Godfried Bomans, briljant schrijver en veelzijdige mediapersoonlijkheid

Inleiding

Godfried Jan Arnold Bomans geboren in Den Haag op 2 maart 1913 overleden in Bloemendaal op 22 december 1971. Hij was een van meest gelezen Nederlandse schrijvers. Met een oeuvre van meer dan zestig boeken en vele geschriften was Bomans een bijzonder productief man. Ondanks de roem onder zijn vele lezers heeft Bomans weinig erkenningen gekregen over zijn werk van literair oogpunt. Zijn werk is dan ook moeilijk onder een noemer te plaatsen vanwege zijn veelzijdige schrijfstijl.

Levensloop

De vader van Bomans, Johannes Bernardus Bomans, begon in 1913 een advocatenpraktijk in Haarlem om later verkozen te worden tot vertegenwoordiger van de Rooms-Katholieke Staatspartij, als lid van de Tweede Kamer. Onder het pseudoniem J.B. van Rode publiceerde Bomans senior de geruchtmakende serie historische romans, de Donald-cyclus.

Bomans studeerde aan het Triniteitslyceum in Overveen waarna hij in 1933 aan de Universiteit van Amsterdam ging studeren, hij behaalde er zijn kandidaatsexamen Rechten 1936 en werkte tot 1939 als redacteur van het studentenweekblad Propria Cures. in datzelfde jaar vertrok Bomans naar Nijmegen om daar wijsbegeerte te gaan studeren, ook schreef hij zijn bekendste werk, Erik of het klein insectenboek.

Samen met zijn jeugdvriend en later ook illustrator van zijn werken, Harry Prenen, richtte Bomans in 1936 de Rijnlandsche Academie op waarmee zij, met succes, de demping van de Haarlemse Bakenessergracht wilden voorkomen. In 1943 gaf Bomans zijn studie op en verhuisde terug naar Haarlem om een jaar later met Gertrud Maria (Pietsie) Verscheure te trouwen, het huwelijk voltrok zich pas na de oorlog aangezien Bomans zat ondergedoken te Aerdenhout in angst voor gedwongen tewerkstelling in nazi-Duitsland.

Bomans van 1940 tot 1952 tevens bezig met het vertalen van de Pickwick Papers van Dickens, waar hij groot kenner van was. Na de Tweede Wereldoorlog werd Bomans aangesteld als kunstredacteur van de Volkskrant en redacteur bij Elseviers weekblad. Zijn strip Pa Pinkelman en Tante Pollewop verschenen voor het eerst 1945 in de Volkskrant en bleken vrijwel gelijk een davert succes.

In 1956 richtte Bomans de Haarlem Branch van de Dickens Fellowship op. Ook was Bomans op bij radio- en televisieprogramma’s, zoals Kopstukken en Bomans in triplo, Bomans in Vlaanderen en Bomans in Israël. Ook verbleef Bomans op verzoek van de VARA en AVRO in 1971 een week lang alleen op het onbewoonde Waddeneiland Rottumerplaat, waar hij een dagelijks radioverslag uitbracht (Alleen op een eiland), deze week had Bomans echter een terugslag op zijn gezondheid veroorzaakt zodat een hartaanval in dat zelfde jaar hem vataal werd.

Anekdotes

Bomans zou tijdens de Edison-uitreiking van het Grand Gala du Disque tegen optredend artiesten Marlene Dietrich hebben gezegd "Had mijn vrouw maar één zo’n been".

Bomans speelde sinds 1941 sinterklaar waarbij na hij nog wel eens afweek in het geven van lekkernijen; Op het bordes van het stadhuis gaf ik de jeugd een dag vrij (vorig jaar een middag), waardoor ik, nog omhuld door den herderlijken toga, een vreselijke ruzie kreeg met drie hoofden (een daarvan riep, alle eerbied voor Gods heiligen uit het oog verliezend: 'Wat denkt zo'n snotjongen wel!')

Erkenning

De veelzijdige schrijver Bomans kenmerkt zich voornamelijk door zijn goede gevoel voor humor en ironie. Behalve lichtvoetige stukken staan er ook een aantal zeer ernstig werken op zijn naam. Bomans is echter nooit in de Literaire prijzen gevallen. Wel is hem in de Israëlische Yad Vashem- onderscheiding toegekend voor zijn hulp aan joodse onderduikers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook was er in 2010 te Museum De Hallen een tentoonstelling over het leven en werk van de Bomans als schrijver, componist en Tv-persoonlijkheid.

Bibliografie

Hieronder staan de werken van Bomans op chronologische volgorde.

 • 1936 - Pieter Bas, Memoires of Gedenkschriften van Mr. P. Bas
 • 1937 - Bloed en liefde
 • 1939 - Een eeuw achter
 • 1939 - De huis-tyran
 • 1941 - Erik of het klein insectenboek
 • 1941 - De drie koningen
 • 1942 - De nieuwe Kerststal van de pastoor
 • 1943 - Het ontbijt van koning Habbeba
 • 1944 - Sint Jeanne d'Arc
 • 1945 - Het duel
 • 1946 - De avonturen van Pa Pinkelman
 • 1946 - Moeder de gans
 • 1946 - Sprookjes
 • 1947 - Kopstukken
 • 1948 - Avonturen van Tante Pollewop
 • 1948 - De avonturen van Bill Clifford
 • 1948 - Buitelingen. Aforismen, buitelingen en capriolen
 • 1948 - Onstuimige verhalen
 • 1949 - Wonderlijke nachten
 • 1950 - Een halve eeuw Trappistenleven
 • 1951 - Er dreigt een ramp! zegt Godfried Bomans
 • 1952 - Pa Pinkelman in de politiek
 • 1952 - De onsterfelijke Pa Pinkelman
 • 1953 - Capriolen. Een tweede bundel buitelingen
 • 1953 - De verliefde zebra
 • 1953 - Jan de zebra
 • 1953 - De ontevreden vis
 • 1953 - Het luie jongetje
 • 1953 - De ijdele engel
 • 1954 - Het locomotiefje
 • 1955 - Pinkelman omnibus
 • 1955 - Nieuwe buitelingen. Facetten en aspecten
 • 1956 - Het doosje
 • 1956 - Wandelingen door Rome
 • 1957 - Godfried Bomans
 • 1957 - Op het vinkentouw
 • 1958 - Het Zondagskind
 • 1959 - Jaarzang aan de Broederschap (Trou Moet Blycken)
 • 1961 - Noten kraken
 • 1962 - Omnibus
 • 1962 - SITAS taalcursussen in Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands en Spaans
 • 1963 - Op de keper beschouwd
 • 1963 - Sprookjes kalenderboek
 • 1965 - Sprookjesboek
 • 1965 - Van de hak op de tak
 • 1966 - 1968 Pim, Frits en Ida (8 delen)
 • 1966 - Denkend aan Vlaanderen
 • 1967 - Juffrouw Langneus
 • 1967 - Het verdwaalde eendje
 • 1968 - Bontje en haar poesje
 • 1968 - Bontje en haar pop
 • 1968 - Bontje en haar toverschoentjes
 • 1968 - Bontje heeft het druk
 • 1968 - Juffrouw Piep
 • 1968 - Het lelijke jonge eendje
 • 1968 - Mijmeringen
 • 1969 - Van hetzelfde
 • 1969 - In de kou in samenwerking met Michel van der Plas
 • 1970 - Oude en nieuwe buitelingen
 • 1970 - Beminde gelovigen
 • 1970 - Van dichtbij gezien. Rome, Jeruzalem, Maastricht, Zundert
 • 1971 - De man met de witte das. Spelen in de zandbak van de Nederlandse

politiek

 • 1971 - Korte berichten
 • 1971 - Een Hollander ontdekt Vlaanderen
 • 1972 - Dickens, waar zijn uw spoken?
 • 1972 - Op reis door de wereld en op Rottumerplaat
 • 1972 - Gesprekken met bekende Nederlanders
 • 1977 - Aforismen
 • 1 978 - Zout(e) nostalgie
 • 1979 - Bloed en Liefde en ander toneelwerk
 • 1981 - De glimlach die blijft
 • 1984 - Open brief aan Het Venster
 • 1984 - Brief aan Opland (oplage 20 ex.)
 • 1986 - De ontdekking
 • 1987 - Enige richtlijnen voor bisschoppen
 • 1988 - Aantekeningen over onszelf
 • 1989 - Merkwaardigheden rond de Camera Obscura
 • 1989 - Cursiefjes
 • 1990 - De ontluikende liefde tussen Pa Pinkelman en Tante Pollewop
 • 1991 - Brieven van Bomans
 • 1994 - Gedachten achter een bord spaghetti
 • 1996 -1999 Werken I t/m VII
 • 1996 - 2003 Supplementen op de Werken I t/m VII
 • 1996 - De Dijk. Een onbekend handschrift van Godfried Bomans
 • 1997 - De muziekstukken
 • 1999 - Beste Godfried, beste Simon
 • 1999 - De rijke bramenplukker

Toneel

 • 1931 - Bloed en liefde (uitgegeven in 1937)
 • 1934 - Kroketten (revue t.g.v. inauguratiebal)
 • 1939 - Een eeuw achter (spel in twee bedrijven)
 • 1939 - De huis-tiran (klucht in twee bedrijven)
 • 1941 - Koning Smulpaap (toneelstuk in vier bedrijven)
 • 1941 - De drie Koningen (spel)
 • 1943 - Het diner van koning Habbeba (sprookjesspel)
 • 1944 - De nieuwe kerststal van den pastoor (spel in één bedrijf)
 • 1944 - Sint Jeanne d'Arc (spel in één bedrijf)
 • 1964 - Bill Clifford (boek bewerkt tot een komische opera op muziek van Jan Mul))
 • 1979 - Bloed, zweet en tranen (en ander toneelwerk)

Dagboeken

 • 1988 - Dagboek van Rottumerplaat
 • 1993 - Dagboek van een gymnasiast (vroege jeugdherinneringen)

Essays

 • 1946 - Moeder de gans
 • 1952 - Meesters van de spotprent
 • 1970 - De tijd van Dickens
 • 1972 - Gesprekken met bekende Nederlanders
 • 1973 - Mijmeren met Bomans
 • 1975 - Een verdwenen facet van Haarlem
 • 1984 - Allerlei van en over de Camera Obscura
 • 1994 - Piet Paaltjens of Het drama te Foudgum