Kleine dingen geven antwoorden

Geen tijd voor een vraag, altijd een antwoord.

Inleiding

Ieder mens bedenkt een reden waarom hij iets doet. Ook ieder mens ontwikkelt een reden waarom hij iets voelt of denkt. Tevens ontwikkelt hij de reden waarom anderen iets voelen of denken. Deze laatste twee vormen de zogenaamde theorie of mind. De vierde categorie houdt in: Het ontwikkelen van de reden waarom God iets denkt of voelt. We zouden dit kunnen benoemen met theorie of God’s mind. Deze theorie of God’s mind stelt vragen waarom en met welke bedoelingen God iets doet, met als doel dit gedrag te begrijpen en voorspelbaar te maken. Dat is immers wat een theorie of mind poogt te doen!

Waarom?

Zolang er mensen geweest zijn, is er ook de vraag ‘waarom?’ geweest. Waarom doet God dit en met welke bedoeling? Dit is het vormen van een theorie of mind rondom God. Alleen blijven we vooralsnog een eenduidig antwoord verschuldigd. Ja, wie in de Bijbelse God geloofd krijgt een eenduidig antwoord! In Romeinen 8:28 staat "Want we weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn". Dit antwoord is voor velen niet bevredigend, aangezien het niet concreet is. God doet alles voor je bestwil zegt men dan ook wel eens, maar daar neemt de doorsnee wereldburger geen genoegen mee. Begrijpen wij God niet? Begrijpt God ons wel? Wil God dat wij Hem begrijpen? Of zijn we allemaal, hoofd voor hoofd, overgeleverd aan de zogenaamde autisme spectrum stoornis, waarbij men een gebrek heeft aan empathie en dus niet kan inleven en voorspelbaar maken en zodoende geen theorie of mind op orde krijgt en daarom ook niet kan begrijpen wat God doet, waarom en met welke bedoelingen?

God begrijpt ons, want Hij heeft ons gemaakt. Hij wil ook dat wij Hem begrijpen, anders had Hij zijn Bijbel niet gegeven. Anders had Hij allang gestopt met het besturen van deze wereld. Anders was Hij niet eens begonnen met het scheppen van deze wereld. Ook is het onzin te denken dat de gehele mensheid overgeleverd is aan een gebrek, alhoewel ieder mens aanleg lijkt te hebben voor en ook de trekken vertoond van ASS.

Wij begrijpen God niet

Als je iets kwijt bent, en je gaat direct zoeken op de plek waar je het voorwerp voor het laatst gehad hebt, ben je het eigenlijk niet kwijt. Je hebt dan bedacht waar je het voorwerp voor het laatst had, bent er zeker van geworden, en pakt het voorwerp. Als je iets kwijt bent weet je niet meer waar je het voorwerp voor het laatste had. Daarom ga je zoeken. Mijn ervaring leert dat als er iets kwijt is, er meestal veel te moeilijk nagedacht wordt en er zodoende niets teruggevonden wordt. Neem bijvoorbeeld de autosleutels. Als ik die kwijt ben zijn er drie plaatsen waar ik kan zoeken:

  1. Mijn broekzak
  2. Mijn jaszak
  3. Mijn nachtkastje

Ergens anders heb ik mijn autosleutels nooit. Dit maakt mijn gedrag voorspelbaar, ik weet wat ik ga doen (autosleutels zoeken), waar (respectievelijk de drie plaatsen), waarom (ik wil autorijden), met welke bedoelingen (ik moet de auto starten). Great! Ik ontwikkelde zojuist in het klein een theorie of mind rondom mijn gedrag, omtrent het verliezen van mijn autosleutels. Simpel, doet dit ook inzake de zoektocht naar God en de vragen aan Hem.

God zoeken

Hoe!?! Waarom kan ik dit niet? Waar heb ik God voor het laatst gezien? Geen idee..Waar is God altijd? Zijn er drie plaatsen aan te wijzen waar Hij zich ophoudt? JA!

  1. De Kerk
  2. De Bijbel
  3. De Natuur

Kan ik nu mijn theorie of mind afmaken? ik weet wat ik ga doen (God zoeken), waar (respectievelijk de drie plaatsen), waarom (ik wil vragen stellen), met welke bedoelingen (ik wil antwoorden). Waarom wil ik antwoorden? Wanneer heb ik genoeg antwoorden? Zoek ik op de juiste plek naar antwoorden? Ben ik degene die antwoorden mag eisen? Heb ik er baat bij als ik antwoorden zou krijgen? NEE, NEE, NEE.

Geen tijd voor een antwoord, altijd een vraag.

Kleine dingen geven antwoord

Wat wij als mensen in ons eindeloze zoeken vergeten is genieten. Stel dat we op één van onze grote levensvragen antwoord zouden krijgen, dan zouden we vergeten te genieten van deze bevrediging en al in hetzelfde ogenblik naar nieuwe antwoorden zoeken. Is het niet veel mooier om de vragen aan de kant te schuiven en te gaan genieten? Genieten van antwoorden zonder vragen, genieten van, mondiaal genomen, schaarste? Want zo moeilijk is het niet hoor, zoveel vragen hoeven niet beantwoord te worden om te gaan genieten! O nee, we kunnen direct beginnen! Wanneer ben je voor het laatst buiten geweest?

Dan heb je God daar voor het laatst ontmoet met Zijn antwoorden. Geniet ervan!