Wat vieren we met Goede Vrijdag

Inleiding

Het Christendom kent erg veel feestdagen. Vooral in het voorjaar is het er erg druk mee. Zo is er carnaval, Witte Donderdag en Pasen. Daartussenin wordt ook nog Goede Vrijdag gevierd. Door de grote hoeveelheid feestdagen hebben veel mensen niet meer goed op een rijtje wat er nou precies gevierd en herdacht wordt op welke dagen. Wat wordt er bijvoorbeeld gevierd met Goede Vrijdag? Wie vieren het en hoe zijn de tradities op deze dag?

Wat vieren we?

Goede Vrijdag wordt gevierd op de vrijdag voor Pasen. Goede Vrijdag is eigenlijk niet echt een feestdag te noemen, er wordt namelijk een best trieste gebeurtenis herdacht: de dood van Jezus aan het kruis op de heuvel Golgotha, te Jeruzalem.

Het verhaal van Goede Vrijdag wordt beschreven in alle vier de evangeliën, dus in die van Mattëus, Marcus, Johannes en Lucas. Vroeg in de ochtend kwam de sanhedrin bijeen, het gerechtshof van Jeruzalem. Deze besluiten dat Jezus ter dood gebracht moet worden wegens godslastering. Jezus wordt opgepakt en naar Pilatus gebracht, de stadhouder van Jeruzalem. Hij beseft zich dat Jezus oorspronkelijk uit de streek Galilea komt. Daar heeft Herodes de macht. Aangezien Pilatus niet goed weet wat hij met de situatie aan moet, besluit hij dat Jezus naar Herodes gestuurd moet worden zodat deze een beslissing kan nemen. Herodus drijft echter de spot met Jezus en stuurt hem terug naar Pilatus. Pilatus heeft inmiddels besloten dat hij wil proberen om Jezus te bevrijden. Hij bedenkt daarom een slim plannetje: Pilatus zet Jezus en een moordenaar naast elkaar. Het volk mag vervolgens één persoon kiezen die geëxecuteerd wordt en de andere persoon wordt dan vrijgelaten. Pilatus denkt haast zeker te weten dat het volk ervoor zal kiezen dat Jezus vrijgelaten moet worden.

Dit blijkt echter niet zo te zijn. Na het meerdere keren gevraagd te hebben, blijft het volk roepen ‘’kruisig hem’’, tegen Jezus. Jezus krijgt vervolgens een doornenkroon op zijn hoofd gedrukt en krijgt een mantel om. Niet veel later, tussen acht en negen uur in de ochtend, is het moment daar. Jezus wordt aan het kruis genageld. Ook twee moordenaars worden gekruisigd. De drie kruisen staan naast elkaar op de heuvel de Golgotha, die iets buiten Jeruzalem zou liggen. Op het moment dat Jezus sterft, aan het eind van de ochtend, zou het donker zijn geworden over de hele wereld. In de avond wordt Jezus van het kruis gehaald en in een graf neergelegd. Ondanks dat dit een trieste gebeurtenis lijkt, wordt deze dag toch ‘’Goed’’ genoemd aangezien de dood van Jezus als een groots en nobel offer gezien wordt.

Wie vieren het?

Alle christenen doen aan Goede Vrijdag. Dat is niet bij iedere feestdag het geval. Zo vieren alleen katholieken Aswoensdag. Alle christelijke stromingen doen echter aan Goede Vrijdag. Ze vieren het echter niet allemaal op dezelfde manier. Daarover straks meer. Goede Vrijdag is een feestdag die in de regel echt alleen maar door christenen gevierd wordt. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Pasen en Kerstmis. Op deze dagen doen veel niet-christenen wel wat feestelijks.

Hoe vieren we het?

Zoals al besproken werd, viert niet iedere christelijk stroming op dezelfde manier Goede Vrijdag. De katholieken beginnen in de middag met de zogenaamde ‘’Kruisweg’’. Dit is een herbeleving van de lijdensweg die Jezus af moest leggen van het gerechtsgebouw in Jeruzalem tot de Golgotha. In veel kerken zijn schilderijen te vinden met daarop verschillende situaties uit de lijdensweg afgebeeld. In de avond wordt er een kerkdienst gehouden. Voor de rest staat Goede Vrijdag bij de katholieken in het teken van soberheid en onthouding. Tijdens de kerkdienst is het altaar dan ook leeg. Verder is voor katholieken Goede Vrijdag een verplichte vastendag net zoals Aswoensdag. Op een vastendag mogen christenen slechts één maaltijd nuttigen en helemaal geen vlees.

Orthodoxen en  Oosters-katholieken vieren op een iets andere manier Goede Vrijdag. Zij beginnen in de ochtend al met een kerkdienst. Tijdens deze dienst worden twaalf Evangelielezingen gedaan. Ook worden er precies vijftien antifonen gezongen. Een antifoon is een gezongen vers. Daarna vindt nog een kruisverering plaats, dit is ook het geval bij katholieken. In de avond vindt nog een processie plaats. Ook voor orthodoxen is Goede Vrijdag een (strenge) vastendag. Protestanten vieren Goede Vrijdag minder ‘’groots’’ dan de voorgaande christelijke stromingen. Zij houden één kerkdienst met een zeer ingetogen uitstraling.

Andere christelijke feestdagen

● Driekoningen – 6 januari

Carnaval - de drie dagen voor Aswoensdag

 Aswoensdag - 46 dagen voor Pasen

Palmzondag - de zondag voor Pasen

● Witte Donderdag – de donderdag voor Pasen

● Stille Zaterdag - de dag voor Pasen

● Pasen – de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente

● Hemelvaart – 40 dagen na Pasen

● Pinksteren - 50 dagen na Pasen

● Allerheiligen - 1 november

 Allerzielen - 2 november

● Kerstmis – 25 en 26 december

Conclusie

Goede Vrijdag is één van de christelijke feestdagen die deel uitmaken van de Paascyclus. Op Goede Vrijdag wordt herdacht dat Jezus ter dood veroordeeld werd en aan het kruis werd genageld. Zijn kruis stond op de berg de Golgotha. Jezus’ dood wordt gezien als een groots en nobel offer en daarom wordt de dag ‘’Goed’’ genoemd. Voor veel christenen is Goede Vrijdag een dag die in het teken staat van soberheid. Katholieken en Orthodoxen vasten op Goede Vrijdag.