De tempel van Salomo

De tempel van Salomo

Tempeldoorsnede

Wat is de (Joodse) tempel ?

Volgens de Bijbel en de Joodse Tenach (uitleg onderaan) . Is de tempel het huis van God. Het gebouw is gebouwd, volgens richtlijnen die Salomo, volgens deze geschriften zelf van God gekregen heeft. Heden ten dagen wordt er in kerken door de voorgangers de kerk het huis van God genoemd, maar volgens deze geschriften, zou God alleen deze waardering aan de tempel zelf gegeven hebben. En niet aan de latere synagoges of de kerken in onze westerse cultuur. Duidelijk is dus dat het een heilig religieus gebouw betreft.

De tempel stond in de plaats Jeruzalem. En was het middelpunt van het religieuze gebeuren.

De eerste tempel van de Joden werd Gebouwd onder het beheer van koning Salomo. Er wordt vaak gezegd, dat Salomo de Tempel heeft gebouwd, maar dat heeft hij uiteraard niet alleen gedaan. Er werd aan de tempel gebouwd, met

  • 80.000 steenhouwers
  • 70.000 sjouwers
  • 30.000 voormannen om leiding te geven aan de werkzaamheden

De tempel is zijn belangrijkste bouwwerk in zijn leven geweest. De tempelbouw duurde 7 jaar voordat het af was. Voordat de tempel er was, was er voor de Joden de Tabernakel ( Tent der samenkomsten) Deze hadden ze meegevoerd door de woestijn, toen zij 40 jaar geen vaste verblijfplaats hadden. De tempel zou daarvoor in de plaats komen. En een vaste plaats in Jeruzalem krijgen.

De muren van de tempel bestonden uit zuiver kalksteen. De binnenkant was afgewerkt met cederhout. Dat gehaald werd uit de bossen van Libanon. Ook het dak was van cederhout. Een bijzonder feit van de tempel is, dat het gehele gebouw, ondanks zijn grootte niet werd ondersteunt van binnen met pilaren. Maar dat het gehele dak rustte op de buitenmuren. Bij wetenschappelijke berekeningen in deze tijd, is gebleken, dat de overspanning van het dak. Precies het maximale bedroeg, dat cederhout kon houden. Op zich een opmerkelijk feit.

De tempel bestond uit 2 ruimtes. Het heilige en het Heilige der heiligen. Het heilige der heiligen was alleen 1 maal per jaar toegankelijk voor de Hogepriester. En was afgesloten van het heilige, door een gordijn. Wat het voorhangsel wordt genoemd. Achter het voorhangsel stond de ark des verbonds, die ook al in de tabernakel meegevoerd was door de woestijn, en nu een vaste plek had gekregen.

De 2 bronzen zuilen aan de voorkant, hadden een naam. De rechterkant werd: Jachim genoemd, wat betekent: Hij zal bevestigen. De zuil aan de linkerzijde had de naam: Boaz, wat betekend: In kracht. De poorten waren gemaakt van olijfhout.

Het heilige der heiligen, was een kubusvormige ruimte met zijden van 20 ellen. Die volledig bekleed waren met zuiver goud. Dat zelfs met gouden spijkers opgebracht zou zijn. Dit zuivere materiaal, zou de zuiverheid van God's woning weerspiegelen.

tempel met plein

Om de tempel was het tempelplein, dat ook in 2 delen was onderverdeeld. In de Joodse cultuur, mochten de heidenen, komen in het voorpoorhof. Dat was het eerste deel, waar je kwam als je binnen de muren van het plein komt. Dichterbij de tempel, mochten alleen joden komen, zowel vrouwen als mannen. In de tempel, mochten alleen mannen komen. En in het heilige der heiligen dus alleen de hogepriester.

Wat is de Tenach ?

De tenach is het religieuze boek van de Joden, die is samengesteld uit de letters T N CH , de medeklinkers werden in het orginele hebreeuws niet geschreven.

  • T- Thora = wet
  • Newie'iem= de profeten
  • Ketoewiem = geschriften ( ch, wordt uitgesproken als K )

Men noemt deze manier van naamgeving een acroniem. Deze verzameling van boekrollen, zijn dezelfde als die in het christendom het Oude Testament van de Bijbel wordt genoemd.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden