Christelijke feestdagen en hun betekenis

Feest van het licht

Kerst op de kinderboerderij

Voor veel mensen is de maand december de gezelligste maand van het jaar. De maand begint al goed met het Sint Nicolaasfeest. Het ultieme feest voor de kleintjes, maar ook de grote mensen kunnen er van genieten. De gezellige avonden worden steeds langer, tot op 21 december de kortste dag geweest is. Het wordt weer langer licht en het feest van het licht wordt gevierd met veel kaarsen en een kerstboom. De huizen zijn verlicht en je kijkt je ogen uit. De winkeliers varen wel bij al die feestelijkheden. Er wordt extra veel gegeten en over en weer worden er kerstkaarten verstuurd en cadeaus uitgedeeld. Sommige mensen bezoeken de kerstnachtmis omdat dat de sfeer verhoogt.

Wat is de christelijke betekenis van Kerst?

Van de christelijke feestdagen is de betekenis van Kerst, namelijk de geboorte van Jezus het bekendst. Kerst wordt op 25 en 26 december gevierd.

Lucas 2:4-7 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.

Goede Vrijdag

De betekenis van de christelijke feestdag Goede Vrijdag is veel minder bekend dan die van Kerst. Het enige dat er van Goede Vrijdag wordt gemerkt is dat sommige mensen, vooral ambtenaren, vrij zijn. Want de scholen en de overheidsinstellingen zijn dan gesloten. Echter, het is geen verplichte vrije dag voor bedrijven. Het winkelen kan op die dag gewoon doorgaan, maar sommige winkels sluiten op Goede Vrijdag wel wat vroeger dan normaal. Goede Vrijdag heeft geen vaste datum in het jaar. Wat wel vast staat is, dat het de vrijdag voor Pasen is.

Wat wordt er op Goede Vrijdag herdacht?

Op de vrijdag voor Pasen wordt de kruisiging en daarmee het sterven van Jezus herdacht.

Lucas 23:33 Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links.

Lucas 23:46 En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit.

Pasen

Alles krijgt weer kleur

Met Pasen is het weer feest. De lente is net begonnen en dat geeft een vrolijk gevoel. De lammetjes huppelen in de wei en alles krijgt weer kleur na de donkere dagen van de winter. De winkels doen weer goede zaken, want wie wilt er nou niet op z'n paasbest uitzien? Er wordt ook veel chocolade verkocht in de vorm van eitjes en paashazen. Eieren zoeken en eieren eten hoort bij Pasen.

De betekenis van Pasen in de Bijbel

In de Bijbel is van dat alles niets te vinden. Daarin wordt de opstanding van Jezus uit de dood beschreven. In de kerken wordt uitgebreid bij die opstanding stil gestaan.

Lukas 24:2 Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Lukas 24:6 Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt.

Hemelvaartdag

Veertig dagen na Pasen komt Hemelvaartdag. Het is een algemene vrije dag. Als het lekker weer is gaan we een dagje uit, veel mensen nemen op de vrijdag er na ook een vrije dag en genieten zo van een kleine vakantie. De term Hemelvaartdag is duidelijk. De betekenis zit in de naam. Daardoor is het algemeen bekend dat het om de hemelvaart van Jezus gaat.

Hoe wordt Hemelvaartdag in de Bijbel beschreven?

Lukas 24: 50-51 Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.

De betekenis van Pinksteren

Met Pinksteren is er weer een lang weekend. Het muziekfestijn Pinkpop wordt gehouden en verder is alles gewoon. Geen eitjes, geen haasjes, niets... Veel mensen weten niet wat Pinksteren eigenlijk inhoudt, want ook Pinksteren is een christelijke feestdag.

De bijbelse betekenis van Pinksteren

Pinksteren wordt tien dagen na Hemelvaartdag gevierd. Voordat Jezus in de hemel werd opgenomen zei Hij het volgende:

Lukas 24:49 Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’

Die kracht uit de hemel waar Jezus hier op doelt is de Heilige Geest. Met Pinksteren wordt gevierd dat de Heilige Geest is uitgestort.

Handelingen 2:1-4 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Pinksteren, zoals in de Bijbel beschreven, wordt eveneens beschouwd als het begin van de christelijke kerk.

Ten slotte

Dit artikel geeft geen opsomming van alle christelijke feestdagen. In de kerken zijn er nog andere vieringen, zoals bijvoorbeeld de Dankdag voor het gewas en arbeid.

De geciteerde bijbelteksten komen uit de De Nieuwe Bijbelvertaling. Lees ook http://www.leerwiki.nl//cultuur/spiritualiteit/religie/christendom/bijbel/32342/de-indeling-van-de-bijbel/