Hoe hoog is de legitieme portie bij onterven

.//. Kinderen hebben (ook al zijn ze onterfd) nog recht op hun legitieme portie. Dit is een minimale hoeveelheid geld die ze wettelijk als erfgenaam krijgen omdat ze kind zijn. Hoe groot is nu die legitieme portie bij onterven? .//.

Hoe hoog is de legitieme portie

  • De legitieme portie is de helft van het vermogen dat de erflater achterlaat, dat iemand normaal had gekregen zonder testament.
  • Tel hierbij op de giften aan de kinderen (ongeacht wanneer) en de giften de afgelopen vijf jaar aan derden. Dat is het totaal bedrag wat als basis gebruikt wordt (de zogenaamde massa).
  • Deel dit totale bedrag door de midden. (Bij onterven wordt eerst het bedrag door de midden gedeeld).
  • Deel het nieuwe bedrag (de helft dus) door het aantal kinderen + 1 (bij een nog levende echtgenoot). Het eind bedrag is dan de legitieme portie waar het kind recht op heeft.
Voorbeeld: erflater heeft 1.000.000, een vrouw en 2 kinderen. Iedereen is onterft. De legitieme portie is in dit geval 500.000. De deelfactor hier is 3 (2 + 1). Ieder krijgt dus toch nog 166.000. 

Hoe onterf je iemand zoveel mogelijk

  • Op de legitieme portie (die er dus altijd is) worden giften van de erflater in mindering gebracht, naast het bedrag dat je basis van het erfrecht krijgt of had kunnen krijgen maar waar de ander van afziet. (ook als de ander het legaat niet accepteert, dan wordt het bedrag wel in mindering gebracht op de legitieme portie.)
  • Wil je een kind dus helemaal onterven en niets geven, schenk hem dan een hoeveelheid goederen met een hoge waarde (dure kasten, kleding)
  • De gehele waarde van deze schenking wordt dan afgetrokken van de legitieme portie (ongeacht of die het voor die waarde ook verkoopt). Ook als het kind dit deel van de erfenis niet aanvaardt, wordt de waarde nog steeds afgetrokken van de legitieme portie.

Minderjarige afstammelingen

  • Degene die gezag voert over de minderjarige afstammelingen, kan de legitieme portie namens de onterfde opeisen. Let wel, je hebt maximaal vijf jaar om aanspraak te maken op je legitieme portie. Verstrijkt die tijd, dan vervalt deze vordering.

.//. Mocht het beoogde bedrag er niet meer zijn (de erflater heeft gewoon alles geschonken aan een goed doel), dan kan je proberen het tegoed te verhalen op de personen/ instituten die als erfgenamen zijn benoemd of aan instituten die giften gekregen hebben. In eerste instantie wordt dit gedaan bij de personen die benoemd zijn als erfgenaam of die en legaat hebben gekregen; ieder naar evenredigheid. .//.