Waarom verdienen vrouwen minder dan mannen

Vrouwen verdienen minder

Het loonverschil tussen mannen en vrouwen is, zowel in Nederland als in België, hoger dan de ons omringende landen. Men spreekt zelfs van 18% minder verdienste voor de dames. Dit moeten we niet al te negatief opvatten. Er is daarom geen sprake van financiële discriminatie. Waarom zijn vrouwen minder bedeeld en is dit terecht?

 

Waarom verdienen vrouwen minder

 1. Vrouwen werken meestal deeltijds. Vooral in Nederland blijkt dit een trend te zijn. Dit wil niet zeggen dat deeltijds werken slecht betaald wordt maar je krijgt een 'naar verhouding van het aantal gewerkte uren' deeltijds salaris betaald. Kortom: je verdient minder dan een fulltimer.
 2. In België blijken vrouwen 5 keer meer gebruik te maken van loopbaanonderbreking dan mannen.
 3. Een aantal beroepen wordt nog steeds aanzien als typisch voor vrouwen en worden daardoor minder betaald. Voorbeelden zijn zorg, huishoudelijke hulp, poetsdiensten, postbode, verkoop, horeca en onderwijs terwijl de mannen eerder in de industrie (ingenieur) of bouw werken.
 4. Nog een vreemde evolutie maar dan enkel onder de vrouwen: indien ze lid zijn van een vakbond verdienen ze meer (Belgische toestand).
 5. Omdat de mannen fulltime werken, verdienen zij uiteraard meer hetgeen hun gemiddelde in de statistieken uiteraard opdrijft (zie ook punt 1).
 6. Ook de gevaarlijke jobs worden ingevuld door mannen.
 7. Het loonverschil ligt niet aan discriminatie door de werkgever.
 8. Een studie toonde ook aan dat mannen met vrouwen en kinderen meer verdienen dan alleenstaande mannen.
 9. Vooral in Nederland (t.o.v. België) is 80% van de vrouwen minder gaan werken door de komst van kinderen. In het geval van de mannen: slechts 25% past het aantal werkuren aan, aan de veranderde gezinssituatie (cijfers 2008).
 10. Omwille van de gezinssituatie maken vrouwen minder overuren dan mannen.
 11. Eigenaardig of niet: meer dan 50% van de werkende Nederlandse vrouwen neemt 3 maanden zwangerschapsverlof! Dit is op zijn minst een verwonderlijke statistiek: iets minder dan de helft neemt dus niet haar volledig wettelijk geregeld zwangerschapsverlof helemaal op. Voeg daarbij nog het feit dat 3 maanden zwangerschapsverlof niet eens de gemiddelde Europese norm is: in Tsjechië om maar een 'Europa-land' te noemen, duurt een zwangerschapsverlof maar liefst 2 jaar!
 12. Anderzijds met betrekking tot Nederland: 2/3 van de vrouwen die parttime werken heeft helemaal geen kinderen!
 13. Slechts 10% van de Nederlandse vrouwen stopt volledig met werken bij de geboorte van het 1ste kind. In 1996 was dit percentage nog 25% volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Glazen plafond

 • Deze barrière staat nog steeds ter discussie. De een zegt dat het glazen plafond niet bestaat en de vrouwen zelf beweren nog steeds van wel. Als je de literatuur volgt, zie je toch nog steeds dat hogere managementfuncties eerder worden toebedeeld aan mannen dan aan vrouwen!
 • Anderzijds ligt dit ook aan een meerderheid van de vrouwen zelf: ze kiezen niet voor een carrière maar voor het gezin, hetgeen geen onlogische keuze is.
 • Dat verklaart meteen het feit dat bij werknemers jonger dan 30 de loonkloof zo goed als onbestaande is (1%).

Links

Surf ook even naar: Loonwijzer.nl

België: Loonwijzer.be

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden