Schenkingsrecht, wie betaalt wat

Hoeveel schenkingsrechten betalen, belastingvrij schenken in 2017 en 2018, dus zonder schenkbelasting, is mogelijk

Sparen_bij_de_belastingdienst-IntroPlaatje.jpg

Betaal niet meer belasting dan nodig is en betaal niet meer erfbelasting en schenkingsrechten dan nodig is. Gebruik de vrijstellingen bij het schenken. Weet u hoeveel u belastingvrij mag schenken in 2017 en 2018, wat de tarieven zijn? Nu schenken scheelt later erfbelasting en u maakt uw kinderen er blij mee. Gelukkig kunt u bepaalde bedragen aan uw kind, kleinkind of ook een ander belastingvrij schenken. Over het meerdere in een jaar betaalt u dan belasting. Probeer het betalen van schenkbelasting zo veel mogelijk te voorkomen en gebruik de schenkingsvrijstellingen. De bedragen voor belastingvrij schenken zijn met de nieuwe wet in 2010 gewijzigd en worden bijna elk jaar aangepast. Zoek een goede notaris als u een schenking degelijk wilt regelen en dus niet te veel belasting wilt laten betalen.

Schenkingsrecht 2018 betalen, waar u woont kan belangrijk zijn voor de Belastingdienst, woont u in het buitenland?

Fiscaal is het voor de Nederlandse fiscus niet van belang waar de ontvanger van de schenking woont, maar waar de schenker woont. Of u als ontvanger van het geld nu in Nederland woont of naar het buitenland verhuist, zodra de schenker in Nederland woont op het moment van de schenking, betaalt u in beginsel in Nederland schenkingsrechten.

De ontvanger betaalt meestal de schenkingsbelasting en dus de schenkingsrechten

Wanneer de geschonken bedragen hoger zijn dan de fiscale vrijstellingen, moet de ontvanger belasting betalen aan de belastingdienst en niet de gever. Deze belasting heet in de nieuwe wetgeving schenkbelasting. De fiscus kan u op dit punt 10 jaar lang achtervolgen. Maar het staat het de gever ook vrij om deze schenkbelasting voor zijn eigen rekening te nemen. In dat geval betaalt niet de ontvanger belasting, maar de schenker. We noemen dit schenken vrij van recht. Meestal wordt er niet vrij van recht geschonken, maar het kan dus wel.

Vrijstellingen van belasting bij schenkingen in 2017, 2016, 2015

Gelukkig zijn er dus ook vrijstellingen. Zo mogen ouders per kind jaarlijks een bedrag van € 5.229 in 2014. Dus zonder dat de Belastingdienst bij u aanklopt. Nog interessanter is dat een ouder één keer aan een kind dat ouder is dan 18 jaar en jonger dan 35 jaar, een bedrag ruim € 25.000 mag schenken. Dit laatste kan zelfs oplopen tot eenmalig bijna 53.000 euro bij de aankoop van een huis of het volgen van een studie. Er is bovendien nog de escape dat als uw kind ouder is dan 35 jaar, maar de partner van uw kind niet, eveneens ruim € 25.000 belastingvrij mag worden geschonken. De hoogte van de vrijstellingen worden normaliter jaarlijks bijgesteld:

Tabel 1. Belastingvrij schenken in 2015, hoogte van de bedragen:

aan wie 2015
kinderen jaarlijks € 5.277
kinderen 18-40 jaar eenmalig € 25.322 tot € 52.752
overige ontvangers jaarlijks € 2.111

Tabel 2. Belastingvrij schenken in 2016, hoogte van de bedragen:

aan wie 2016
kinderen jaarlijks € 5.304
kinderen 18-40 jaar eenmalig € 25.499 tot € 53.016
overige ontvangers jaarlijks € 2.122

Tabel 3. Belastingvrij schenken in 2017, hoogte van de bedragen:

aan wie 2017
kinderen jaarlijks € 5.320
kinderen 18-40 jaar eenmalig € 25.526 tot € 53.176 en zelfs 100.000 euro (zie toelichting)
overige ontvangers jaarlijks € 2.129 en zelfs tot 100.000 euro (zie toelichting)

Toelichting: In 2017 is voor iedereen jonger dan 40 jaar een schenking tot 100.000 euro belastingvrij als dat geld wordt gebruikt voor de aflossing van de hypotheek eigen woning of aankoop eigen huis.

Ook schenken op papier is deels belastingvrij

Schenken op papier is eveneens toegestaan. Dit vereist in veel gevallen een notariële akte. De notaris zal u over de verdere eisen en gemakken daaromtrent graag verder inlichten. Bij schenken op papier ontstaat er een vordering op de schenker. De waarde van de schenking is de waarde in het economische verkeer tenzij het onroerend goed betreft. Als u op papier een huis schenkt, wordt een pand gewaardeerd tegen de WOZ waarde van de woning. Over het deel dat de schenkingsvrijstelling overstijgt, moeten schenkingsrechten worden betaald.

Erfenis en schenken, de vrijstellingen

Schenken is een populaire manier om een deel van het vermogen aan een ander over te dragen voordat u komt te overlijden. Uw kinderen zullen er bijvoorbeeld heel blij mee zijn. Het vermindert voor hen de successierechten die te zijner zullen moeten worden betalen. De erfbelasting kent sinds de nieuwe regelgeving uit 2010 hogere vrijstellingen, maar nog steeds zijn de tarieven hoog te noemen.

Tabel 4. De vrijstellingen erfrecht en successierechten 2014, 2015 zijn als volgt:

juridische relatie tot u hoogte vrijstelling 2014 hoogte vrijstelling 2015
echtgenoot en echtgenote of partner € 627.367 € 633.014
kinderen en kleinkinderen € 19.868 € 20.047
ouders € 47.053 € 47.477
achterkleinkinderen € 2.092 € 2.111
anderen € 2.092 € 2.111

Tips voor belastingvrij schenken

De belangrijkste tip is om zo veel mogelijk van de vrijstellingen bij het schenken gebruik te maken. Doordat vele jaren achter elkaar belastingvrij mag schenken, kan het geheel aangroeien tot een flink bedrag. En dat scheelt weer belastinggeld.

Extra belastingvrij schenken in 2015, 2016 en 2017

Maak ook gebruik van de eenmalig verhoogde vrijstelling bij schenken. De mogelijkheid hiertoe is in 2013 vergroot doordat de toegestane leeftijd van kind of partner is opgehoogd naar 40 jaar. De gewone vrijstellingen zijn iets verhoogd ten opzichte van 2012, maar daar is in 2014 de enorme vrijstelling tot 100.000 euro nog eens bij gekomen. Die ton geldt sinds 1 oktober 2013 en is tot uiterlijk 1 januari 2015. In 2016 gebruikt u de jaarlijkse vrijstellingen. Het mooie is dat de 100.000 euro vrijstelling in 2017 weer terugkeert voor wie een eigen woning koopt of een deel van de hypotheek aflost.

Link

U kunt ook schenken op papier onder schulderkenning. Lees hierover meer in: