Ultras en hooligans

Wat zijn ultras

Het woord 'ultras' is afkomstig uit het Latijn en dook in de jaren 60 op in het italiaanse voetbal. Het is een verzamelnaam voor fanatieke voetbalsupporters. De Ultras leven voor hun favoriete voetbalclub. Alles wat ze doen staat in het teken van hun club en hun ultras groep. Ze verdedigen hun kleuren altijd en overal en schuwen hiervoor ook geen geweld.

Kenmerken

De ultras vormen de harde kern onder de supporters en je kan ze meestal makkelijk herkennen in een stadion. De Ultras steunen hun ploeg gedurende de hele match met non-stop gezangen. Ze gebruiken ook grote vlaggen, trommels en vuurwerk. De leider van een Ultras groep noemt men een 'capo'. Hij coördineert de gezangen en neemt de groep op sleeptouw. Meestal bestaat er binnen de groep een soort hierarchie. Vele groepen organiseren ook zelf de ticketverkoop en hebben een eigen merchandising met logo's van hun groep. Alle ultra groeperingen ontwerpen eigen logo's. Waar ze ook gaan, ze nemen ook altijd een spandoek mee met hun naam en logo om te laten zien dat ze er zijn.

De ultras zorgen voor de sfeer in het stadion. Het is voor hen van levensbelang om de tegenstander te imponeren met hun sfeer en het eigen team onvoorwaardelijk te steunen. Een ultra is loyaal aan zijn groep en aan zijn club. Hij tracht zoveel mogelijk wedstrijden bij te wonen, zowel in binnen-als buitenland.

Tifo

Een tifo is een grote sfeeractie die meestal plaatsvindt wanneer de spelers het terrein betreden.Hiermee wil men de eigen ploeg motiveren, de tegenstander imponeren en de fierheid over de eigen groep in de verf zetten. Hiervoor gebruikt men vuurwerk, spandoeken, vlaggen,... Sommige tifo's zijn zeer origineel en kosten dikwijls duizenden euro's. De Ultras zorgen steeds zelf voor het materiaal en het werk.

Hooligans

Ultras zijn per definitie hevige supporters. En dikwijls uiten ze hun clubliefde tot in het extreme. Dit leidt dan tot voetbalrellen. Ze doen alles om hun eigen eer hoog te houden en zoeken vaak de confrontatie op met ordediensten en met rivaliserende supporters. Dit heeft wereldwijd al tot tientallen doden geleid.

Maar niet alle voetbalhooligans zijn ultras. In landen zoals Engeland en de lage landen kende men ook wel het probleem van voetbalgeweld maar had dit niets met ultras te maken. In Engeland noemde men de harde kern firms of casuals. Deze dragen bv. geen clubkleuren om niet herkend te worden door de ordediensten. Ultras is een begrip wat vooral voorkomt in zuiderse landen. De laatste tien jaar echter maakt de ultras scene in heel Europa een opmars. En ook in België en Nederland zijn er intussen verschillende ultras groeperingen opgericht.

Politiek

Vele Ultras groepen zijn politiek geïnspireerd. Zo zijn er groepen die een extreem rechts of extreem links gedachtengoed hebben. Dit zorgt voor meestal nog hevigere confrontaties.

De grote ultras groepen oefenen ook druk en macht uit op hun clubbestuur. Zo eisen ze goedkope tickets of organiseren ze zelf een kaartenverkoop. Ze protesteren ook regelmatig tegen wantoestanden binnen de club.

Modern voetbal

Een ultra houdt van voetbal in zijn pure vorm zoals het vroeger was. Tradities zijn zeer belangrijk. Daarom hebben in heel Europa verschillende Ultras zich gegroepeerd om te protesteren tegen het moderne voetbal. Ze strijden op die manier tegen de commercialisering van het voetbal. Het moderne voetbal draait om geld, inkomsten, sponsoring en business. Voor de Ultras draait het om traditie, sport, emotie en passie. Ze willen het voetbal betaalbaar houden voor de gewone voetballiefhebber.

Repressie

Zonder de ultras is er weinig of geen sfeer in een voetbalstadion. Ze zorgen voor animo maar ook voor problemen. Door rellen, veldbestormingen, vuurwerk,... worden wedstrijden vaak stilgelegd of zelfs afgelast. Daarom treedt de politie hard op tegen de Ultras. Vaak gaat dit gepaard met extreem geweld langs beide kanten. De Ultras noemen het politiegeweld 'repressie', ook al omdat ze dikwijls verhinderd worden in het beleven van hun passie door boetes en stadionverboden.