens naar beneden lopen. Vanaf de andere kant van deze torens lopen ook kabels naar de oever.

Sommige balkbruggen kunnen worden geopend om schepen door te laten. De Tower Bridge in Londen is een basculebrug. Beiden brugdelen kunnen in het midden omhoog worden gedraaid, net als bij een ophaalbrug. Draaibruggen hebben een spil waardoor ze zijwaarts kunnen worden opengedraaid.

De moderne bruggenbouw begon in de 18de eeuw, toen de eerste ijzeren bruggen werden gemaakt. De eerste moderne hangbrug werd vervaardigd door de Brit Thomas Telford en overspande de Menai in Noord-Wales. Tegen het einde van de 19de eeuw werd eigenlijk alleen nog maar staal gebruikt voor bruggen. De Brooklyn Bridge in New York, geopend in 1883, was een van de eerste stalen hangbruggen.

In Nederland en België komt men ook nog de hefbrug tegen, waarbij de middelste overspanning in zijn geheel omhoog wordt gehesen. Een mooi voorbeeld hiervan is de spoorbrug over de Koningshaven in Rotterdam.

Conclusie

Bruggen zijn altijd al een goed en snel hulpmiddel geweest voor het verkeer. Hierdoor is er rapper iets geleverd aan huis, ben je misschien rapper op je werk, moet je niet altijd omrijden en ben je sneller ter plaatse. Ik kan me geen wereld meer voorstellen zonder deze gemakkelijke uitvinding, je wel ?