Waar mag je werken als kind of jongere

Inleiding

Stilletjes durven we weer uit te kijken naar de zomervakantie. Het duurt nog wel een paar maanden voordat deze lange tijd vol vrijheid en zonder verplichtingen is aangebroken, maar toch hebben we er allemaal alweer zin in. Veel mensen gaan op reis naar het buitenland tijdens de zomervakantie. Anderen, vooral kinderen en jongeren, willen gaan werken in de zomervakantie en zoeken dus een vakantiebaantje. Een vraag waar kinderen en jongeren tijdens deze zoektocht vaak tegenaanlopen: waar mag je eigenlijk allemaal werken als kind of jongeren?

Kinderen van 13 en 14 jaar oud

De regering heeft strenge regels vastgesteld voor waar kinderen van 13 en 14 mogen werken, welk werk ze precies mogen doen en hoe lang. Deze regels zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat deze kwetsbare, jonge kinderen veilig aan het werk kunnen. Bovendien is 13 de eerste leeftijd waarop je mag werken, dus het is belangrijk dat je in deze periode van eerste werkervaring geen gekke dingen tegenkomt.  

  • Kinderen in deze leeftijd mogen wanneer ze willen huis-tuin-en-keukenklusjes uitvoeren. Deze activiteiten worden niet gezien als ‘’echt’’ werk en mag je dus op alle dagen van de week doen. Onder deze klusjes vallen dingen als auto wassen, honden uitlaten enzovoorts. Dit mag je doen bij zowel bekenden als vreemden.
  • Kinderen in deze leeftijd mogen licht niet-industrieel werk doen in winkels zoals supermarkten. Ze mogen meehelpen met het vakkenvullen of schoonmaken bijvoorbeeld.
  • Kinderen in deze leeftijd mogen ook ander licht-industrieel werk doen op plekken zoals een speeltuin, een boerderij of een camping.
  • Kinderen in deze leeftijd mogen werken bij bepaalde commerciële activiteiten, zoals een fotoshoot of een modeshow.

Kinderen van 15 jaar oud

Voor kinderen van 15 jaar oud worden alweer iets minder strenge regels gesteld. Uiteraard mogen zij alle werkzaamheden uitvoeren die ook kinderen van 13 en 14 mogen doen. Verder mogen kinderen van 15 jaar oud ook bij de volgende plekken werken.

  • Kinderen van 15 mogen kranten en folders bezorgen. Dit mogen ze maximaal 2 uur per dag en slechts één dag in het weekend.
  • Kinderen van 15 mogen ook bepaalde lichte werkzaamheden doen in de horeca. Ze mogen bijvoorbeeld meehelpen in de bediening. Kinderen van 15 mogen alleen in de horeca werken als hier geen alcohol geschonken wordt.

Kinderen van 16 en 17 jaar oud

Als je ouder bent dan 15, zijn er nog maar erg weinig beperkingen gesteld wat betreft de plekken waar je mag werken. Je mag naast alle voorgaande genoemde werkzaamheden, nu bijvoorbeeld ook in de industrie werken en dus werkzaamheden doen waar wat meer risico aan vasthangt. Alleen gevaarlijk werk mag je nog niet doen als je 16 en 17 bent. Dat wil zeggen werken met bijvoorbeeld chemicaliën of (zeer) explosieve stoffen. Je kunt als 16- en 17-jarige bijna overal zonder problemen werken. Alleen op de volgende plekken zijn er bepaalde voorwaarden. Je mag dan bijvoorbeeld alleen onder begeleiding werken.

  • Werken met automatische machines.
  • Werken met stoffen die slecht kunnen zijn voor de gezondheid; bijvoorbeeld stoffen die irritaties, luchtwegklachten, of ontploffing kunnen veroorzaken. Ook gassen behoren tot deze soorten stoffen, zoals drukgassen in leidingen.
  • Werken op bouwplaatsen.
  • Werken met dieren; dit heeft betrekking op bijvoorbeeld wilde dieren en ironisch genoeg ook op dieren in een slachthuis.

Conclusie

De overheid heeft strenge regels gesteld voor waar kinderen en jongeren in de leeftijd van 13 tot 17 jaar mogen werken. Deze regels zijn opgesteld om onder andere de veiligheid en gezondheid van deze groep te waarborgen. Kinderen van 13 en 14 jaar mogen alleen lichte klusjes doen in huis en in winkels zoals supermarkten. Kinderen van 15 mogen ook kranten bezorgen en onder voorwaarden in de horeca werken. Ten slotte mogen kinderen van 16 en 17 jaar bijna overal werken. Op risicovolle plekken gelden echter strenge voorwaarden.

Bronnen afbeelding: Wikimedia Commons, Kili