Wat houdt Freelance Payrolling in

Inleiding op Freelance Payrolling

Werken als zelfstandige heeft voor de freelancer z’n voordelen, maar er zijn ook nadelen. Met freelance payrolling combineert u de vrijheid van het zelfstandig ondernemerschap met de zekerheden van een dienstverband.De freelancer behoudt zijn vrijheid, hij bepaalt voor wie hij werkt, wanneer en tegen welk uurtarief. Het payrolling bedrijf betaalt de freelancer daar een gegarandeerd loon voor en neemt alle administratieve en financiële werkzaamheden over.


Wat zijn de voordelen van Freelance Payrolling?

De voordelen van freelance payrolling zijn: • Geen arbeidsrechtelijke en fiscale risico's
 • Vrijheid van zelfstandig ondernemerschap
 • Gegarandeerd salaris voor de Freelancer
 • Geen debiteurenrisico voor de Freelancer
 • Freelancer is verzekerd voor Ziektewet, Werkloosheidswet en WIA
 • Freelancer heeft geen onderneming met uitgebreide administratie en belastingzaken
 • Lage kosten voor freelance payrolling


De voordelen voor de Opdrachtgever worden hier verder toegelicht:

www.leerwiki.nl/Wat_zijn_de_voordelen_van_payrolling_bij_een_interim_of_zzp-er


De voordelen voor de Freelancer worden hier verder toegelicht:

www.leerwiki.nl/Wat_zijn_de_voordelen_van_Freelance_Payrolling_voor_de_Freelancer


Wat zijn de tarieven van Freelance Payrolling

Een Payrolling bedrijf hanteert voor freelance payrolling voor opdrachtgevers een vaststaand all-in uurtarief per gewerkt uur. Een berekening zou kunnen zijn:


 • Bruto-uurloon Freelancer * factor + bureautoeslag + Premie Collectieve Ongevallen Verzekering premie


De factor is voor salaris, sociale lasten, pensioenpremies, vakantiegeld, doorbetaling van loon tijdens vakantie, ziekte, kort verzuim en feestdagen, kosten arbo en kosten opmaken contracten en verzorgen salarisadministratie.


De medewerker wordt betaald volgens de NBBU-CAO en hij/zij bouwt pensioen (indien ouder dan 21) op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (STiPP) na 26 gewerkte weken.Freelance Payrolling in de praktijk

Het aanmelden van opdrachtgevers en freelancers bij een payrolling bureau is vaak snel gebeurd. De volgende gegevens zijn nodig om te gaan freelance payrollen: • Gegevens van de opdrachtgever
 • Vaak vergezeld met een Arboformulier.
 • Gegevens van de freelancer.
 • Vaak vergezeld met een kopie van het identiteitsbewijs (en indien van toepassing verblijfs- en tewerkstellingsvergunning).
 • Opmaken contracten.
 • Op basis van de gegevens wordt er per freelancer een opdracht en payroll-overeenkomst opgemaakt, die vervolgens door de opdrachtgever en de freelancer ondertekend dienen te worden.
 • Doorgeven van gewerkte uren
 • De opdrachtgever geeft wekelijks de gewerkte uren van de freelancer(s) aan het payrolling bedrijf door. Hierna worden de verloning en uitbetaling door het payrolling bedrijf geregeld.

Payrolling Informatie voor Nederland & Belgie: http://www.zzppayrolling.nl@@ZZP Payrolling http://www.payrolling-verloning.nl@@Payrolling


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden