Waar komt bijgeloof vandaan

Inleiding

Op vrijdag de 13e zou iedereen ongeluk hebben, net als wanneer je onder een ladder doorloopt of een spiegel breekt. Dit zijn allemaal voorbeelden van bijgeloof die door miljoenen mensen over de hele wereld zeer serieus genomen worden. Niet alleen nu, maar ook vroeger werd al in deze dingen geloofd. Maar waarom eigenlijk? Waar komt al dit bijgeloof vandaan?

Breken van een spiegel

Als je een spiegel breekt, zal je zeven jaar lang ongeluk ondervinden in alles wat je doet.

Men geloofde vroeger dat je je ziel zag wanneer je in de spiegel keek. Je ziel is dat extra’s dat in je lichaam zit dat je maakt wie je bent. Wanneer een spiegel breekt, breekt dus ook je ziel, werd geloofd. Het zou zeven jaar duren voordat je ziel, en dus ook jijzelf, weer geheel hersteld was. Natuurlijk is dit bijgeloof niet waar, want in een spiegel zie je alleen de buitenkant van je lichaam. Dit komt doordat licht via je lichaam in de spiegel terugkaatst.

Iemand gezondheid wensen

Men moet een persoon die niest gezondheid wensen. Doet men dit niet, dan wordt de persoon ziek.

Iedereen wenst elkaar gezondheid wanneer we niesen. Maar waarom eigenlijk? Ook dit feit dat vindt zijn oorsprong bij de ziel. Er werd gedacht dat je ziel even uit je lichaam schoot wanneer je nieste. Er komt bij een nies namelijk een hele grote kracht vrij. De periode na de nies zat er dus geen ziel of geest in je lichaam. Dan konden slechte geesten je lichaam innemen en dat wil niemand! Door gezondheid, een gelukwens, uit te spreken, verjaag je de boze geesten.

Onder een ladder doorlopen

Onder een staande ladder doorlopen zal je ongeluk bezorgen.

Vroeger werd geloof dat een driehoek een heilig symbool was. Een ladder vormt wanneer deze schuin staat, met de muur en grond een driehoek. Wanneer je onder een ladder doorloopt, verbreek je de heilige driehoek en zullen slechte krachten vrijkomen. Ook hiervoor is geen enkel bewijs gevonden om aan te nemen dat dit echt zo is. En waarom zou je alleen ongeluk krijgen wanneer je onder een ladder doorloopt? Een deur bestaat toch eigenlijk ook uit twee driehoeken. Trek maar eens een diagonale lijn. Waarom krijg je dan geen ongeluk over je heen als je door een deur loop?

Op hout kloppen

Wanneer je zegt dat datgene wat je doet goed gaat of goed is gegaan, moet je gelijk op hout kloppen. Doe je dit niet, dan zal je alsnog falen.

Dit is een wat minder bekende vorm van bijgeloof in Nederland. Dit wordt/werd dan ook vooral geloofd in Scandinavië. Daar geloofden ze vroeger dat de goden in boomstammen of takken leefden. Wanneer je een gunst wilde, moest je op een stam of tak kloppen om ervoor te zorgen dat de goden je zouden helpen. Dit geloof is waarschijnlijk ontstaan door lawaaierige insecten die in bomen kunnen leven. De boktor bijvoorbeeld maakt een hard knagend geluid wanneer hij kauwt op hout. Als verklaring voor dit geluid, konden mensen vroeger bedacht hebben dat ze goden hoorden die in het hout woonden.

Vrijdag de 13e

Valt de 13e dag van de maand op een vrijdag, dan zal iedereen met ongeluk overspoeld worden.

Dit is ongetwijfeld één van de meest bekende vormen van bijgeloof. Er wordt nog steeds heilig in geloofd. Volgens één van de vele theorieën komt het geloof in vrijdag de 13e als ongeluksdag van een Noorse legende. Er werd ooit eens een godenfeestje georganiseerd. Twaalf goden werden op het feestje uitgenodigd. De dertiende god was kwaad dat hij niet werd uitgenodigd en bedierf het gehele feestje. Vanaf toen werd dertien het ongeluksgetal.

Conclusie

Bijgeloof is eeuwen geleden ontstaan. Veel vormen van bijgeloof hebben met de ziel of natuurkrachten te maken. Mensen verklaarden verschillende natuurlijke verschijnselen vaak met het leven van goden. Tegenwoordig hebben we wetenschappelijke verklaringen hiervoor en blijkt het bijgeloof vaak ongegrond.

Bronnen afbeeldingen: Wikimedia Commons, Jeremie63