Wat vieren we met Palmzondag

Inleiding

Voor veel mensen is het lastig om de gehele christelijke Paascyclus te begrijpen. Ik heb er vaak ook moeite mee. De Paascyclus bestaat uit vele feestdagen en rituelen en wordt daarom door velen als ingewikkeld ervaren. In dit artikel wordt één bijzondere dag besproken: Palmzondag, ook wel Palmpasen genoemd of in het Latijn Dominica in Palmis.  Palmzondag valt op de zondag voor Pasen en is het begin van de Goede Week. Maar wat vieren we nou eigenlijk met Palmzondag?

Wat vieren we?

Palmzondag kan eigenlijk niet echt een feestdag genoemd worden, het is meer een herdenkingsdag van een belangrijke gebeurtenis. Op Palmzondag wordt herdacht dat Jezus Christus de stad Jeruzalem binnentrad om vervolgens in die stad vele zieken te genezen. Voordat hij in Jeruzalem aankwam echter, moest hij eerst een lange reis afleggen. Hierover wordt geschreven in alle vier de Evangeliën: Lukas, Marcus, Mattheus en Johannes. Op de achtste maand van de joodse maand Niesan, die ongeveer loopt van midden maart tot midden april, arriveerde Jezus in de plaats Bethanië. Hier had hij onder andere een diner met ene Lazarus en diens twee zussen. Twee van zijn apostelen gaf hij de opdracht om het nabijgelegen dorp Bethfagé te bezoeken om daar een veulen te halen waar nog nooit iemand op gereden had. Dit deden de apostelen. De volgende dag legden de twee apostelen hun mantels op de veulen zodat Jezus er op kon gaan zitten. Op deze veulen reed Jezus naar Jeruzalem toe. Op Palmzondag wordt herdacht dat Jezus aankomt in Jeruzalem. In Jeruzalem stond een grote mensenmenigte hem juichend op te wachten. Op zijn weg gooiden ze hun mantels en palmtakjes, vandaar de naam Palmzondag.

Direct nadat Jezus in Jeruzalem was aangekomen ging hij naar de tempel toe. Tot zijn grote schrik zag hij dat de tempel was overgenomen door zakenmannen die druk bezig waren met zaken doen. Jezus stuurde ze allemaal weg. Daarna ontving hij in de tempel zieken die hij genas. Later die avond verliet hij Jeruzalem alweer om weer terug te keren naar Bethanië.

Wie vieren het?

In tegenstelling tot een aantal andere christelijke feestdagen zoals Pasen en Kerstmis, is Palmzondag (nog) niet een commerciële feestdag. Op Palmzondag wordt dan eigenlijk ook alleen maar door christenen feestgevierd. Zij staan op deze dag op verschillende manieren uitgebreid stil bij de intocht van Jezus. De data van Palmzondag voor de komende jaren zijn overigens: 13 april 2014, 29 maart 2015, 20 maart 2016 en 9 april 2017.

Hoe vieren we het?

De verschillende christelijke stromingen hebben allemaal andere manieren waarop ze Palmzondag vieren. Katholieken bijvoorbeeld beginnen deze feestdag door tijdens de Heilige Mis te luisteren naar de priester die palmtakken zegent en ze vervolgens besprenkelt met wijwater. Daarna gaan de gelovigen verder met een processie. Hierbij wordt vaak een droevige muziek gespeeld, aangezien Jezus op de aankomende Goede Vrijdag verstoten zou worden door de inwoners van Jeruzalem, die hem op Palmzondag nog zo blij ontvingen. Vaak wordt in de kerk ook nog het lijdensverhaal van Jezus Christus voorgelezen. Protestanten pakken het anders aan, velen leggen op Palmzondag tijdens de kerkmis de geloofsbelijdenis af. Ook is het traditie dat kinderen palmtakken mooi gaan versieren.

Zoals bij iedere feestdag, is er ook van Palmzondag een aantal lokale gebruiken. Op verschillende plekken wordt, zoals al eerder beschreven werd, een processie gehouden. Vooral in Spaanstalige landen wordt dit heel erg groots gevierd. In Nederland en België wordt dit meestal vrij sober gehouden.

Andere christelijke feestdagen

● Driekoningen – 6 januari

● Carnaval - de drie dagen voor Aswoensdag

 Aswoensdag - 46 dagen voor Pasen

● Witte Donderdag – de donderdag voor Pasen

● Goede Vrijdag – de vrijdag voor Pasen

● Stille Zaterdag - de dag voor Pasen

● Pasen – de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente

● Hemelvaart – 40 dagen na Pasen

 Pinksteren - 50 dagen na Pasen

● Allerheiligen - 1 november

 Allerzielen - 2 november

● Kerstmis – 25 en 26 december

Conclusie

Palmzondag is een bijzondere (herdenkings)dag die deel uitmaakt van de christelijke Paascyclus. Op Palmzondag wordt herdacht dat Jezus Jeruzalem binnenkwam, de tempel schoonveegde van kooplieden en er vervolgens zieken ontving om ze te genezen. Het feest wordt door velen gevierd door het houden van een processie. Veel kinderen lopen mee met vrolijk versierde palmtakken. Toch is de algemene sfeer niet vrolijk. Mensen houden namelijk in hun achterhoofd dat Jezus op de aankomende vrijdag, Goede Vrijdag, door de Jeruzalemmers verstoten zou worden en veroordeeld zou worden tot kruisiging.