Vrouwen in de Bijbel, Hannah

Inleiding

Het is eeuwen lang het doel van de vrouw geweest: het moederschap. Zo was het ook in de tijd van de Bijbel. De waarde van een vrouw werd vaak bepaald door het aantal kinderen wat zij kreeg. En dan voornamelijk de mannelijke nakomelingen. Als er geen kinderen kwamen kreeg de vrouw de schuld. Soms werd de vrouw verstoten, maar vaak nam de man een tweede vrouw, zodat hij toch nog kinderen kreeg. Het leven van de vrouw zonder kinderen was dan een droevig bestaan.

Hannah en Peninna

Hoewel Elkana, de man van Hannah, erg veel van haar hield, nam hij toch een tweede vrouw, want Hannah schonk hem geen kinderen. De tweede vrouw heette Peninna en zij kreeg veel kinderen. Daarmee treiterde ze Hannah en vernederde ze haar. Het leven van Hannah werd ondragelijk.

Hannah's gebed

Tijdens een offerfeest, waar Hannah met haar familie naar toe ging in Silo, bidt Hannah tot God om een kind. En ze belooft God, dat als Hij haar een zoon zou geven, zij haar zoon zou toewijden aan God. Om zijn hele leven in Zijn dienst te zijn. De Hogeprister Eli, die Hannah zag bidden, dacht eerst, dat zij daar dronken in een hoek van het gebedshuis lag te huilen. Toen zij vertelde, dat ze niet dronken was, maar erg verdrietig over een gemis in haar leven, zei hij: God zal je gebd verhoren. Hij zal je geven waar je om hebt gevraagd.

Samuël, de beloofde zoon

Een jaar later kreeg Hannah een zoon en ze moemde hem Samuël. Hoewel ze het er best moeilijk mee zal hebben gehad, houdt Hannah zich aan haar belofte aan God. Hannah was een vrouw van haar woord. Zodra Samuël gespeend was, waarschijnlijk rond zijn 4e jaar, brengt ze hem naar het huis van God in Silo, zodat hij kon beginnen met zijn dienst aan God. Ze laat hem achter onder de hoede van Eli, de Hogepriester. Vanaf dat moment brengt ze ieder jaar, als ze met haar man naar het offerfeest gaat, een nieuwe jas voor Samuël mee.

Houden aan belofte

Hannah deed een belofte aan God. Hij gaf haar een zoon en zij hield zich aan haar belofte. Dat zal ongetwijfeld moeilijk voor haar geweest zijn. Maar omdat ze deed wat ze beloofd had, was God haar bijzonder trouw. Ze kreeg na Samuël nog meer kinderen en Samuël bleef zijn hele leven God trouw en werd een van de meest geliefde leiders van Israël.

Tips

  • Tip1
  • Tip2

Links

  • Link1 http://www.leerwiki.nl/Vrouwen_in_de_bijbel%2C_Dorcas
  • Link2 http://www.leerwiki.nl/Vrouwen_in_de_Bijbel%2C_Ruth