Illuminati - Baas boven Baas

Inleiding

In Nederland leven we met z’n allen in een democratisch land, tenminste dat denken we. De regering wordt gekozen en heet daarom de volksvertegenwoordiging. Ook de leden van de Eerste Kamer worden gekozen door alle Nederlanders. Tezamen maken zij het beleid van ons land en schrijven zij de wet voor.

Normaal gezien zou je er van uit gaan dat dit beleid en wetten betreft die in ons belang zijn, dat is toch ook de reden waarom je voor iemand kiest tijdens de verkiezingen. Maar soms lijkt het alsof men een beleid uitstippelt of wetten vervaardigt die het Nederlandse volk weinig ten goede komen, maar juist de beleidsmakers en de rijkste bevolkingsgroepen wel. En soms lijkt het er op dat ze toch echt het beste met ons voor hebben.

Toch hebben onze volksvertegenwoordigers en ook die van alle andere landen weinig in te brengen als het er werkelijk om gaat! Hoe komt dat?

De Illuminati

Er zijn anderen die werkelijk aan de touwtjes trekken. Er is namelijk een zeer klein percentage dat het beleid van alle landen over de hele wereld bepaald. Deze zeer kleine groep mensen, die ook wel “de Illuminati” wordt genoemd, heeft als uiteindelijke doel de hele aarde in z’n macht te krijgen.

Als je jezelf nu afvraagt wat daar de reden van kan zijn, dan is er maar één antwoord mogelijk namelijk dat macht een lekker gevoel geeft. En wat is er dan betere dan complete macht over alle mensen te hebben.

Er zijn twee manieren om macht te krijgen:

  1. Respect en eerbied verdienen van anderen, waardoor ze een volledig vertrouwen in je hebben, en daardoor alles voor je over hebben.
  1. Angst bij anderen creëren, zodat zij er alles voor zullen doen om te voorkomen dat hun angst bewaarheid wordt.

De kortste en makkelijkste weg is angst creëren en dat is de weg die de Illuminati hebben gekozen. Zij hebben er lang geleden voor gekozen eerst veel geld te verdienen, waarmee ze beleidsbepalers konden omkopen. Zodra iemand omgekocht is, is de betreffende persoon bang dat dit bekend wordt en zal er dus veel voor over hebben dat dit bekend wordt. Gevolg is dat zij beslissingen zullen nemen die zij anders nooit hadden genomen, zoals bijvoorbeeld bepaalde wetten aannemen, een bepaald beleid uitstippelen of andere mensen benoemen in functies waar zij anders nooit terecht waren gekomen.

Er speelt hierbij echter één probleem mee. Niet iedereen accepteert of gelooft zomaar dat bepaalde wetten aangenomen dienen te worden of dat een bepaald beleid de juiste is voor het volk of dat bepaalde mensen in de juiste functie benoemd worden.

Het is voor de Illuminati van het grootste belang te voorkomen dat het volk onraad ruikt en in opstand raakt. De Illuminati spelen daarom een spelletje met de mensheid alsof het een potje schaken betreft, alleen maar zodat het grootste gedeelte van de mensheid het onwaarschijnlijk acht dat zij bestaan en zulke plannen hebben.

Ondertussen hebben zij al een aantal doelen bereikt. Vraag jezelf het volgende maar eens af: - Ben ik onafhankelijk? - Ben ik ergens bang voor? - Volg ik gedwee mijn meerdere? - Laat ik voor mezelf denken?

De antwoorden hierop zijn zeer waarschijnlijk: - Nee … ik ben afhankelijk van geld, want ik wil een huisje hebben, ik wil dingetjes voor m’n vriendin kopen, ik wil voor een gezonde financiële toekomst van m’n kinderen zorgen, etcetera. - Ja … ik ben bang voor de mening van anderen, ik ben bang uitgelachen te worden, ik ben bang zonder geld te komen zitten, ik ben bang geen eten meer te hebben, etcetera. - Ja … ik doe wat mijn baas van me vraagt (zolang het maar in m’n contract staat) zodat ik geld verdien, ik ben het vaak niet mee eens met de wetten of het beleid in ons land maar doe er verder niks/weinig tegen, als de media zeggen dat het slecht gaat met de economie dan geloof ik dat en geef ik minder geld uit, etcetera - Ja … de paus zei vroeger de wereld is plat en wij geloofden het, de ‘kenners’ zeggen dat er geen ufo’s bestaan en wij geloven het, de ‘kenners’ zeggen ons hoe we kinderen op moeten voeden en wij geloven het en lezen de boekjes, overheden zeggen dat de islamitische wereld slecht is en wij geloven het, etcetera.

Beangstigend hè?! Nee hoor, angst bestaat alleen maar in je hoofd. Wees eens niet bang, ga uit van je ware gevoel. Ga eens op zoek naar de waarheid en geloof niet klakkeloos wat een ander je vertelt! En een volk dat de waarheid kent laat niet met zich sollen, dus is dat de enige manier om de Illuminati tegen te gaan, want al is de leugen nog zo snel … de waarheid achterhaalt hem wel! En ach laten we wel zijn, als wij er naast zitten, dan lijkt het net alsof je in een spannende film hebt meegespeeld … nietwaar?