Wat houdt VPB in

Wat houdt VPB in?

Als een bedrijf winst maakt, dient het bedrijf belasting betalen. Deze belasting heet de VPB, ook wel de Vennootschapsbelasting.

Hoeveel VPB een bedrijf moet afdragen hangt van meerdere factoren af. Hierbij is ook van belang in welk land een bedrijf belastingplichtig is.

De VPB wordt geheven over de winst van bepaalde ondernemingen. Voorbeelden van deze ondernemingen zijn:

  • De naamloze vennootschap (nv)
  • De besloten vennootschap (bv)
  • Stichtingen en verenigingen kunnen, indien zij een onderneming drijven, evt. ook VPB verschuldigd zijn.

Hieronder kunt u informatie vinden over hoe de VPB (Vennootschapsbelasting) in Nederland geregeld is.

Is de VPB ook op mij van toepassing?

Voor natuurlijke personen is er de aangifte inkomstenbelasting. De VPB is er voor bedrijven en organisaties, die door de belastingdienst ook wel ‘lichamen’ worden genoemd.

Belasting in het algemeen

Hoe moet u een belasting aangifte doen?

Wat bedoelt de belastingdienst met ‘lichamen’?

Lichamen betalen VPB over de belastbare winst in een bepaald jaar met een vermindering van de aftrekbare verliezen. Enkele voorbeelden van ‘lichamen’ zijn:

  • Vennootschappen met een aandelenkapitaal
  • Coöperaties
  • naamloze vennootschap (nv)
  • besloten vennootschap (bv)

Wat is de Wet VPB 1969?

De wet op de vennootschapsbelasting 1969 (kortweg Wet VPB 1969) regelt de belasting met betrekking tot het ‘inkomen’ van in Nederland gevestigde (en ook in sommige gevallen niet in Nederland gevestigde) ‘lichamen’. Deze VPB wordt geheven door de Nederlandse Rijksoverheid. Het tarief is bepaald in drie schijven (20%, 23,5% en 25,5%).

Natuurlijke personen vallen niet onder de Wet VPB 1969, maar onder de Wet Inkomstenbelasting 2001. De wet VPB is dan ook een soort inkomensbelasting voor rechtspersonen.

Moeten stichtingen en verenigingen ook VPB aangifte doen?

In sommige gevallen moeten ook stichtingen en verenigingen aangifte VPB doen. Indien zij een onderneming drijven is een VPB aangifte verplicht.

Binnenlands en Buitenlands VPB belastingplichtigen

Lichamen die gevestigd zijn in Nederland zijn binnenlandse VPB belastingplichtigen. Lichamen die in het buitenland gevestigd zijn, maar inkomen uit Nederland krijgen, zijn buitenlandse VPB belastingplichtigen.

VPB Belastingplichtigen in Nederland

Er zijn meerdere factoren die bepalen of een onderneming voor de belasting in Nederland gevestigd is, namelijk:

  • In welke plaats is de leiding gevestigd?
  • In welke plaats staat het hoofdkantoor?
  • In welke plaats vindt de aandeelhoudersvergadering plaats?

Lichamen die opgericht zijn naar Nederlands recht, worden volgens ‘de Wet VPB’ geacht in Nederland te zijn gevestigd.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden