Wat is een sekte

Inleiding

Een sekte is een beweging met een gezamelijke aanhang en meestal één charismatische leider. Een sekte is vaak gebaseerd op een bestaande leerstelling maar splitst zich af door extreem gedachtengoed, of een nieuwe leer. Meestal is een sekte een godsdienstige beweging. Veel sekteleiders verkondigen hun geloof als het enige exclusieve en misleiden hun leden. Hoe kan je een sekte herkennen en hoe blijf je uit hun macht?

Kenmerken

Om geen slachtoffer te worden van een sekte moet je natuurlijk eerst weten wanneer je met een sekte te maken hebt. Meestal worden leden op een sluwe wijze geronseld. Dit kan op verschillende manieren gebeuren en vaak komt bij een eerste kennismaking de sekte als een sympathieke organisatie over. Na je lidmaatschap wordt je echter snel afhankelijk gemaakt van de groep. Zowel op financieel als sociaal vlak. Uittreden is dan ook zeer moeilijk.

Deze kenmerken zijn typisch voor een sekte:

  • Misleidende rekrutering, eerst komt de sekte sympathiek over om leden te ronselen
  • Isolatie, nieuwe leden worden geïsoleerd van hun vrienden en familie
  • Hersenspoeling, de leer van de sekte wordt door allerlei technieken in je hoofd geprent. Je eigen wil en mening moet wijken voor de nieuwe leer
  • De leiding van de sekte moet doorgaans blindelings gehoorzaamd worden
  • Afpersing, de leden moeten hun financiële middelen afstaan aan de organisatie
  • Intimidatie en bedreiging van leden en hun naasten indien iemand de sekte wil verlaten
  • Religie, veel sekten maken misbruik van de geloofsbehoeften van hun leden en beloven hen onmogelijke dingen om hen zoet te houden.
  • De ontwikkeling van je sociaal en beroepsleven wordt ingeperkt, zo kan je geen invloeden van buitenaf ervaren.
  • Groepsdruk, de sociale druk binnen de sekte ligt zeer hoog.

Er zijn natuurlijk nog andere kenmerken, veel hangt af van het soort sekte waarover je spreekt. Zo zijn er ook sekten die zich wagen aan geweld of seksueel misbruik ten opzichte van hun leden.

Verschillende soorten

De verschillende soorten sekten worden onderverdeeld in typologieën, hier volgt een overzicht van de meest voorkomende soorten.

New age groepen

Deze stroming kondigt het begin van een nieuw tijdperk aan. In 2012 zou een nieuwe tijd van harmonie en spiritualiteit voor de mensheid aanbreken. Het kind neemt een centrale rol in, waar de 'nieuwe tijdskinderen' de wereld kunnen veranderen. Op het eerste zicht lijkt dit meer op een stroming dan een echte sekte. Maar het is uitkijken voor individuele goeroe's met slechte bedoelingen. Ook gevallen van collectieve zelfmoord zijn niet uit te sluiten bij het verkondigen van een 'apocalyps'.

Evangelische groepen

Deze pseudokatholieke of protestantse groepen baseren zich op de christelijke traditie. Vaak hebben ze fundamentele verschillen met de theologie en zijn ze uitgesloten van de kerkgemeenschap. Ondanks de goede boodschap die deze groepen verspreiden zijn er enkele valkuilen zoals sociaal isolement en financieel misbruik. De beweging hangt vaak samen met het geloof in het einde van de wereld, het is dus een apocalyptische beweging. De Bijbel wordt gezien als iets onfeilbaars en er is dus geen ruimte voor kritiek of discussie.

Satanische sekten

Deze groepen vereren Satan en passen een sterke demonenleer toe. De gevaren spreken voor zich, anders dan godsdienstige groepen die een goede boodschap verspreiden zullen deze groepen sneller overgaan tot geweld en misbruik. Ook het sociaal isolement en afkeer van de samenleving is zeer groot.

Occulte beweging

Met occultisme bedoelt men het geloof in het bestaan van praktijken die noch door geloof, noch door de wetenschap worden erkend. Men spreekt dan over waarzeggerij, alchemie, astrologie, magie,... Deze groepen gebruiken vaak speciale inwijdingen voor hun leden en baden in een mysterieuze sfeer.

Andere

Er zijn nog tal van andere bewegingen. Zo geloven aanhangers van de ufologie in de heerschappij van buitenaards intelligent leven. Of zijn er neoheidense bewegingen die zich baseren op Keltische of Scandinavische mythologie. Elke beweging heeft zijn eigen typische kenmerken en gevaren.

Conclusie

Als je deel uitmaakt van een sekte is het aartsmoeilijk om eruit te stappen. De beste oplossing is dus om geen lid te worden. Want uitgetreden leden komen vaak met schrijnende verhalen naar buiten. Meestal is het de sekteleiders enkel om macht en geld te doen. Maar het grote gevaar van een sekte is het eerste onschuldige contact. Nieuwe leden worden sluw misleid en stap voor stap dieper in de sekte ondergedompeld, tot er geen weg meer terug is.

Zo werd ik zelf lid van de leerwiki.nl, waar de verbondheid onder de leden groot is en je ook niet wil uittreden, maar waar we gelukkig nog niet van een sekte kunnen spreken ;-)