Het verhaal achter de kerstboom

De kerstboom

Een kerstboom is een boom die traditioneel in december in huis wordt gehaald en wordt versierd. Tegenwoordig wordt de kerstboom gezien als een christelijk symbool, maar als we terug gaan naar de geschiedenis, leren we dat de kerstboom een voor-christelijk, paganistisch symbool is dat de vernieuwing van het leven vertegenwoordigt.

Geschiedenis van de kerstboom

Heidense geschiedenis van de kerstboom

Tegenwoordig wordt de kerstboom voornamelijk geassocieerd met het christendom. Maar het idee om een kerstboom in huis te halen en deze te versieren, is gebaseerd op Heidense gebruiken. Heidenen respecteren de natuur zeer en haalden natuurlijk geen echte bomen in huis omdat dit veel te belastend voor de natuur is. Maar de heidenen haalden vroeger takken van bomen in huis en versierden deze. De Paganisten zagen vroeger dat de dagen steeds korter werden in de winter en ze zagen dat sommige bomen mooi groen bleven. Ze geloofden dat deze bomen magische krachten hadden, het eeuwige leven en vruchtbaarheid symboliseerden en de vernieuwing van het leven vertegenwoordigden. Bovendien geloofden ze dat deze bomen ze zouden helpen om de winter beter door te komen. Dit is dan ook de reden waarom ze takken van deze bomen in huis haalden. De oude Romeinen, Grieken en Egyptenaren haalden ook takken in huis om deze te versieren. Veel hedendaagse Paganisten doen dit nog steeds en binnen het Oosters-Orthodoxe geloof komt dit gebruik ook nog veel voor.

Christelijke geschiedenis van de kerstboom

Het gebruik van de kerstboom zoals we dit vandaag de dag kennen, dateert uit de 16e eeuw. Naar het schijnt is men in Duitsland of Letland begonnen de kerstboom te versieren. Waarschijnlijk werd de boom verlicht omdat de boom centraal stond in de midwinterviering (kortste dag). In christelijke kerken werd de kerstboom lange tijd niet geaccepteerd omdat deze niets met de inhoud van het Kerstfeest te maken heeft. Maar later werd door de (katholieke) kerk een christelijke betekenis aan de kerstboom gegeven. De kerstboom heeft een driehoekige vorm en deze werd geassocieerd met de heilige drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige geest.

Kerstbomen vandaag de dag

Tegenwoordig wordt de kerstboom geaccepteerd door de meeste christenen en mensen die andere godsdiensten aanhangen beschouwen de kerstboom meestal ook als typisch christelijk. Het is uitgegroeid tot een onderdeel van onze hedendaagse cultuur. Kerstbomen vind je tegenwoordig niet alleen meer bij mensen thuis, maar ook in kantoorgebouwen, scholen, pleinen en veel openbare gebouwen. Er zijn tegenwoordig allerlei variaties op de kerstboom, zoals namaak kerstbomen die in vrijwel alle kleuren en groottes verkrijgbaar zijn. Er zijn zelfs sprays te koop die de geur van een echte dennenboom hebben, zodat de indruk gewekt wordt dat men een echte kerstboom in huis heeft.

Versiering van de kerstboom

Bekende onderdelen van de versiering van een kerstboom zijn:

  • Kerstballen
  • Slingers om de kerstboom
  • Een piek, engel of ster op de punt van de kerstboom
  • Een kerststal onder de kerstboom
  • Engelenhaar
  • Verlichting in de kerstboom, vaak zijn dit lampjes of kaarsjes
  • Een miniatuur kerstdorp onder de kerstboom
  • En natuurlijk: cadeautjes onder de kerstboom!