Is dit erfenispoortje nu gesloten

Levensverzekering en erfenis

erfenisHet erfenisrecht is voer voor deskundigen, zoveel is duidelijk. Onze nationale sport is en blijft erfenistaksen vermijden. Soms ging dat ver. Zo ging men zijn vermogen in ongelijke taartstukken verdelen en uitdelen. Dat kwam in de buurt van onterven en dat mag in de regel niet. Geen wonder dat de rechter tussenbeide kwam!

 

Verdeel uw levensverzekering en heers

  • Situatie 1:

Als u tot nu toe een levensverzekering afsloot kon u bij uw overlijden om het even wie als begunstigde(n) aanduiden. Niet de gebruikelijke methode maar het kon. Omdat levensverzekeringen onder de 'Verzekeringswet' vallen, zijn de uitkeringen van een levensverzekeringscontract geen erfenis. Als u dus bijvoorbeeld één van uw 2 kinderen als begunstigde aanduidde dan kon het niets ontvangende kind geen enkele aanspraak maken op 'zijn of haar' deel. Het betrof hier immers 'geen' erfenis. Voorwaarde was wel dat de door u als afsluiter van de levensverzekering geen premies betaalde die niet in verhouding waren met uw vermogen maar dit terzijde.

  • Situatie 2:

Heeft u een levensverzekering afgesloten op de langstlevende partner (bijvoorbeeld X jaren geleden tezamen met uw bouwplannen) en u strijkt aan het einde van het contract het bedrag op als overblijvende levende partner maar u heeft het geld op dat ogenblik niet nodig en wilt het schenken aan uw kinderen dan valt deze handeling WEL onder het erfenisrecht en moet u wel degelijk rekening houden met het rechtmatige deel van al uw erfgenamen. In dit geval moeten er uiteraard ook schenkingsrechten worden betaald.

Grondwettelijk Hof

  • Het Hof is vanaf nu van mening dat sommige verzekeringsproducten financiële beleggingsinstrumenten zijn geworden die het erfenisrecht ondermijnden.
  • De ontsnappingsroute via de levensverzekering bestaat dus niet meer!
  • Ter bescherming van de wettige erfgenamen heeft dit Hof in juni 2007 uitgesproken dat er niet langer discriminatie mag zijn in het erfrecht tussen een levensverzekering en andere spaarvormen.
  • Dit met de bedoeling om het onterven van één of meerdere kinderen te voorkomen. In België kunnen kinderen alleen maar worden onterfd bij poging tot moord (van je eigen persoon wel te verstaan) en/of andere grove feiten (bewezen slagen en verwondingen, grove diefstal van uw eigendommen, afpersing enz...).
  • Afhankelijk van het aantal kinderen dat u heeft, krijgen ze minstens 3/4 (vanaf meer dan 3 kinderen) tot 1/2 van de erfenis.

Conclusie:

De erfenisregels gelden wel degelijk als de levensverzekering (zowel Tak 21 als 23) gezien wordt als een beleggingsproduct. De facto kan het uitgekeerde kapitaal van een levensverzekering dus in de erfenis vallen. Het wachten is nu nog tot de wetgeving terzake definitief wordt gepubliceerd.