Scientology

Inleiding

Scientology is een jong geloof opgericht door Ron Hubbard. De meeste bekende aanhanger van deze groep is toch wel Tom Cruise, dier hierdoor veelvuldige in de media geweest is. Het geloof is gestart in 1952 en de kerk is opgericht in 1952 in New Jersey. Scientology leert mensen dat ze een onsterfelijk wezen zijn en dat ze hun eigen zelf vergeten zijn. Om deze leerweg te behandelen worden de aanhangers gestimuleerd om gebeurtenissen uit het verleden opnieuw te beleven, meestal traumatische gebeurtenissen. Belangrijk hierbij is dat je pas lessen kan krijgen op het moment dat je doneert. Scientology is erg controversiële en is meerdere malen bestempeld als een cult die geld afhandig maakt van hun leden. Dit gebeurd meestal door hele hoge donaties te vragen voor hun lessen. Ook zijn ze erg agressief tegen hun tegenstanders. Een ander deel van hun geloof is dat de ziel van de mens reïncarneert en dat de zielen van mensen op andere planeten gewoond hebben. Meestal wordt dit pas kenbaar gemaakt aan hun leden als ze duizenden euro's geïnvesteerd hebben.

Oorsprong van Scientology

Scientology is bedacht door Ron Hubbard als opvolger van zijn eerdere bedachte zelf-helpsysteem Dianetica. Het principe van lessen en het ophalen van herinneringen zijn hetzelfde als bij scientology. Dianetica was in eerste instantie bedoel als psychotherapie. In 1952 Hubbard publiceerde zijn bevindingen van dianetica als Scientology als geloofs filosofie en daaropvolgend richtte hij 3 kerken op. Daarop volgend richtte in 1954 de eerste lokale scientology kerk op. Hierna groeide de aanhang heel erg snel en verspreide zich ook naar andere landen zoals Engeland, Ierland en Zuid-Afrika. In 1955 kwam al de 2e kerk en werd opgericht in Nieuw-Zeeland en in 1957 werd de hoofdlocatie van de kerk gesticht in Washington en kreeg daarbij een geloofsstatus voor de belasting en hoefde geen belasting meer te betalen. In 1963 deed de FDA(food and drugs administration) een inval in verschillende kantoren en heeft honderden E-meters in beslag genomen, die hierna als religies voorwerp bestempeld zijn. Later in de 60er jaren werd de kerk in Australië verboden vanwege hun hypnose technologie en is de uitvoering van de handelingen van de kerk in die staten verboden. In 1966 stapte Hubbard op als directeur van de kerk om zich aan onderzoek te wijden. Het jaar daarop heeft hij een elite groep binnen de kerk gevormd genaamd Sea Org en ontwikkelde daar een doorbraak op het gebied van beperkende factoren van je spirituele voortgang. Later in 1967 verloor de kerk zijn geloofsstatus voor de belasting omdat ze vonden dat de kerk een commercieel doel nastreefden. In 1982 is er een vrije zone voor de kerk gesticht en in 1983 kreeg scientology ook een geloofs status in Australië. In 1986 overleed Hubbard en zijn opvolger is David Miscavige. In 2005 zijn er meer dan 8 miljoen aanhangers van de kerk, alleen worden hier alle mensen meegerekend die ook een introductie cursus gevolgd hebben. De meeste critici denken dat het aantal leden zwaar overdreven is.

Het geloof en de uitvoering

Scientology claimt dat hun geloof is gebaseerd op onderzoek. Het geloof draait om thetan, het geïndividualiseerd expressie van de kosmische bron, of wel levens kracht. De thetan is de echte identiteit van een persoon en wordt beschouwd als een geest die ongelimiteerde creativiteit heeft. Er wordt gedacht dat de Thetans telkens opnieuw geboren worden telkens in nieuwe lichamen. Scientology scheiden twee gedeeltes van de geest, het reactieve deel en het analytische deel. Het reactieve deel absorbeert alle pijn en emotionele trauma. Als er erg veel emotionele trauma aanwezig raken mensen van het pad naar hun werkelijke persoon. Ook denkt scientology dat mensen verborgen vaardigheden hebben. Ze denken dat door counseling hun problemen opgelost kunnen worden en hersteld de geest naar hun natuurlijke status. Counseling is een een op een sessie waarbij de counselor geen vergiffenis geeft of advies maar een persoon zelf in laat zien hoe die met zijn problemen om moet gaan. Meestal word zon gesprek gehouden met een E-meter die aangeeft of het onderwerp waar het gesprek over gaat een probleem voor de persoon is. Op het hoogste niveau counselor doen het counseling zelf.

Organisatie

De organisatie is een zeer streng bureaucratische organisatie, met gedetailleerde coördinatie van activiteiten en het verzamelen van statistieken ven mensen. Ook is er binnen de kerk een eigen justitieel systeem. Ook dit is een controversieel onderdeel voor critici. Wanneer een lid van de kerk een overtreding begaat moet hij voor een commitee komen die kijkt of hij uit de organisatie verwijdert moet worden. Als hij verwijdert wordt kan hij meedoen met een rehabilitatie programma waarbij auditeren en fysieke arbeid het belangrijkste is. Ook zijn er binnen de kerk verschillende organisaties die zich bezighouden met meer specifieke problemen±

  • Narconon is het drugs programma van de kerk.
  • Criminon is het programma wat zich bezig houdt met het rehabiliteren van criminelen.
  • Applied Scholastics verspreid het gebruik van Hubbard´s materiaal.
  • The way to happiness Foundation verspreid de morele code geschreven door Hubbard.

Controversie

De kerk is een erg controversiële kerk hieronder een opsomming van een paar dingen die vaak genoemd worden door critici.

  • Leden moeten zich volledig afsluiten van hun familie en vrienden.
  • De dood van Lisa McPherson terwijl ze onder de zorg was van de kerk.
  • Criminele activiteiten door de kerk.
  • Verschillende uitspraken van Hubbard, een waarvan hij dat hij heeft gezegd een kerk op te willen richten om geld te verdienen.
  • Het continu aanvallen van critici
  • Proberen zoek machines zoals google en Yahoo pagina´s tegen te houden die kritiek uiten tegen de kerk.

Er is veel kritiek geweest tegen de kerk maar hij bestaat nog steeds en zal wel heel erg lang blijven bestaan.

Links