Wat wil je weten over de belasting op kansspelen

Kansspelen en belasting betalen

Als je een bedrag wint bij een of ander kansspel moet je daarover belasting betalen. Dat is de keerzijde van de medaille. Maar als het gewonnen bedrag groot genoeg is, ligt de winnaar daar ook niet van wakker. De belasting op kansspelen is uiteraard afhankelijk van het gewonnen bedrag! Dit artikel vertelt iets over kansspelbelasting zodat je verwittigd bent als je geluksdag eraan komt!

 

Hoe worden kansspelen belast

Win je een klein bedragje als voorproefje van groter geluk dan is er geen enkel probleem: onder de euro 454 is de kansspelbelasting onbestaande dus niet verschuldigd!

Probleem meteen opgelost!

  • Win je meer dan euro 454 dan moet je wel een deel afstaan maar... dit wordt automatisch voor je geregeld (uiteraard): de loterijen in Nederland keren immers netto bedragen uit: de kansspelbelasting is er reeds af! Dit geldt voor binnenlandse casinowinsten (fysiek of on line), in Nederland geplaatste speelautomaten (bedoeld wordt niet in een casino maar bijvoorbeeld in je stamcafé of een speelhal).
  • Win je een bedrag in het buitenland (al dan niet via internet) dan moet je de afdracht zelf regelen met de Belastingdienst!

Hoeveel in mindering?

Valt nog enigszins mee ten opzichte van hetgeen je afdraagt op je loon: het kansspelpercentage is (maar) 29%!

Wat wordt bedoeld met 'prijs'?

Om dit uit te leggen citeren we de letterlijke wettekst: 'Onder een prijs worden alle zaken verstaan waaraan in het economisch verkeer waarde kan worden toegekend'.

Wat wordt bedoelt met 'kans'spel?

Deze uitleg is volgens de wettekst (Art. 21) ook niet eenvoudig: Onder kansspelen worden verstaan gelegenheden, gegeven tot mededinging naar:

a. prijzen en premies indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen met uitzondering van levensverzekeringen en premieleningen;

b. prijzen en premies uitgeloofd ten behoeve van de deelnemers aan een prijsvraag van welke aard ook tenzij een wetenschappelijke of kunstzinnige prestatie wordt gevorderd, dan wel een prestatie waarmee het algemeen maatschappelijk belang wordt gediend.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden