Wat is de algemene heffingskorting

.//. Voor wie geldt de algemene heffingskorting? Hoe hoog is deze? Hoe bereken je deze? .//.

Voor wie is de algemene heffingskorting

Iedere werknemer (en uitkeringsgerechtigde) heeft recht op de algemene heffingskorting.

Hoe hoog is de algemene heffingskorting

  • De algemene heffingskorting is € 2.074 als de werknemer of uitkeringsgerechtigde jonger is dan 65 jaar.
  • De algemene heffingskorting is € 970 als de werknemer of uitkeringsgerechtigde 65 jaar of ouder is.

Hoe bereken je het

De korting wordt afgetrokken van de te betalen belasting. Het is een korting en geen aftrek.

Stel je verdient X euro, daar betaal je Y% belasting over moet je X*Y%=Z belasting over betalen. Over Z haal je de korting af.

.//.

  • De verhoging van de algemene heffingskorting voor de inflatie geldt vanaf 1 januari 2008 niet meer. Deze zogenoemde indexering gebeurt in 2008 nog wel, om bij te dragen aan het behoud van de koopkracht. Van 2009 tot en met 2011 wordt de verhoging van de algemene heffingskorting geleidelijk weer verminderd tot de hoogte van de korting in 2007..

.//.

  • http://www.leerwiki.nl/Wat_is_de_heffingskorting
  • http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/loonheffingen/lb22_heffingskortingen/lb22_heffingskortingen-02.html