De gevolgen van vergrijzing

Door de vergrijzing zullen de kosten voor de gezondheidszorg stijgen. Ook worden pensioenen onbetaalbaar. In een aantal regio`s gaat de bevolking afnemen. Komen daar woonwijken leeg te staan? Vergrijzing geeft veel problemen, of valt het wel mee?

Vergrijzing stoppen

Is het mogelijk de vergrijzing te stoppen? Je kunt proberen het krijgen van kinderen te stimuleren. Of de immigratie te laten toenemen.

Meer kinderen

Als er meer kinderen worden geboren, neemt het geboortecijfer toe. Hierdoor verjongt de bevolking. Meer kinderen betekent de ontgroening afneemt. Of zelfs omslaat in vergroening.

Ontgroening = het afnemen van het aandeel jongeren in de bevolking als gevolg van een afname van het geboortecijfer. Vergroening = het toenemen van het aandeel jongeren in de bevolking als gevolg van een toename van het geboortecijfer.

Kindervriendelijke maatregelen

De overheid kan een paar dingen doen om de bevolking "jonger" te maken. Dit doen ze door kindervriendelijke maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door jonge ouders een tijd vrijaf te geven. Zodat de jonge ouders zich alleen op het kind hoeven te richten. En niet ook nog hoeven te werken. Of door de 'kinderbijslag te verhogen. Toch is het onwaarschijnlijk dat zulke maatregelen zullen helpen. Mensen willen juist kleine gezinnen. Maar met kindervriendelijk beleid bereik je dan niet wat je wilt. Je bereikt hoogstens dat vrouwen eerder hun eerst kind krijgen.

Massale immigratie

Een tweede mogelijkheid is massale immigratie. Als honderdduizenden jonge migranten naar Nederland komen. Dat gaat de vergrijzing tijdelijk afnemen. Bovendien zal het geboortecijfer stijgen. Dit komt doordat jonge immigranten kinderen zullen krijgen. Toch helpt immigratie niet echt tegen vergrijzing. Immigranten krijgen wel meer kinderen dan autochtonen. Alleen geldt dit vooral voor de eerste generatie migranten. Bovendien: Zou immigratie wel een kans hebben.? Er wordt nual zoveel geklaagd dat Nederland te vol zou zijn.

Vergrijzing, een probleem?

Er komen steeds meer ouderen. De vergrijzing is onontkoombaar. Dat geeft heel erg veel problemen. Want hierdoor is veel extra geld nodig. Bijvoorbeeld extra gezondheidszorg en extra AOW-uitkeringen. Aan de andere kant biedt de vergrijzing ook mogelijkheden. Veel mensen verdienen aan ouderenzorg. Bijvoorbeeld verpleegsters, fabrikanten van rollators en scootmobiels. Je moet gewoon zoeken naar manieren. Eerst gingen mensen als ze 65 zijn of eerder met pensioen. De levensverwachting is immers een stuk gestegen. Hierdoor moet je nu tot je 67ste doorwerken.

Regionale verschillen

Na 2038 zal de bevolking van Nederland afnemen. Die demografische krimp zal niet overal gelijk zijn. In het westen van Nederland zal de bevolking blijven toen nemen. In Zuid-Limburg zal de afname het sterkst zijn. Daar speelt niet alleen de vergrijzing een rol. Veel jonge mensen trekken er weg door gebrek aan werk.

Landelijke verschillen

De demografische krimp valt eigenlijk in Nederland erg mee. In andere landen is het namelijk veel erger. Zo bijvoorbeeld in het oosten van Duitsland. Er zijn in Duitsland steden waar de bevolking sterk is afgenomen. Er trokken zo ontzettend veel mensen weg. Dat er gewoon hele flatwijken leeg kwamen te staan. Om dat op te lossen zijn er hele woonwijken afgebroken. En dan vervangen door eengezinswoningen. En die eengezinswoningen hebben ook nog hele stukken grond. Er wonen nu veel minder mensen, maar wel mooie ruime omgeving. Wie weet is zo`n oplossing ook in Nederlandse krimpgebieden mogelijk?

Demografische krimp: Minder werkende mensen in vergelijking met de niet-werkende mensen

Vergrijzing stoppen?

We zouden dus veel dingen kunnen doen om de vergrijzing te stoppen. Maar veel van de manieren zullen niet werken. We zouden dus eigenlijk gewoon hele nieuwe wijken moet gaan bouwen. Is is dus eigenlijk geen andere oplossing.