Extra inkomen in bijberoep: de moeite waard

Inkomen in bijberoep

In moeilijke tijden gaan meer en meer burgers nadenken over een bijberoep om het inkomen op te krikken. Welke zijn de mogelijkheden van een bijberoep? Welke zijn de gevolgen van zo'n bijberoep? En vooral: weet waar je aan begint want een statuut van bijberoep heeft ook nadelen.

Wat is een bijberoep

Bedoeld wordt hier dat men een vast maandelijks inkomen heeft als werknemer (loontrekkende) en daarnaast inkomen uit een bijberoep heeft. Niet te voorkomen: uiteraard moet je belasting betalen over deze inkomsten.

1. Toevallige of occasionele bijverdienste

Voor de Belastingdienst is de grens onduidelijk! Wat is occasioneel en wat is een zogenaamd ‘beroeps’-inkomen? Citaat: Voor de belastingen geldt als beroepsinkomen (dus een echt nevenberoep) als de prestaties regelmatig zijn en onderling met elkaar verband houden zodat er sprake is van een voortdurende bedrijvigheid. Van belang zijn dus het aantal geleverde prestaties en de regelmaat ervan. Zonder hierbij rekening te houden met het bedrag dat je voor uw activiteiten ontvangt. Doch het ene heeft natuurlijk met het andere te maken: als je veel geld verdient met nevenactiviteiten, zullen ze ook wel regelmatig zijn. Dus lever je behoorlijk wat prestaties in aantal zodat er van ‘occasioneel of toevallig’ geen sprake meer kan zijn.

1. Waarom is dit verschil van belang? Omdat over occasionele inkomsten (maar) 33% belasting is verschuldigd (invullen onder rubriek VI van de aangifte bij 'Diverse inkomsten').

2. Bovendien zijn er over occasionele inkomsten geen sociale bijdragen verschuldigd.

2. Echt neven-/bijberoep

Wanneer is er sprake van een zelfstandig nevenberoep?

1. Je moet ergens nog een hoofdberoep hebben, d.w.z.:

 • minstens 50% in loondienst zijn bij een bedrijf, of

 • minstens 200 dagen werkzaam zijn als ambtenaar (overheid) of

60% les geven in dag- of avondonderwijs.

2. Vervangingsinkomen

Dit klinkt misschien eigenaardig maar je mag met een vervangingsinkomen een zelfstandig nevenberoep hebben. onder bepaalde voorwaarden;

 • Bijvoorbeeld een werkloze: let wel onder bepaalde voorwaarden mag hij een werkeloosheidsuitkering combineren/cumuleren met het statuut van zelfstandige in bijberoep;

 • Gepensioneerden: met een beperking van het toegestane bedrag.

Algemeen:

 • Wel sociale bijdragen verplicht.

 • Deze inkomsten worden als extra inkomen bij uw hoofdberoep geteld waardoor je zo’n 50% en meer inlevert.

 • Er is geen arbeidsovereenkomst dus geen dienstverband voor deze activiteiten.

3. Gevolgen van een bijberoep: aansluiten bij een sociale verzekeringskas

 1. Wanneer?: binnen 90 dagen na het begin van de zelfstandigheid. Dit is de datum van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 2. Tarieven: vergelijk de verschillende tarieven voor de beheerskosten die elke kas aanrekent voor hun diensten.

 3. Betalingen: gebeuren op het einde van elk kwartaal (31/3-30/6-30/9-31/12). Elk kwartaal is volledig te betalen zowel bij de start als bij het einde van de zelfstandige activiteit: je kan dus best starten aan het begin van een kwartaal (en uiteraard stoppen op het einde ervan). Zo bespaar je in elk geval een volledig kwartaal!

 4. Bedrag:

  1. De eerste 3 volledige jaren betaal je voorlopige bijdragen. Zie ook: vrijstelling.

  2. Daarna volgt er een regularisatie. Men berekent dan de definitieve sociale bijdragen. Deze zijn gebaseerd op uw belastingaanslag over die 3 voorgaande, volledige jaren. Gevolg: je krijgt terug of je moet bijbetalen.

  3. Vanaf het 4de jaar na de start betaal je normale bedragen op basis van je belastingaangifte van 3 jaar ervoor (bijvoorbeeld: 2006 gaat terug naar 2003).

4. Tips

 • Sommige beroepsgroepen zijn vrijgesteld van sociale bijdragen: bevraag je hierover.

 • Verdien je netto minder dan een bepaald bedrag dan moet je wel aansluiten bij een kas maar hoef je geen bijdragen te betalen.

 • De fiscus geeft inkomsten als zelfstandige automatisch door aan het Rijksinstituut voor Sociale Verzekering van Zelfstandigen (RSVZ) die weer contacten onderhoudt met sociale verzekeringskas bij welke je bent ingeschreven.

5. Praktijkvoorbeelden

 • Als vertaler voert u regelmatig vertaalopdrachten uit voor een bedrijf of slechts enkele keren per jaar;

 • Een sportploeg trainen of u geeft zo af en toe eens een initiatieles;

 • Fotograaf voor een krant of zo af en toe een huwelijksreportage uitvoeren.

6. Rol van de fiscus: enkele bijzonderheden

 1. Ga je behoorlijk investeren in je bijberoep, bijvoorbeeld een kantoor inrichten, machines aanschaffen, veel reclame maken enz... dan kan de inschatting van het bijberoep voor de belastingambtenaar overhellen naar ‘hoofdberoep’.

 2. Dit is zeker het geval als je een lening aangaat om je zogenaamde bijberoep uit te bouwen: bijvoorbeeld om je woning te verbouwen, bedrijfsmiddelen aan te schaffen enz...

 3. Uiteraard kan de Belastingdienst je zakencijfers over enkele jaren bekijken! Daarbij kan men 3 jaren teruggaan in de tijd.

 4. Als de neveninkomsten verband houden met de hoofdinkomsten dan geldt dat deze inkomsten allemaal hoofdinkomsten zijn. Voorbeeld: je bent boekhouder in loondienst en je hebt daarnaast een eigen boekhoudkantoortje opgezet voor diensten voor derden.

 5. Belastingvoeten inkomsten 2011 (netto belastbaar inkomen):

Inkomensschijf Aanslagvoet
van EUR 0 tot EUR 7.900 25%
van EUR 7.901 tot EUR 11.240 30%
van EUR 11.241 tot EUR 18.730 40%
van EUR 18.731 tot EUR 34.330 45%
vanaf EUR 34.330 50%

Conclusie

Dit artikel betreft de Belgische wetgeving terzake. Starten van een eigen bedrijf wordt intensief aangemoedigd. Ook als je dit als bijberoep wilt gaan doen. Maar er komt heel wat wij kijken: administratie, wetgeving, sociale bijdragen, bedrijfsbeheer, registratie bij KvK enzovoorts. Niet eenvoudig als je de regeltjes vanaf dag één goed in orde wilt hebben. Eén advies: bezint eer je eraan begint! Anderzijds: ga in elk geval naar het Startersloket!

Een heel andere mogelijkheid om een ?