Wat is het eigenwoningforfait

Introductie

Het eigenwoningforfait, ook wel bekend als het huurwaardeforfait is een van de kostenposten van de woonlasten. Wat het eigenwoningforfait is wordt in dit artikel uitgelegd.

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een zogenaamd fictief inkomen. Hiermee wordt bedoeld dat het een inkomen is dat kán bestaan, maar dit niet per se hoeft. Het gaat hier om het fictieve inkomen van je huis. Dit inkomen bestaat uit de opbrengsten uit het verhuren van (een deel van) het huis. Over dit inkomen moet belasting worden betaald: het eigenwoningforfait.

Hoeveel het eigenwoningforfait is hangt af van de waarde van het huis. Hoe meer het huis waard is, des te meer is het eigenwoningforfait. De WOZ-Waarde (Wet Onroerende Zaken waarde) is hierbij bepalend. Voor meer informatie over het berekenen van de WOZ waarde, zie dit artikel.

Voor 2009 zijn de volgende belastingpercentages vastgesteld betreffende het eigenwoningforfait:

WOZ Waarde Belastingpercentage
€0 - €12.500 0
€12.500 - €25.000 0,20%
€25.000 - €50.000 0,30%
€50.000 - €75.000 0,40%
€75.000 en groter 0,55%
NB: De bovenstaande cijfers zijn afkomstig van het WOZ Informatiepunt.

Om het eigenwoningforfait te berekenen is de WOZ waarde nodig. Deze waarde wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente. Nadat de WOZ-waarde is vastgesteld kan het eigenwoningforfait worden berekend met bovenstaande tabel.

Het eigenwoningforfait valt onder de "inkomsten uit eigen woning", ook als deze er feitelijk niet waren. Het eigenwoningforfait is dan ook voornamelijk een fictief inkomen.

Voormalige naam: huurwaardeforfait

De oude naam van het eigenwoningforfait, huurwaardeforfait is in de jaren 90 van de vorige eeuw bedacht. Deze naam zegt meer over waar de belasting over geheven wordt: de huurinkomsten die men zou kunnen krijgen als men (deel van het) huis verhuurd. De meeste mensen verhuren hun huis echter niet, waardoor huurwaardeforfait een negatieve bijklank kreeg: belasting betalen over huur die je niet krijgt, maar kán krijgen. Om deze reden is het huurwaardeforfait hernoemd tot het eigenwaardeforfait. 

Niet in het eigen huis gewoond = minder eigenwoningforfait betalen

Mocht u niet het hele jaar in uw huis hebben gewoond, dan hoeft ook niet het eigenwoningforfait betaald te worden. Enkel het deel van de tijd dat men wél in het huis woonde moet er eigenwoningforfait betaald worden. Is dit bijvoorbeeld 4 op de 12 maanden, dan hoeft dus slechts 1/3 (12/4 = 3) deel betaald te worden.

Het is dus belangrijk om hier op te letten. Vakanties tellen echter niet mee voor het eigenwoningforfait: officieel woont men namelijk nog steeds in het eigen huis.

Toekomst

Het eigenwoningforfait zal de komende jaren (stijging is in 2016 afgerond) gestaag stijgen. Zeker voor de woningen met een waarde groter dan €1.000.000 zal het eigenwoningforfait flink stijgen. Op dit moment is het eigenwoningforfait percentage voor alle woningen met een waarde groter dan €75.000 0,55%. In de komende 6 jaar (van 2010-2016) wordt dit percentage langzaam verhoogd naar 2,35% voor woningen met een waarde groter dan €1.000.000. Het eigenwoningforfait voor bezitters van deze huizen zal dus sterk toenemen.

Links

MijnGeldWiki - Dé site voor je geldzaken!


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden