Waarom geraken jongeren moeilijk aan een autoverzekering

Waarom krijgen jongeren moeilijk een autoverzekering

Jongeren vinden blijkbaar moeilijk een autoverzekering. Hebben ze eindelijk hun rijbewijs gehaald. Dat heeft al een boel geld gekost. Nu nog een autoverzekering voor hun eerste auto. Helaas blijkt zo’n autoverzekering duur, eigenlijk te duur te zijn. Dus wordt er op grote schaal gebruikt gemaakt van een achterpoortje. Wat wil je weten over deze gang van zaken?
 

Welke jongeren zijn slachtoffer

Voor alle duidelijkheid: met jongeren bedoelen we hier de leeftijd 18 tot 25 jaar dus zo piepjong is dat niet meer. Maar ze moeten wel een verzekering hebben want ze zijn inmiddels de trotse eigenaar van een auto. Meestal tweedehands maar ook die moet worden verzekerd. En dan volgt de teleurstelling…

Wat betekent een verzekeringscontract voor een auto?

Als je een dergelijk contract ondertekent, geef je jezelf op als bestuurder van dat contract. Met andere woorden: degene die tekent, verklaart zichzelf de ‘normale, reguliere, dagelijkse’ bestuurder van de auto. Dit wil niet zeggen dat dochter of zoon niet met de auto van hun ouders mag rijden. Zij mogen dat ‘bij gelegenheid’ wel. Het probleem is echter dat, als de jongere een ongeluk krijgt waarbij de verzekering op de proppen komt, diezelfde verzekering moeilijk kan gaan doen. Zij kan namelijk gaan controleren wie de ‘regelmatige’ bestuurder van de betrokken auto nu eigenlijk is! Met andere woorden: de verzekering onderzoekt of er geen bedrog in het spel is…, bedrog in de zin van valse verklaringen!

Waarom zo duur?

 • Elke verzekering houdt uiteraard een risico in voor de verlenende maatschappij. En beginnende bestuurders hebben weinig rij-ervaring en vormen op die manier een ‘verhoogd’ risico of ‘slecht risico’. Dit is geen onterechte manier van redeneren door de verzekeringsmaatschappijen. Zij gaan hierin zelfs zo ver dat ze ‘jonge en onervaren chauffeurs’ gewoon weigeren. En de meest ‘charmante’ manier om iemand te weigeren is een torenhoge premie. Er zijn maatschappijen die een premie voorstellen die dubbel zo hoog is dan voor een ‘gevorderde’ bestuurder.
 • Assuralia, de overkoepelende organisatie van het verzekeringswezen, noemt een richtprijs van de jongerenbestuurdersverzekering op ca. € 1.000/jaar.
 • Verder is de leeftijd ook van belang: de net 18 jarige wordt nog moeilijker aanvaard dan de 22 jarige die toch al enige rij-ervaring heeft.
 • Dan is er nog de kwestie van de woonplaats: woon je in de stad of op de boerenbuiten om maar even de twee uitersten te noemen.

Geen wonder dat als achterpoortje gebruik wordt gemaakt van de truc om de verzekering op naam van de ouders te zetten.

Op naam van de ouders dan maar?

► Als ouder moet je je dus goed realiseren welke de gevolgen zijn. Zij draaien op voor het volledige bedrag dat de verzekering anders zou uitbetalen aan de slachtoffers bij een gebeurlijk ongeval. Als ouder moet je dus goed beseffen dat, als je pech hebt (bijvoorbeeld als er aanzienlijke medische kosten zijn) de schadeloosstelling een ware financiële strop kan worden!

► Maar het is ook mogelijk dat de verzekering de te betalen bedragen aan de slachtoffers TOCH op de jongere bestuurder verhaalt, als alsnog is bewezen dat het niet de ouders maar de jongere is die als regelmatige bestuurder wordt aanzien.

Enkele tips voor de jongeren

Er zijn wel degelijk enkele factoren die je verzekeringspremie naar omlaag kunnen halen:

 1. Koop geen dure auto;
 2. Koop geen snelle auto (PK); hoe minder, hoe goedkoper;
 3. Vraag naar het vermogen (kW): hoe kleiner, hoe goedkoper.

Conclusie

 1. Autorijden kost geld, je leven lang. Iedereen is terecht fier op zichzelf als hij of zijn het rijbewijs heeft behaald. Maar… de financiële reis begint dan pas: tanken, verzekering, parkeergelden en onderhoud. Om van schadegevallen nog maar niet te spreken.
 2. Voor wat het gesjoemel met de autoverzekering betreft: niet aan te bevelen ! Uit statistieken blijkt dat 3/10 jonge bestuurders een ongeval krijgt binnen de eerste 5 jaar. Je kunt er als ouders een behoorlijke financiële bult aan vallen als het mis gaat.
 3. En misschien is het goed dat die jongeren vanaf dag één van hun rijbewijs met de neus op de feiten worden geduwd: in het leven krijg je niets voor niets!
 4. En last but not least: Federale Verzekeringen komt als goedkoopste en meest bereidwillige verzekeraar uit de bus! Proficiat namens de jongeren!

Link

Autoverzekeringen vergelijken in België