De indeling van de Bijbel

Kanaal 66

Tijdens de preek had de voorganger het over TV-kijkgedrag van zijn gemeenteleden. De meest bekende kanalen passeerden de revue. Toen hij een vraag stelde over kanaal 66 bleef het ijzig stil. Niemand had er kennelijk ooit van gehoord. Wat die voorganger bedoelde was de Bijbel (biblia Grieks), een boek dat uit 66 losse boeken bestaat. Om een overzicht over die 66 boeken te krijgen, kan het handig zijn om eens naar de indeling van de Bijbel te kijken.

Het Oude Testament

Het Oude Testament (testamentum, Latijn) bestaat uit 39 boeken. Die 39 boeken worden verdeeld in de Pentateuch, de Geschiedenis, Poëzie en wijsheidsliteratuur en de Profeten.

De Pentateuch

De Pentateuch zijn de eerste vijf boeken van de Bijbel. Pentateuch is het Griekse woord voor “vijf boekrollen”. In de Joodse traditie heet het oude testament de Tenach en de eerste vijf boeken de Tora (de Wet). In deze eerste vijf boeken kunnen we het scheppingsverhaal en de vroegste geschiedenis van de mensheid lezen. In Deuteronomium, het laatste boek van de vijf, staat de joodse wetgeving die in die tijd gold. Er staat heel veel sociale wetgeving bij.

De Geschiedenis

De vroege geschiedenis van het volk Israël staat beschreven in de bijbelboeken Jozua, Richteren, Ruth, Samuel 1 en 2, Koningen 1 en 2, Kronieken 1 en 2, Ezra, Nehemia en Ester.

Wijsheidsliteratuur en feestrollen

De bijbelboeken die in de christelijke traditie “Poësie en wijsheidsliteratuur” worden genoemd zijn Job, Psalmen, Spreuken, Prediker en Hooglied. Prediker en Hooglied behoren tot de “vijf feestrollen” (megillôt) die in de synagoge worden gelezen ter gelegenheid van jaarlijkse joodse feesten. Prediker wordt tijdens het Loofhuttenfeest (sukkot) gelezen en Hooglied bij het Paasfeest. De andere drie feestrollen zijn Ruth voor het Wekenfeest (sjavuot), Ester voor het Purimfeest en het boek Klaagliederen wordt gelezen als de verwoesting van de tempel wordt herdacht.

De Profeten

De Profeten worden volgens de christelijke traditie ingedeeld in de Grote Profeten (o.a. Jesaja en Jeremia) en de Kleine Profeten (o.a. Jona en Micha). In de joodse traditie worden de Profeten op een andere manier ingedeeld. De vroegere profeten, de latere profeten (of grote profeten) en de twaalf profeten. Een profeet is in de bijbelse betekenis een persoon die namens God spreekt.

Het Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament wordt niet in de joodse traditie gelezen. Het beslaat een kleiner deel van de Bijbel dan het Oude Testament, 27 boeken. Die bijbelboeken worden onderverdeeld in:

De Geschiedenis

De geschiedenis staat in Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes (de evangeliën) en Handelingen. In de evangeliën wordt het leven van Jezus beschreven. Handelingen gaat over de vroege kerk.

De brieven

De meeste brieven zijn door Paulus geschreven. In die brieven kun je onder andere richtlijnen en bemoediging voor de leden van de vroege kerk vinden.

Een blik in de toekomst

Het laatste boek van de Bijbel is de Openbaring van Johannes. Hierin wordt een profetie over toekomstige gebeurtenissen gegeven. Het boek wordt ook wel Apocalyps genoemd.

Andere manieren om naar de indeling van de Bijbel te kijken

Dit is niet de enige manier om naar de indeling van de Bijbel te kijken. Je kunt bijvoorbeeld ook een indeling maken die je baseert op “wat zegt God tegen wie?” of eenvoudig alleen in Oude Testament en Nieuwe Testament. Op welke manier je de Bijbel ook bekijkt, het is en blijft hetzelfde boek. Begin eens met lezen, je wordt er in ieder geval niet dommer van.

Lees ook: http://www.leerwiki.nl//maatschappij/economie/macro-economie/werkgelegenheid/armoede/24075/armoede-een-tekort-aan-dagelijkse-levensbehoeften/ 

of 

http://www.leerwiki.nl//cultuur/volkeren/volkenkunde/volksfeesten/37243/christelijke-feestdagen-en-hun-betekenis/

Reacties (1)

Reageer
Romy40 reageerde 10 jaar geleden
24 Jul 22:45
Ik ben zelf een christenen en ik lees elke dag in mijn bijbel en bid ook elke dag. Wat ik merk uit de bijbel is dat er best veel is weggelaten eruit en ook veel vernieuwd is...