Wie is Generatie Y

Generatie Y

Met generatie Y wordt de jeugd van tegenwoordig bedoeld. Maar wat is tegenwoordig? Daarvoor heeft men de jongeren bestudeerd die na 1980 zijn geboren. Zeg maar de dertigers van vandaag dus. Volgens dit onderzoek ziet de toekomst er niet somber maar ook niet rooskleurig uit! De verschillende letters van de generaties door de jaren heen…

 

Generatie Y wie bepaalt begin en einde

Het begon allemaal met de 'De babyboomers'

Dit was de eerste generatie die in de loop der tijden een eigen, nieuwe naam kreeg. Je was en bent eigenlijk nog steeds babyboomer als je geboren bent tussen 1946 en 1964. Of je daar fier op moet zijn, is een andere vraag. Hier en daar worden de babyboomgeneratie als de 'ik-generatie' bestempeld, zijnde verwende nesten die alleen maar het beste voorhebben/hadden met zichzelf! Na de babyboomers kreeg elke volgende generatie een (eigen) letter toebedeeld!

Generatie X

  • Generatie X is geboren na 1950, meer specifiek: tussen 1965 en 1979. Deze generatie werd geconfronteerd met de vrees voor een koude (atoom)oorlog, geen respect voor het milieu (alles kon en alles mocht), de oliecrisis, de invoering van de BTW en de pop- en punkcultuur. Terecht of niet: deze generatie zal de geschiedenisboeken ingaan als de 'verloren generatie'.
  • Van computers was er nog geen sprake, alleen in het verre Amerika.

Generatie Y

Generatie Y

Zijn geboren na 1980 en groeiden op in het informatietijdperk. De tijdszone die voor deze generatie gaat van 1980 tot 1995. Eigenaardig genoeg heeft deze generatie verschillende namen: Millenniumgeneratie, Netgeneratie, generatie next, Peter Pangeneratie en Echo Boomers. Computers hebben voor hen geen geheimen. Ze groeiden op met de creditcard, GSM en email. Generatie Y kent dus geen angst voor vernieuwingen, snelle veranderingen of de mening van anderen: 'alles moet kunnen, alles moet mogen'. Ze zijn dus zeker niet ongelukkig met hun leventje. Integendeel: ze bekijken het leven zoals het komt en met een roze bril! Daarom worden ze ook wel de generatie ‘Einsteiners’ genoemd.

Wat blijkt?

  • In dit onderzoek noemt men de Generatie Yde jeugd van tegenwoordig. Het woord ‘jeugd’ is hierbij niet bedoeld als zijnde de schoolgaande jeugd. ‘Jeugd’ slaat in dit artikel op de groep rond de dertig die voor het eerst op de arbeidsmarkt komt na toch wel een aantal jaren te hebben gestudeerd.
  • En die studies zijn over het algemeen niet gladjes verlopen! Of ze hebben verschillende studies aangevat en er met veel moeite één afgemaakt. Of ze hebben van alles geprobeerd maar uiteindelijk geen enkel diploma behaald. Of ze hebben er rond hun 20ste de brui aangegeven (al of niet met een bescheiden diploma) maar vinden elke dag werken gaan toch maar niks! Ze zijn dan ook al aan hun 3de of 4de baan toe (jobhoppen).

In elk geval: de voornaamste conclusie van het onderzoek: ‘de jeugd’ wil niet meer werken als die van vroeger.

Conclusie 1

Flexibiliteit? Werk is voor hen wel belangrijk maar ook niet meer dan dat. Ze willen wel werken maar hun privé leven is zeker zo belangrijk. Werk en privé is dan ook zeer strikt gescheiden. In principe zijn ze ten laatste om 17.00 uur naar huis of het nu druk is op het werk of niet. Overwerken: bij hoge uitzondering en tegen een meer dan modale vergoeding!

Het liefst bepaalt de Y generatie zelf hun werkuren: naar huis bij mooi weer of bij het WK-voetbal op TV, op een andere dag die ze zelf bepalen de gemiste uren inhalen.

Conclusie 2

Ze willen het liefst een baan bij de overheid. Ze kiezen, in tegenstelling tot de vorige generatie, voor werkzekerheid. Ook zijn ze ervan overtuigd dat je bij de overheid niet hard hoeft te werken. Ze weten dat er een ambtenarencultuur bestaat en willen daar hun brood verdienen.

Conclusie 3

Het grote poenscheppen hoeft niet (meer). Liever één dag minder werken dan levenslang elke dag hetzelfde labeur. De echte strevers doen nog hun uiterste best om een stap hoger te geraken maar deze groep is aan het krimpen. Promotie hoeft dus niet zo nodig!

Conclusie 4

► Ze denken na over hun eigen pensioenvoorziening. Ze horen overal rondom hen dat de overheid de pensioenen niet eeuwig gaat kunnen betalen. Ze doen er zelf iets.

► Een GSM of laptop van de zaak vinden ze dan ook minder belangrijk dan bijvoorbeeld een hospitalisatieverzekering en pensioensparen.

Conclusie 5

Ze zijn op zoek naar ‘voldoening’ in hun werk. Bij sollicitaties is op de eerste plaats niet het loon of de functiestatus belangrijk. De job moet passen in hun plaatje van ‘werken gaan’. Kortom: ze willen plezier hebben in hun werk en goed te combineren met hun privé. Daardoor zijn ze ook trouwer aan de baas: jobhoppen doen ze dus niet!

Conclusie 6

Generatie Y is behoorlijk merkenbewust. De helft van de leden vallen onder ‘merkenfreaks’, zowel de jongemannen als de dametjes!

 

♦ Voor ‘hem’ is BMW hèt topmerk, gevolgd door Ferrari, Porsche, Lamborghini, Audi, Aston Martin, Four Seasons, Mercedes-Benz, Ralph Lauren en Ritz-Carlton. Auto’s zijn voor hen zeer belangrijk voor hun imago.

 

♦ Bij de dames is dat Chanel gevolgd door Ritz-Carlton, Four Seasons, Marc Jacobs, Cartier, BMW, Mercedes-Benz, Prada en Audi. Mode is voor hen belangrijker dan auto’s. Op de derde plaats komt lichaamsverzorging.

♦ Apple is voor beide geslachten een prestigemerk, zeg maar statussymbool en staat bij multimedia met stip op nummer één.

Generatie Z?

Deze generatie komt eraan: geboren tussen 1992 en 2010! En hoe kan het anders: 11 september 2001 is voor hen een belangrijke mijlpaal: de aanslag op de WTC torens in New York. Sindsdien zijn de normen en waarden wel degelijk veranderd. 'Digitaal' is hét sleutelwoord voor deze generatie. Niet dat ze de digitale wereld niet onder de knie hebben, integendeel: ze kennen en kunnen een heleboel! Naar men verwacht, heeft deze generatie een ongekend vertrouwen in de toekomst. Logisch: ze verwachten dat alle mogelijke problemen, crisissen en wat er zoal op hun pad komt, wordt opgelost door de overheid of door hun ouders! Echter dat zal pas blijken vanaf 2020!.

Tot slot

Blij.jpg

Generatie Y is geen slechte generatie. Je kunt ook niet spreken over ‘liever lui dan moe’. Eerder over: waarom het moeilijk maken als het makkelijker ook kan! Een bewering die zichzelf de volgende jaren nog zal moeten bewijzen: doordat ze veel energie reserveren voor hun privé tijd en dus meer samenzijn met het gezin verwacht men minder echtscheidingen.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden