Hoe maak je contact in het Portugees

Inleiding

Flag_of_Portugal.gifGa je vakantie vieren in Portugal? Wil je graag enigszins kunnen communiceren met de Portugezen die je ongetwijfeld zal ontmoeten?

Aangezien je als toerist waarschijnlijk een kort bezoek aan het land zal brengen en niet genoeg tijd hebt om de taal echt onder de knie te krijgen, volgt hieronder een korte introductie in de Portugese taal inclusief tabellen met woorden en korte zinnetjes die goed van pas kunnen komen tijdens je vakantie.

Introductie in de Portugese taal

Wat is het verschil tussen “obrigada” en “obrigado”?

Opvallend is dat één van de eerste woorden die toeristen leren het woord “bedankt” is. Bedenk dat de Portugese uitspraak van dit woord sekseafhankelijk is. Ben je een vrouw? Dan kan je iemand bedanken door “obrigada” [oh-brie-gha-da] te zeggen. Ben je een man? In dat geval zeg je “obrigado” [oh-brie-gha-doe].

“Tudo bem?”

De vraag die je de hele dag van iedereen te horen krijgt is of alles goed gaat: “Olá, está tudo bem?” Over het algemeen is je antwoord dan: “Sim, está tudo bem, obrigada/obrigado”. Of je zegt wat de Portugezen ook vaak antwoorden: “Sim, vai-se andando!” (“Ja, het gaat z´n gangetje!”). De Portugese uitspraak is: [Sieng, vai-suh an-dan-doe].

Tabellen: Portugese woorden en zinnen

Weergegeven in tabellen zijn algemene vragen die je zou kunnen stellen (en ook kan verwachten) en algemene antwoorden die je zou kunnen geven.

Het Portugees klinkt behoorlijk nasaal. Spreek onderstaande woorden uit alsof je verkouden bent en je neus half verstopt zit.

Begroeting

Nederlands

Portugees

Portugese uitspraak

Goedemorgen!

Bom dia!

Bong die-ja!

Goedemiddag!

Boa tarde!

Bo-wa tar-duh!

Goedenavond!

Boa noite!

Bo-wa noi-tuh!

Hoe gaat het?

Como está?

Kom-moe staa?

Alles goed?

Tudo bem?

Toe-doe beng?

Ja, alles gaat goed, bedankt!

Sim, está tudo bem, obrigada / obrigado!

Sieng, sta toe-doe beng,

oh-brie-gha-da / oh-brie-gha-doe!

Korte conversatie 

Nederlands

Portugees

Portugese uitspraak

Hoe heet u?

Como se chama?

Koh-moe suh sjah-ma?

Waar komt u vandaan?

De onde é?

Duh onduh eh?

Hoe lang blijft u?

Quanto tempo fica?

Koe-wan-toe tem-poe fie-ka?

Ik heet ...

Chamo-me...

Sjah-moe-muh...

Ik kom uit Nederland.

Sou da Holanda.

Soo dah Hoh-lan-da.

Ik blijf 1 week / 1 dag.

Fico uma semana / um dia.

Fie-koe oe-mah suh-ma-na / oeng die-ja.

Ik blijf 2 of 3 weken / 2 of 3 dagen.

Fico duas ou três semanas / dois ou três dias.

Fie-koe doe-asj oo trehsj suh-ma-nas / doisj oo trehsj die-jas.

Wat vindt u van Portugal?

Gosta de Portugal?

Goh-stah duh Poer-toe-gal?

Ik vind Portugal heel mooi.

Acho Portugal muito bonito.

Ah-sjoe Poer-toe-gal moein-toe boh-nie-toe.

Houdt u van het Portugese eten?

Gosta da comida Portuguesa?

Goh-stah dah koh-mie-da Poer-toe-geeza?

Ja, ik vind het erg lekker.

Sim, gosto muito.

Sieng, goh-stoe moein-toe.

Het weer

Nederlands

Portugees

Portugese uitspraak

Het is een mooie dag!

Está um dia muito lindo!

Sta oeng die-ja moein-toe lien-doe!

Het regent.

Está a chover.

Sta a sjoe-veer.

Het is zonnig.

Está sol.

Sta sol.

Ik heb het warm / koud.

Estou com calor / frio.

Stoo cong kaa-lohr / cong frie-oe.

Conclusie

Bovenstaande tabellen helpen je een handje op weg bij de voorbereiding van je reis naar Portugal. Bekijk de tweede en derde kolom en oefen de woorden en korte zinnetjes. Vergeet niet dat de Portugese taal enigszins nasaal klinkt. Nu weet je hoe je een Portugees kan begroeten en hoe je een kort gesprekje kan aangaan.

Veel succes! Boa sorte! [Bo-wa sor-tuh]

Afbeelding: Wikimedia Commons, Columbano Bordalo Pinheiro

Meer leren?

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden