Nederlandse Taal vanaf de Middeleeuwen

Oorsprong van de Nederlandse taal

De Nederlandse taal behoort tot de Indo-Europese taalfamilie. Een tak van die taalfamilie is de Germaanse tak. Onder meer het Nederlandse, de Duitse en de Engelse taal behoren tot de Germaanse tak. Een andere tak van de Indo-Europesetaalfamilie is de Romaanse tak waartoe onder andere de Italiaanse, de Spaanse en de Portugese taal behoren. De Indo-Europese taalfamilie is een grote familie want er zijn ongeveer 200 talen die erbij horen. De Nederlandse taal komt oorspronkelijk uit het Oudnederlands, de taal die in de vroege Middeleeuwen werd gesproken. In de 12e eeuw gaat het Oudnederlands over in het Middennederlands (1170-1500). De spelling van de Nederlandse taal was destijds per streek verschillend. In de 16e eeuw heeft men verscheidene keren geprobeerd eenheid in de spelling te krijgen.

Vertaling van de Bijbel

De vertaling van de Bijbel bracht orde in de chaos van verschillende spellingen. De Staten-Generaal gaf in de 17e eeuw opdracht om de Bijbel vanuit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal te vertalen. Het resultaat was een Bijbel die wij de Statenbijbel noemen. Bij die vertaling werd een doorsnee van de dialecten gebruikt, met als basis de dialecten die in de gewesten Holland en Brabant werden gesproken. Vandaag de dag worden er nog woorden en uitdrukkingen gebruikt die oorspronkelijk uit de Statenbijbel komen. De spelling en stijl is echter verouderd. Voorbeeld: Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten.

De inleidende pagina van de Statenbijbel

Bijbel dat is de ganse Heilige Schrift bevattende al de Kanonieke Boeken van het Oude en Nieuwe Testament. Door last van de Hoogmogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode-Nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet.

De Nederlandse Taalunie (NTU)

De Nederlandse Taalunie dateert van 1980. Oorspronkelijk tekenden alleen de Nederlandse en de Belgische ministers van Buitenlandse Zaken het verdrag. Vanaf 2004 is Suriname ook lid van de NTU. Sinds 2007 wordt er ook samengewerkt met de Nederlandse Antillen. De Nederlandse Taalunie geeft onder andere het Groene Boekje uit. De laatste uitgave dateert van 2006. Een aantal media boycotten de regels van die laatste uitgave omdat ze er niet duidelijker op worden. Die media houden zich aan de spellingsregels die in de uitgave van 1995 staan. De uitgave van het Groene Boekje is slechts één van de activiteiten van de NTU. Op de website van de organisatie kan je een overzicht van de overige activiteiten vinden.

Het Genootschap Onze Taal

Het Genootschap Onze Taal is een vereniging die in 1931 werd opgericht. Liefhebbers van de Nederlandse Taal kunnen lid worden. Er zijn ongeveer 33.000 leden. Als je lid wordt van het Genootschap krijg je tien maal per jaar het tijdschrift Onze Taal thuis gestuurd. Op de website van het Genootschap staat een overzicht van de kosten. Helemaal gratis is de digitale nieuwsbrief die Taalpost heet. Taalpost verschijnt drie keer per week en staat vol met taalnieuws en taalweetjes. Bovendien is in 2009 is de Stichting Vrienden van Onze Taal opgericht. De Stichting financiert projecten die niet door de inkomsten van de Vereniging te bekostigen zijn.

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

Op de site van de Stichting Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren kan je informatie over Nederlandse Literatuur en cultuur vinden. De stichting werd door de Nederlandse Maatschappij der Letterkunde in 1999 opgericht en ontvangt een bijdrage in de kosten van de Nederlandse Taalunie.