Verzekering opzeggen, wanneer kan dat in 2022

Autoverzekering 2022 of zorgverzekering op tijd opzeggen

Welke_verzekering_bij_schade-IntroPlaatje.jpg

Bekijk in 2022 bij het afsluiten van een autoverzekering ook maar direct hoe en wanneer u dezelfde verzekering later weer kunt opzeggen of goedkoop kunt oversluiten naar een andere verzekering. Een verzekering op tijd opzeggen is namelijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hiervoor bestaan allerlei regels. En als u het goed aanpakt, is uw auto elders al voor een paar euro per maand verzekerd. Doen dus. Er geldt dat u bijna alle abonnementen op diensten en producten na 1 maand kunt opzeggen, maar dit geldt niet voor verzekeringen. Let op de voorwaarden bij een zorgverzekering, autoverzekering, woonhuisverzekering of ziektekostenverzekering.

U hebt als verzekerde een contract met een verzekeraar

U moet altijd op tijd opzeggen, maar wat moeten we verstaan onder het op het tijd opzeggen van een verzekering? U hebt een rechtsgeldig contract afgesloten met een verzekeraar en de voorwaarden uit dit contract zijn bepalend voor wanneer u boetevrij kunt opzeggen. De voorwaarden kunnen per verzekeraar verschillen, maar in zijn algemeenheid is er het volgende over te zeggen.

De premie vervaldatum van een verzekeringspolis is belangrijk

U kunt opzeggen tot de eerst volgende premie vervaldatum. Deze vervaldatum staat in uw polis. Daarbij hanteren vele verzekeraars ook nog een opzegtermijn, waaraan u zich moet houden. Wanneer u niet binnen deze opzegtermijn opzegt, loopt de polis door tot aan de volgende premie vervaldatum. Dat is minimaal een jaar later.

Wanneer heb ik geen opzegtermijn voor mijn verzekering?

Hierop zijn ook steeds meer uitzonderingen. Meerdere aanbieders via internet hanteren geen opzegtermijn. Bekijk daarvoor altijd de voorwaarden uit de verzekeringspolis. Verder zijn allerlei hypotheek constructies met daarin verzekeringen verwerkt, vaak zo ingewikkeld dat voortijdig opzeggen niet mogelijk is of financieel zeer nadelig voor u uitpakt.

Uw zorgverzekering of ziektekostenverzekering in 2022 opzeggen

Uw ziektekostenverzekering kunt u tot 1 januari van een jaar opzeggen. Doe dit het liefst aangetekend, want dat kan een hoop ellende voorkomen. Bij een premiestijging voor de volgende termijn bent u ook gerechtigd om een verzekering op te zeggen. Verzekeraars weten dit en zullen dit meewegen bij de vraag of een bepaalde verzekering in het volgende jaar duurder moet worden of niet. Nogal wat klanten besluiten bij een premiestijging namelijk op te stappen en op zoek te gaan naar een goedkopere verzekering.

Verzekering niet automatisch en stilzwijgend meer verlengen

Tot voor kort kon een verzekering automatisch en stilzwijgend worden verlengd: als u vergeten was op te zeggen zat u weer voor een nieuwe periode aan betreffende verzekering vast. Het Verbond van Verzekeraars heeft nu een nieuwe richtlijn afgegeven voor het verlengen van verzekeringen: verzekeraars moeten een polishouder vooraf tegen het einde van het contract van de verzekering op de hoogte stellen dat de polis zal aflopen. Niet langer stilzwijgend de verzekering verlengen dus, maar de klant tijdig erop wijzen dat de polis door de klant kan worden beëindigd. Alle schadeverzekeringen die worden afgesloten mogen dus nog maximaal een looptijd van een jaar hebben, als u niet expliciet wordt voorgelegd dat betreffende verzekering een langere looptijd heeft.

Verzekering voor meerdere jaren aangaan

De nieuwe regeling voor de verlenging van een verzekering is in 2022 van kracht, maar ook nu nog mogen verzekeringen voor meerdere jaren worden afgesloten. Vroeger liepen ze wel 5 jaar of 10 jaar. Om dit te kunnen doen is een dubbele handtekening nodig van de verzekeraar en de verzekerde. Meerjarige contracten die nog lopen kunnen niet zo maar jaarlijks worden opgezegd. Ook geldt de nieuwe regeling niet voor bijvoorbeeld de levensverzekeringen.

Een zakelijke verzekering afsluiten

Bij zakelijke verzekeringen kunnen weer afwijkende regels gelden die per verzekering anders kunnen zijn. Stilzwijgende verlengingen zijn daar wel degelijk nog mogelijk.

Tips bij het opzeggen van een verzekering in 2022

Enkele tips bij het opzeggen van een verzekering zijn er wel te geven:

  1. Bekijk altijd vooraf of er voor de afgesloten verzekering ook een opzegtermijn geldt.
  2. Bekijk de voorwaarden, waaronder u zonder boete en snel de verzekering zou kunnen opzeggen.
  3. Kijk niet alleen naar de hoogte van de premie van de verzekering, maar bekijk ook de polisvoorwaarden goed, voordat u tekent. Dit is een bekende valkuil: men wordt gelokt door de prijs.
  4. Als u uw verzekering wilt opzeggen, kunt u dat het beste doen per aangetekende brief. Zorg er daarbij altijd voor dat u van de opzegging van een verzekering een schriftelijke bevestiging krijgt.

Reacties (5)

Reageer
M reageerde 10 jaar geleden
12 Oct 13:19
Weet iemand hoe het zit met een autoverzekering waarbij de verzekeraar zelf besluit om de polis vanwege "modernisering" te beëindigen en onder een nieuw polis nummer met andere voorwaarden een ander aanbod te doen ? Ik kreeg op 4 september een brief waarin dit stond en kon binnen een maand opzeggen wanneer ik niet akkoord was (heb ik ook gedaan). Hoe zit het dan met de periode die volgt tot en met de afsluiting van een nieuwe verzekering (heb ik ook inmiddels gedaan). Je mag immers niet onverzekerd zijn volgens de WAM maar een andere verzekering afsluiten is niet mogelijk met terugwerkende kracht.

Heeft iemand dit wel eens aan de hand gehad ?
Wiki4you reageerde 11 jaar geleden
11 Mar 17:10
Beste Gj,
Er is minimaal één maand opzegtermijn.
Gj reageerde 11 jaar geleden
10 Mar 12:19
Kan een inboedelverzekering per direct worden opgezegd als deze per 01-01-2013 duurder is geworden?
Wiki4you reageerde 11 jaar geleden
26 Sep 12:31
Beste Beek,
In de meeste gevallen geldt voor een schadeverzekering een opzegtermijn van 1 maand. Maar let op. Die opzegtermijn geldt bijvoorbeeld niet voor een zorgverzekering en als u net een contract hebt afgesloten van 1 jaar, moet u in de meeste gevallen het jaar wel uitzitten.
Beekie67 reageerde 11 jaar geleden
25 Sep 16:46
Inmiddels geldt toch voor vrijwel alle verzekeringen welke zijn afgesloten in Nederland wel een opzegtermijn van 1 maand?