Hoeveel belasting betalen op sparen en vermogen

Hoe belastingvrij sparen in 2016 en 2017 en de belasting op spaargeld en vermogen

Belastingaangifte_digitaal_doen-IntroPlaatje.jpg

Spaargeld hebben in 2016 of 2017 en de vermogensrendementsheffing. U kunt voor een deel belastingvrij sparen door het heffingsvrije vermogen. Hoeveel u belastingvrij kunt sparen en wat de hoogste spaarrente netto is, leest u hier. Handig om te weten bij uw belastingaangifte 2016 en 2017, Kies een goede spaarrekening en spaar fiscaal gezien slim. Betaal dus niet meer belasting dan nodig is, maar maak gebruik van de fiscale mogelijkheden bij uw belastingaangifte. Ook banksparen is een voorbeeld van slim belastingvrij sparen en vermijden van vermogensbelasting. Een tweede huis is gebaseerd op de WOZ-waarde. In 2017 bedraagt de vrijstelling 25.000 euro.

Belastingaangifte doen: belasting betalen op sparen en vermogen

U betaalt over uw geld belasting of het nu bestemd is om te beleggen of om te sparen. De belastingdienst rekent tot sparen en vermogen:

  1. Het spaargeld;
  2. De aandelen en effecten, anders dan die uit een aanmerkelijk belang;
  3. Een tweede woning op basis van de WOZ-waarde;
  4. Een kapitaalverzekering, anders dan voor het eigen huis;
  5. Minus alle schulden en leningen, anders dan die zijn aangegaan voor het eigen huis en dus in box 1 vallen.

Wat is de vermogensrendementsheffing voor een vermogensbelasting?

De belasting op sparen en vermogen, de vermogensbelasting,  heet tegenwoordig de vermogensrendementsheffing. Deze heffing op sparen en vermogen bedraagt 1,2% van het belastbare bedrag in box 3 van de inkomstenbelasting. Dat wil zeggen over een belastbaar vermogen van 100.000 euro moet u 1.200 euro aan vermogensrendementsheffing betalen. En dat is in de huidige omstandigheden van een lage spaarrente veel.

Wat is het netto rendement op sparen na aftrek van de vermogensbelasting?

Anders gezegd: als u op een spaarrekening 2% rente ontvangt, houdt u daarvan netto nog maar 0,8% over. Dat is weinig, immers daar gaat ook de inflatie nog eens van af, als u wilt weten hoeveel spaarrente u in het handje overhoudt en dus wilt weten hoeveel u echt rijker bent geworden. Uitgangspunt voor de grondslag van het vermogen is het bedrag per 1 januari van het jaar als peildatum worden gekeken. Als u gedurende 2011 of gedurende 2012 verliest op uw beleggingen betaalt u toch over het hoge bedrag belasting: u wordt zo twee maal gestraft. Als u winst maakt, betaalt u pas in 2011 over het hoge bedrag belasting. Dat is ook zo in 2013 en 2014.

Wat is mijn heffingsvrij vermogen tot en met 2017?

Er is ook een heffingsvrij vermogen: het deel van het vermogen waarover u geen belasting hoeft te betalen. Dit heffingsvrije vermogen is groter naarmate uw huishouding uit meerdere personen bestaat en of u 65 jaar of ouder bent. Elke volwassene heeft namelijk in 2013 en 2014 een heffingsvrij vermogen van 21.139 euro. Bij overdracht aan je fiscale partner heeft die een dubbele vrijstelling. Wie 65 jaar of ouder is kan een extra heffingsvrij vermogen krijgen van maximaal 35.131 euro in 2013 en 2014. Deze ouderentoeslag kan ook nul zijn: wie 65 jaar of ouder is en een inkomen uit werk en wonen heeft groter dan 19.895 euro, krijgt geen extra vrijstelling. In 2015 is de vrijstelling iets hoger, namelijk 21.330 euro.

Hoeveel belasting betaal ik op sparen en vermogen?

Een rekenvoorbeeld:

Stel u bezit 100.000 euro, u hebt een fiscale partner en twee kinderen, dan is uw totale heffingsvrije vermogen in 2016 gelijk aan 42.278 euro. Dat betekent dat het saldo van 57.722 euro belast is met een vermogensrendementsheffing van 1,2% ofwel 693 euro. Op het totale vermogen is dat 0,693%. Dat betekent dat ook als u op een spaarrekening maar 1% rente krijgt, u maar liefst 69,3 procent hiervan aan belasting betaalt, ondanks de vrijstellingen in box 3. Hebt u geen kinderen en bent u alleen, dan is de heffing niet anders.

Waarom is groen sparen en beleggen zeer voordelig?

U kunt uw belastingvrijstelling ook verhogen door groen te sparen en te beleggen, of door te investeren in durfkapitaal. De belastingdienst definieert daarbij precies welke projecten wel, en welke niet aan de eisen van een verhoogde heffingsvrijstelling voldoen. Zo kunt u meer rendement behalen, maar er zijn allerlei voorwaarden waaraan de belegging moet voldoen om groen te kunnen zijn en aan de eisen van de Belastingdienst voor een extra fiscaal voordeel te kunnen voldoen.

Banksparen is ook fiscaal slim sparen

Banksparen is een voorbeeld van fiscaal slim sparen. U spaart voor uw pensioen, huis of met uw ontslagvergoeding op een geblokkeerde rekening bij de bank en betaalt in de tussentijd over uw kapitaal geen belasting in box 3. Brand New Day is een goed voorbeeld van een organisatie die daarbij lage kosten in rekening brengt, zodat u veel meer overhoudt van het geld dat u hebt ingelegd. Helaas wordt sinds 2013 banksparen voor een huis nouwelijks meer aangeboden omdat de hypotheekrente dan niet aftrekbaar is.

De hoogste spaarrente kiezen, maar waar dan?

Als u spaart kiest u dus voor groen sparen of u gaat voor de hoogste spaarrente op een spaarrekening zonder voorwaarden. Momenteel krijgt u de hoogste spaarrente bij Nationale Nederlanden (Westland Utrecht), waar de spaarrente oploopt tot een toprente van 1,2% op een gewone spaarrekening en beduidend meer op een spaardeposito met een lange looptijd.

Reacties (2)

Reageer
Wiki4you reageerde 9 jaar geleden
12 Apr 11:11
Beste H. van.Tiggelen,
In ons land betaalt u geen belasting over de ontvangen rente, maar over het vermogen dat hoger is dan de geldende vrijstellingen. Met een rente van 30 euro zal uw vermogen een bedrag beneden de vrijstellingen zijn en bent u hierover dus geen belasting verschuldigd.
H.van.tiggelen reageerde 9 jaar geleden
02 Apr 23:56
ik ben 65 jaar geworden, hoeveel vermogensrente betaal ik voor dit jaar op mijn spaarrente 30 Euro?