Wat is de Ramadan

Inleiding

De Ramadan is een vastenmaand voor de moslims. Moslims eten en drinken tijdens deze maand niets tussen de dageraad en zonsondergang. Ook mag er geen geslachtgemeenschap plaatsvinden en is roken ook verboden. Voor de dageraad gebruiken ze een maaltijd die ‘Sahor’ wordt genoemd en na zonsondergang een maaltijd die ‘Iftar’ wordt genoemd.

 

Vrijstelling van Ramadan

Zwangere vrouwen, zieken, vrouwen tijdens de menstruatie, jonge kinderen, reizigers en soldaten in oorlogstijd zijn vrijgesteld van het vasten. Ook voor wie het vasten een bedreiging vormt voor de gezondheid hoeven niet te vasten. Er wordt wel verwacht dat het vasten op een ander tijdstip wordt ingehaald of wordt afgekocht.

 

Waarom vasten moslims tijdens de Ramadan

Het vasten is voorgeschreven in de Koran, het is een van de vijf zuilen van de Islam. Moslims zien het vasten als gehoorzaamheid aan Allah en als een vorm van zuivering van de ziel. De zondes worden door het vasten verlaagd. Daarnaast bevordert het vasten zelfdiscipline, het vasten laat voelen hoe het is om honger te hebben. Tijdens de Ramadan mogen moslims ook niet kwaadspreken, vloeken of roddelen. De Ramadan is een maand voor tolerantie, bezinning, liefdadigheid en verbroedering. Moslims worden geacht om dan extra toeschietelijk, verdraagzaam en vrijgevig te zijn. Het is een maand waarin de eenheid en saamhorigheid van de mens centraal staat. Het leert respect ten op zichte van de medemens.

 

Sociale en medische voordelen van het vasten

Een belangrijk aspect van de Ramadan is dat het leert om medeleven te hebben met de armen, met de hongerige mensen of anderen die minder bedeeld zijn. Mensen denken aan elkaar en ontwikkelen barmhartigheid en liefde voor elkaar. De Ramadan geeft een gevoel van saamhorigheid. Medische voordelen zijn dat het vasten het lichaam zuivert, het helpt om overtollige vocht en vet kwijt te raken en het geeft rust aan de maag en aan het hart.

 

Begin van de Ramadan

De Islamitische kalender is een maankalender met circa 354 dagen per jaar. Hierdoor verschuift de Ramadan elk jaar circa 10 dagen en is er geen vaste data op de Gregoriaanse kalender. De Ramadan begint in de negende maand van de Islamitische maankalender. Als de maan met het blote oog wordt waargenomen in de negende maand, dan begint de Ramadan. Turkse moslims houden zich echter aan astronomische berekeningen, waardoor zij elk jaar precies weten wanneer de Ramadan begint.

Einde van de Ramadan: Suikerfeest

Het einde van de Ramadan wordt afgesloten met het Suikerfeest. Het Suikerfeest duurt in totaal drie dagen. Op de eerste ochtend van het feest bezoeken de mannen de moskee en doen een kort gebed. Er wordt onder meer gebeden voor de wereldvrede. Na het gebed feliciteren de mannen elkaar met het Suikerfeest.

Zowel de mannen als de vrouwen trekken hun nieuwste kleren aan, het huis wordt extra schoon gemaakt en de rest van de dag gaat men bij zoveel mogelijk familie, vrienden en kennissen op bezoek. Tijdens de bezoeken worden er zoete gerechten en allerlei lekkernijen gegeten. Omdat er veel zoet gegeten wordt, wordt het feest Suikerfeest genoemd. Daarnaast geeft  men elkaar en de minderbedeelden cadeautjes.