Vrouwen in de bijbel, Dorcas

Inleiding

De Bijbel beschrijft het verhaal van Dorcas in het 9e hoofdstuk van het boek De Handelingen der Apostelen. Er staat niet zoveel over haar, maar wat er staat is tot inspiratie voor veel christenvrouwen in de loop der geschiedenis. Ze maakte kleding en gaf die weg aan de armen.

Wie was Dorcas

De Bijbel vertelt niet wie Dorcas was en uit wel gezin ze kwam. Ze woonde in de stad Joppe en hoorde bij een kleine groep christenen. De meeste van hen waren arm. Zij was een rijke vrouw, die mooie kleding kon maken en er veel van weggaf aan de armen. De woorden, die Jezus had uitgesproken, tijdens zijn leven op aarde, had ze serieus genomen: Ik heb honger gehad en jij gaf Mij te eten, Ik had dordt en jij gaf Mij te drnken,Ik was ziek en jij bezocht Mij...alles wat je hebt gedaan voor de minste van Mijn broeders, dat heb je voor Mij gedaan. De Bijbel laat maar een klein gedeelte zien van wie ze was en wat ze gedaan heeft. Door de evangelist Philippus, die het evangelie in Joppe bracht, is ze waarschijnlijk tot geloof gekomen.

Wat deed Dorcas

Dorcas stond goed bekend om haar liefde voor de armen. Ze geloofde niet alleen, ze deed ook wat ze geloofde. Ze maakte vooral kleding voor de arme weduwen. Het was in die tijd bijzonder moeilijk voor een vrouw om weduwe te zijn. Dorcas was niet alleen bereid geld te geven aan mensen, die dat nodig hadden, maar ze was ook bereid tijd te investeren.

Dorcas sterft

Als Dorcas ernstig ziek wordt en overlijdt is de gemeente van Joppe zwaar getroffen. De apostel Petrus, die een naastgelegen stad was, werd door de gemeente verzocht bij hen te komen. Ze hadden gehoord, dat er mensen uit de doden waren opgestaan door zijn geloof. Toen Petrus in Joppe kwam, hielden de weduwen een lofrede op het leven en werken van Dorcas. Ze lieten aan hem zien welke kledingstukken ze allemaal voor hen had gemaakt.Hoe konden ze verder leven zonder haar?

Dorcas staat op uit de doden

Petrus ziet hun verdriet en stuurt ze allemaal de kamer uit, waar Dorcas opgebaard ligt. Hij knielt neer en bidt tot God. Petrus spreekt woorden van God met gezag en gebiedt Dorcas tot leven te komen. Ze doet haar ogen open en gaat zitten. Petrus pakt haar bij de hand en laat haar zien aan de andere christenen. Al snel werd het in heel Joppe bekend en veel mensen kwamen tot geloof in God door deze gebeurtenis. Hoewel Dorcas zeer geliefd was in de gemeente, was het haar niet te doen om eigen eer. Ze streefde er niet naar om leider te worden, maar deed haar werk vanuit haar eigen huis en ze was trouw aan God.

Gevolgen

Veel vrouwen hebben door de eeuwen heen hun leven in dienst van God te stellen door gezamenlijk goed werk te doen onder de armen met de naam Dorcas. Ook is er in nederland ween stichting, die onder die naam hulpgoederen, kleding en medicijnen inzamelt voor arme christenen in Oost-Europa. Stichting Dorcas Hulp Nederland.

Tips

  • Tip1
  • Tip2

Links

  • Link1 http://www.leerwiki.nl/Vrouwen_in_de_Bijbel%2C_Ruth
  • Link2 http://www.leerwiki.nl/Vrouwen_in_de_Bijbel%2C_Hannah