Wat te doen als u uw lijfrentepremie bent vergeten af te trekken

Het is in sommige situaties en onder bepaalde voorwaarden mogelijk om de premie voor een lijfrenteverzekering af te trekken. Zo moet er onder andere sprake zijn van een pensioentekort. Op het moment dat u voldoet aan alle voorwaarden, kunt u deze lijfrentepremie aftrekken in box 1. Op het moment dat u niet voldoet aan alle voorwaarden, valt deze lijfrenteverzekering in box 3. Dit is ook het geval als u per ongeluk vergeten bent om de premie in aftrek te brengen.

Lijfrente in box 1 of box 3

Als u de lijfrenteverzekering in box 3 vermeldt en dus geen lijfrentepremie aftrekt, gaat de belastingdienst ervanuit dat u hier bewust voor kiest. In het geval u uw lijfrente niet in box 3 heeft opgegeven, en ook niet in box 1 heeft afgetrokken, dan heeft u de mogelijkheid om de 'vergeten' aftrek te herstellen. In zo'n situatie is het namelijk zeer waarschijnlijk dat u de lijfrente wel wilde aftrekken, maar dit gewoon vergeten bent.

Lijfrente niet in aangifte: Bezwaar maken bij de fiscus

Als uw belastingaanslag nog niet definitief is vastgesteld, kunt u bezwaar maken bij de fiscus. Hierdoor kunt u nog regelen dat de lijfrenteaftrek nog dat jaar wordt meegenomen. Op het moment dat uw aanslag al definitief is, moet u een speciaal verzoek indienen bij de Belastingdienst, om de lijfrenteaftrek alsnog toe te passen. Hiervoor heeft u 5 jaar de tijd, want u moet dit binnen 5 jaar doen. Als u dus in 2005 lijfrentepremie heeft betaald, kunt u tot en met 31 december 2010 de Fiscus verzoeken om dit alsnog in aftrek te brengen. U mag in dit geval dus niet de waarde van de lijfrente in box3 hebben opgegeven. Heeft u dit wel gedaan, dus heeft u wel in box 3 uw lijfrenteverzekering opgegeven, dan zal de Fiscus uw verzoek afkeuren.