Krijgt U of de belastingadviseur een boete bij een foutieve belastingaangifte

U laat uw fiscale zaken meestal over aan een belastingadviseur. Deze belastingadviseur heeft immers kennis van belastingzaken. Echter kan hij ook fouten maken. Wie draait daarvoor op? Uw belastingadviseur of u als belastingplichtige?

Fiscale boete

Bij ernstige fouten legt de belastingdienst een fiscale boete op. Van een ernstige fout is sprake als er grove schuld of opzet in het spel is. Vroeger kreeg de belastingplichtige automatisch deze boete, ook al was het de schuld van uw belastingadviseur. Vervolgens moest u zelf bewijzen dat de schuld niet bij u lag en u dit redelijkerwijs niet door had kunnen hebben. In zo'n geval is dit bewijs zeer lastig te leveren.

Wijziging bewijslevering n.a.v. uitspraak Hoge Raad

Er is naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad iets gewijzigd met betrekking tot de bewijslevering. Deze uitspraak was naar aanleiding van een klacht van een Nederlandse chirurge. De chirurge lag in scheiding en haar belastingadviseur had de alimentatie 'vergeten' in de belastingaangifte op te nemen. Hierop bestrafte de Belastingdienst de chiruge met een forse boete. Dit vocht de chirurge vervolgens aan en kwam uiteindelijk bij de Hoge Raad. De Hoge Raad besloot hierbij dat de fiscus voortaan grove schuld of nalatigheid van de belastingplichtige moet bewijzen. De chirurge kreeg hierdoor de boete kwijtgescholden.

Belasting ontduiken

Het lijkt nu zo dat de belastingplichtige en de belastingadviseur onder een hoedje kunnen spelen om eventueel belasting te ontduiken. Immers bij de huidige wetgeving kan de belastingadviseur niet beboet worden door de Belastingdienst. En zoals hierboven aangeeft, zijn er situaties dat de belastingdienst ook geen boete kan geven aan de belastingplichtige. Dit zou een slecht scenario voor de Fiscus zijn. Momenteel wordt echter gewerkt aan een wetgeving waarbij de belastingadviseur als medepleger kan worden aangewezen. Als u dus gezamenlijk met uw belastingadviseur besluit om verkeerde informatie te verstrekken, zou ook uw adviseur een boete kunnen krijgen.

Ook u blijft niet buiten schot! Als u bewust informatie achterhoudt voor uw adviseur, kan de Fiscus u nog steeds een fiscale boete opleggen!


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden