Wie was de god Apollo

Inleiding

De Romeinen staan bij velen bekend om hun goden. Het volk vereerde tientallen goden in prachtige tempels door middel van offers, gebeden en diensten. Een bijzondere god was Apollo. In de geschiedenis heeft Apollo verschillende rollen ingenomen. Maar wat moet je nog meer weten van Apollo?

Geschiedenis

In den beginne was Rome een Koninkrijk. Geen keizers, maar koningen waren toen dus aan de macht. Dit was het geval van 753 tot 509 voor Christus. In deze periode is Apollo door de Griekse kolonisten in Zuid-Italië en Sicilië in de Romeinse cultuur terechtgekomen. Dit was mogelijk doordat de koning Tarquinius Superbus boeken met belangrijke Griekse geschriften (de Sibyllijnse boeken) van de kolonisten overgekocht. De koning had veel invloed dus was het logisch dat Apollo snel bekender werd onder het Romeinse volk.

Na het Koninkrijk werd Rome een Republiek. In deze periode, om precies te zijn in 432 voor Christus, werd hoogstwaarschijnlijk de allereerste tempel voor Apollo gebouwd. Dit omdat er een pestuitbraak heerste in de stad. Toen dit 33 jaar later weer gebeurde werd er een grote offerceremonie gehouden waar onder andere Apollo bij werd betrokken. Tijdens de Tweede Punische Oorlog (218 tot 202 voor Christus) werden er zelfs spelen voor Apollo georganiseerd met wagenrennen en toneelvoorstellingen. Vanaf 212 voor Christus werden deze spelen van 6 tot 13 juli gehouden. Ook op 23 september werd er altijd een feest gehouden ter ere van deze god.

Pas tijdens de heerschappij van keizer Augustus echter ging Apollo een hele belangrijke rol spelen. Deze keizer had een grote voorliefde voor Apollo. Hij meende namelijk dat de god zijn beschermheer was nadat zijn troepen de belangrijke slag bij Actium in 31 voor Christus hadden gewonnen. Augustus liet daarom oude tempels van Apollo renoveren en nieuwe, grote tempels bouwen voor hem, onder andere een naast zijn huis op de berg de Palatijn. Ook wijdde Augustus voortaan de Eeuwspelen toe aan Apollo en zijn zus Diana. Voorheen waren deze spelen gewijd aan bepaalde Griekse goden.

Betekenis

De rol van Apollo is dus veel veranderd door de jaren heen. Zijn betekenis is echter steeds ongeveer hetzelfde gebleven. Apollo stond namelijk altijd gelijk aan redding. Zo werd hij aangeroepen wanneer er een pestepidemie was en werd er voor hem geofferd wanneer een belangrijke veldslag verloren leek te zijn. Ook was Apollo de god van levensvreugde en muziek. Daarom werd hij ook vaak afgebeeld met een lier. Maar Apollo was niet altijd goedgezind aan de Romeinen. Hij stond onder het volk ook bekend als een god die erg streng kon optreden. Door middel van offerceremonies kon men zich weer met Apollo verzoenen. Tijdens Augustus kreeg Apollo er nog een belangrijke betekenis bij: hij werd vereerd als Zonnegod! Dit was een enorm belangrijke functie. De zon is namelijk een teken voor leven, wederopstanding en dergelijke.

Bij de Grieken stond Apollo dus bekend als Apollon. Hij was een van de belangrijkste goden en genoot een zeer hoog aanzien. Bij de Grieken stond hij naast god van de redding, muziek en vreugde ook nog bekend als god van de voorspelling en hield hij zich veel bezig met de jacht. Uit oude geschriften is verder nog op te maken dat Apollo een relatie had met Artemis, godin van de jacht. Hij was echter niet trouw aan haar en had ook nog relaties met nimfen en zelfs met mensen!

Mythologie

Zoals elke god speelde ook Apollo een rol in verschillende mythes. De bekendste hiervan:

  • Apollo en Daphne: Daphne was een mooie nimf. Vrouwenverslinder Apollo had een oogje op haar. Daphne zag echter niks in de god. Apollo gaf niet op en bleef haar maar opzoeken. Daphne vluchtte snel weg omdat ze langzamerhand bang werd voor haar belager. Daphne schreeuwde en riep om hulp. Net op het moment dat Apollo Daphne zou grijpen, werden Daphnes gebeden door oergodin Gaia verhoord: ze werd veranderd in een laurierboom en tussen alle andere bomen in het bos werd ze zo onherkenbaar voor Apollo.
  • Apollo en Hyacintus: Hyacintus was een erg mooie koningszoon. Zelfs Apollo viel voor de charmes van deze jongeman en al gauw werden de twee vrienden en later geliefdes. Op een dag was Apollo met Hyacintus aan het speerwerpen toen de God van de Wind wraak wilde nemen op Hyacintus. Hij vereerde Apollo namelijk meer dan hem en dat vond hij ongehoord! Toen Hyacintus een discus wierp zorgde de God van de Wind ervoor dat deze via een rotsblok terugkaatste recht tegen het hoofd van Hyacintus. Ondanks medische hulp stierf hij en als een verlept bloemetje zakte hij naar de grond. Om Hyacintus een eer de bewijzen veranderde Apollo hem in een mooie bloem. Iedere lente zou deze bloem kort bloeien, net als het korte leven van Hyacintus. Zo werd het ontstaan van de hyacint verklaard. 

Wil je meer weten over de Klassieke mythen en verhalen? Lees dan eens artikelen over de godin Athena, Perseus en Medusa of Odysseus.

Conclusie

Apollo was een Romeinse god, afgeleid van de Griekse god Apollon. Tijdens de heerschappij van keizer Augustus werd Apollo verheven tot één van de belangrijkste goden. Hij werd vanaf toen vereerd als Zonnegod. Hij was ook al de god van redding, levensvreugde en muziek.

Bronnen afbeeldingen: Wikimedia Commons