Napoleon Bonaparte

Inleiding

Napoleon Bonaparte, succes of gefaald?

In 1793 was Napoleon Bonaparte een officier van het Franse leger. In 1812 was hij keizer van Frankrijk (inclusief van het land zogenaamd de Lage Landen) en heerser van Spanje, Italie, Duitsland en Zwitserland. Heeft Napoleon Bonaparte gefaald of had hij succes?

Van geboorte tot keizer

Napoleon heeft een hele hoop keuzes gemaakt om Frankrijk te veranderen/re-organiseren. Hij heeft Frankrijk een nieuwe overheid gegeven een nieuw overheidssysteem, daarbij heeft hij nieuwe wetten geplaatst en sommige oude wetten verwijderd en er zijn nieuwe rechtbanken gekomen. Onder de nieuwe wetten van Napoleon Bonaparte wordt iedereen gelijk behandeld, wat al best speciaal is voor die tijd. Hij liet mensen geboorten, trouwerijen en als er iemand doodging, registreren. Napoleon zorgde ervoor dat iedereen de kilometer en de kilogram ging gebruiken. Maar drie jaar later leefde Napoleon in ballingsschap op een klein eiland genaamd St. Helena, het eilandje ligt buiten de kust van Afrika. Hier is een groot schema van al zijn acties.

1769 Hij was geboren in Corsica.

1793 Hij heeft Toulon terugveroverd van de Britten.

1795 Hij heeft een aantal troepen geleid om de overheid te redden van bendes, daarna is hij verantwoordelijk gemaakt voor de veiligheid in Frankrijk.

1796 Hij heeft een leger geleid naar Italie en heeft alle slagen gewonnen.

1798 Hij leidde een leger naar Egypte en veroverde Alexandria en Cairo.

1799 Hij keerde terug naar Frankrijk toen heeft hij de overheid overgenomen en maakte zichzelf eerste consul.

1800 Hij verklaarde de oorlog aan Italie en won.

1802 Hij maakte zichzelf Consul voor het leven.

1804 Hij maakte zichzelf keizer van en kroonde zichzelf op de ceremonie.

1805 Hij kroonde zichzelf koning van Italie en daarna versloeg hij Australie en Rusland.

1808 Hij maakte zijn broer, Joseph, koning van Spanje.

1810 Hij leidde 600.000 Franse soldaten Rusland in, wanneer de Fransen bij Moskou kwamen was het al in brand gestoken. Ze konden niet de rest van de winter daar spenderen dus moesten ze maar vluchten, maar een paar honderd soldaten kwamen terug.

1813 juni; zijn leger verloor Spanje in oktober; zijn leger verloor Duitsland in november; Nederland in december; Zwitserland

1814 Zijn vijanden veroverden Parijs en hij was gevangen genomen op een eiland genaamd Elba

1815 Napoleon is ontsnapt, bracht een leger, is toen gemacheerd naar Parijs en veroverde het. Hij werd daarna verslagen in het gevecht om Waterloo en werd gevangen genomen op St. Helena eiland.

1821 Hij stierf op St. Helena eiland.

Conclusie

Napoleon Bonaparte, succes of gefaald?

Persoonlijk vind ik dat Napoleon een groot leider was. Als je iemand wil vinden die zo goed is in de politiek en daarnaast een groots millitaire leider. Als je ziet wat hij allemaal voor elkaar heeft gekregen terwijl hij begon als een officier, dan vind ik Napoleon een groot succes. Gefaald heeft hij zeker niet want hij heeft het mogelijk gemaakt dat iedereen gelijk wordt behandeld en dat niet de rijkeren meer rechten hebben dan de armen. Het enige probleem van Napoleon was dat hij meer en meer wou, hij wou meer macht. De hele wereld overheersen is dan natuurlijk erg ver gezocht, het liefst zou hij het wel doen. Daarmee neemt hij grote risico's door vijanden te maken waardoor het dus niet goed is afgelopen.

Thomas Leseman