Hoe regel je de juiste autoverzekering

Inleiding

Volgens de UVA (uva.nl) zijn er Nederland 5,9 Miljoen personen autos. Meer dan 8% heeft daarbij elk jaar schade, wat oploopt tot een totaal bedrag van rond de 5 miljard per jaar. Het is daarom ook verplicht op basis van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. U doet er goed aan, http://www.autoverzekeringen-vergelijken.com@@autoverzekeringen vergelijken en daarmee voor uzelf de juiste verzekering te regelen. Dat kan een lastige keuze zijn, er zijn in Nederland meer dan 100 autoverzekeraars.

Waarop moet je allemaal op letten? Hoe regel de juiste autoverzekering ?

Stappen

Wat dekt een autoverzekering

Een autoverzekering is een overeenkomst tussen 2 partijen. Daarbij is de ene partij verplicht de andere partij in geval van schade, schadeloos te stellen. Er moet hierbij volgens de wet sprake zijn van een onzekere gebeurtenis.

Bij het kiezen van een autoverzekering heb je veelal keuze uit verschillende soorten autoverzekeringen. Deze hebben verschillende benamingen die gekoppeld kunnen worden aan de verplichte WA verzekering. De volgende drie komen het meeste voor:

 1. Wettelijke aansprakelijkheid (WA)
 2. Beperkte casco (ook wel WA plus, WA extra of WA mini casco genoemd)
 3. Volledige casco (ook wel WA casco of all risks genoemd)

1) De WA verzekering

Iedereen in Nederland die een auto op naam heeft is verplicht om een WA Verzekering af te sluiten. De WA-verzekering is een verzekering die de verzekerde beschermt tegen het risico van aansprakelijkheid. Het dekt schade aan de persoon of het bezit van derden. Deze verzekering:

 • is wettelijk verplicht
 • moet ten minste € 907.560 per gebeurtenis bedragen (bij de grote verzekeraarsis dit meer dan 2 miljoen EURO)
 • vergoedt schade die is veroorzaakt aan anderen door de verzekerde auto
 • dekt hoofdzakelijk letselschade en zaakschade
 • dekt schade aan inzittenden wel
 • dekt opzettelijk veroorzaakte schade niet
 • dekt schade dat uitsluitend bestaat uit financiële schade (zuivere vermogensschade) niet
 • dekt schade aan de eigen auto niet
 • is niet in elke Europees land verplicht

2) De beperkte casco verzekering

Deze verzekering is een aantrekkelijke vorm tussen de WA en All Risks verzekering. Naast het aansprakelijkheidsrisico dekt deze verzekering bovendien een aantal schades die aan uw auto kunnen ontstaan. De beperkte casco verzekering wordt soms in verschillende modules opgedeeld door autoverzekeraars:

 • inbraak / ruitschade
 • diefstal
 • brand, storm en natuur
 • joyriding
 • botsingen met dieren

Bij een beperkte casco wordt uitgegaan van de oorspronkelijke cataloguswaarde. Echter, bij diefstal wordt uitgegaan de dagwaarde. Dit type autoverzekering is zinvol als uw auto wat ouder is dan een paar jaar.

3) Volledige casco verzekering

De volledige All risk verzekering ofwel Volledig Casco verzekering dekt naast alle risicos van de WA en beperkte casco ook zelf veroorzaakte ongevallen zoals:

 • botsen
 • slippen
 • aanrijdingen
 • te water raking

Het is de meest complete verzekering voor uw auto. Bij een Volledig Casco verzekering wordt altijd uitgegaan van de oorspronkelijke cataloguswaarde van een auto. Echter wanneer je je auto total loss rijdt krijg je slechts de dagwaarde van je auto uitgekeerd. Daarom is deze verzekering is vooral zinvol als de auto nog niet zo oud is!

Extra verzekeringen: de inzittenden verzekeringen.

Naast de 3 bovengenoemde verzekeringen, kunnen ook extra verzekeringen aangeschaft worden. Hierbij kan je denken aan de Inzittenden Verzekering. De inzittende verzekering beschermt de verzekerde extra in speciale gevallen, dwz. bij blijvende invaliditeit en overlijden bij de inzittenden. Daarbij wordt zowel gedekt:

 • materiele schade
 • immateriele schade als inkomstenderving, smartengeld etc.

De maximale dekking per gebeurtenis is bij de meeste maatschappijen maar liefst 1 miljoen euro.

Situatie gebonden hoogte van de premie: het bonus malus systeem

De hoogte van de kosten van Een autoverzekering kan afhankelijk zijn van een groot aantal factoren. Twee van die factoren zijn de leeftijd van verzekeringnemer en de leeftijd van de auto. De meeste verzekeraars hanteren een leeftijdsgrens voor jongeren en ouderen. Als jongere begin je meestal op een hogere premie. Dit systeem van kortingen (bonus) en toeslagen (malus) op een basispremie heet het bonus malus systeem. Het is afhankelijk van het door de verzekerde opgebouwde aantal schadevrije jaren.

De korting (oplopend tot 80%) die de verzekerde binnen het bonus-malusstelsel krijgt wordt ook wel NO-CLAIM genoemd. Deze gelt als hij of zij in voorgaande jaren geen schadeclaim heeft ingediend.

De premie hangt met name af van:

 • het aantal schade vrije jaren
 • de leeftijd van de auto (bouwjaarkorting)
 • de leeftijd verzekerde (leeftijdskorting)
 • de woonplaats (hoe drukker de stad, hoe duurder)
 • het geslacht
 • de waarde van de auto (het merk en type auto)
 • het gewicht van de auto, grotere kans op hogere schade)
 • het aantal gereden kilometers per jaar

Tips

 • Het eigen risico, ofwel het deel van de schade dat voor rekening van de verzekerde blijft is meestal € 136 per gebeurtenis. Dit geldt bij de meeste verzekeraars voor zowel beperkt als volledig casco . Dit betekent dus dat als je een schade claimt van € 1000,- je € 865,- krijgt uitgekeerd.

Handige links