De Vlaamse jobkorting: weer niet voor iedereen!

Wat is jobkorting

Jobkorting is niet het juiste woord! Het kan zijn dat je nog wèl een job hebt en toch geen korting krijgt. Dus toch een verkiezingsstunt van onze Vlaamse deelregering? Van discriminatie gesproken: de grensarbeiders vallen ook weer eens uit de boot!

Verkiezingsbelofte en jobkorting

Alleen in Vlaanderen!
 • We krijgen dit kadootje van de Vlaamse Regering. Deze korting was in 2007/2008 beperkt tot werkenden met een inkomen van maximum EUR 22.000. De korting werd maandelijks verrekend via de bedrijfsvoorheffing.
 • Het goede nieuws van 2009 is dat iedereen die een beroepsinkomen heeft (en in het Vlaams Gewest woont uiteraard) van dit belastingvoordeel kan genieten. Vanaf dit jaar wordt de fiscale korting dus niet meer maandelijks verrekend via de bedrijfsvoorheffing, maar in één keer via het loon. We hebben het hier dan over zo’n EUR 710 miljoen!

Hoeveel?

 1. EUR 250 voor wie boven de EUR 22.000 zit en
 2. EUR 300 voor wie tussen de EUR 5.500 en 22.000 vertoeft.
 3. Een gezin met 2 verdieners kan bijgevolg tussen de EUR 500 à 600 extra ontvangen.
 4. Deze korting wordt in de loop van februari 2009 in één keer verrekend met het loon.

Voor wie?

Alle werkende Vlamingen: zowel in loondienst als de zelfstandigen. Dat zijn er ruim 2,6 miljoen.

Voor wie niet?

 1. Voor de ontvangers van een uitkering! Dus niet voor: invaliden en gepensioneerden. Dat zijn ongeveer 1,2 miljoen Vlamingen!Waarom niet? De Vlaamse regering voerde de jobkorting in om voor wie werkt het verschil met een werkloosheidsuitkering groter te maken.
 2. Ziekte, tijdelijke werkloosheid en zwangerschapsverlof: aparte regeling.

Actie van Groen! Proficiat!

 1. De lijsttrekkers van deze politieke partij geven hun jobkorting weg aan een goed doel! Zij protesteren daarmee tegen het feit dat deze fiscale maatregel er niet is voor mensen die leven van een uitkering of om een andere reden niet actief zijn.
 2. Ook de vakbonden zijn het niet eens met de gang van zaken!

Vergeten groep: de grensarbeiders!

 • Nog een vergeten groep zijn de Vlaamse werknemers die in Nederland werken: zij betalen immers belasting in Nederland en hun salaris komt ook van over de grens. Zij krijgen dus (weeral) niets!
 • En dat terwijl ‘buitenlanders’ die in Vlaanderen wonen en een inkomen uit arbeid halen (in Vlaanderen of elders) de jobkorting wèl krijgen!
 • Maar ja: hoeveel grensarbeiders zijn er nog? 5.000? Wie ligt daar nu wakker van? En met die 5.000 stemmen meer of minder van de grensarbeiders win je natuurlijk de oorlog niet...