Wat is een inboedelverzekering

Introductie

Een inboedelverzekering is een van de standaardverzekeringen. Je eigendommen zijn verzekerd in het geval er iets met ze gebeurt. Maar wat is een inboedelverzekering verder precies? In dit artikel uitleg over de inboedelverzerkering.

Inboedel

De inboedelverzekering verzekerd de inboedel. De inboedel is alles wat zich in een bepaalde ruimte (vaak een huis) bevindt. Hiermee dekt een inboedelverzekering alles wat niet bij het huis hoort: roerende zaken. Mochten de verzekerde objecten toch schade ondervinden dan keert de inboedelverzekering een deel van de waarde, of de nieuwwaarde van de beschadigde goederen uit. Hoeveel de inboedelverzekering uitkeert wisselt; dit is afhankelijk van de polis. Vaak wordt echter de dagwaarde uitgekeerd: de waarde die het product op de dag van dat het beschadigd raakte nog had.

Dekkingsgraad van de inboedelverzekering

Iedere inboedelverzekering heeft een bepaalde dekkingsgraad. De dekkingsgraad is de maximale waarde van de verzekerde objecten. Dit is dus bijvoorbeeld €100.000,-. Indien meer schade wordt geleden dan €100.000,- dan wordt deze schade niet vergoed door de inboedelverzekering. Het is dus belangrijk om een ruime dekkingsgraad te nemen. De verzekering loopt vaak lang, waardoor er in de tussentijd nieuwe producten gekocht worden. Deze vallen vaak automatisch onder de inboedelverzekering. Door een ruime dekkingsgraad te nemen loopt men niet het risico om onderverzekerd te zijn: door de "rek" in de inboedelverzekering kunnen er rustig nieuwe producten gekocht worden zonder dat deze buiten de inboedelverzekering vallen.

Gedekte vormen van schade

De inboedel kan op vele manieren beschadigd raken; storm, brand, overstroming

etc. Niet alle inboedelverzekeringen dekken al deze vormen van schade. Het is dus zeker van belang om op te letten welke vormen van schade de inboedelverzekering dekt. Mocht er schade geleden worden door een storm terwijl de inboedelverzekering slechts brand dekt, dan wordt er niets uitgekeerd.

Extra verzekerde kosten bij een inboedelverzekering

Een inboedelverzekering keert vaak niet alleen de geleden schade uit, maar ook de zogenaamde bereddingskosten. Deze bereddingskosten zijn de kosten die de verzekerde gemaakt heeft om verdere schade te voorkomen. Mocht men dus in staat zijn om een beginnende brand te stoppen waarbij een brandblusser, branddeken of andere materialen kapot gaan/beschadigd raken dan worden deze kosten ook vergoed.

Een andere post die de inboedelverzekering vaak dekt is die van de expertkosten. Deze kosten zijn de kosten voor het inhuren van een expert door de verzekeraar. Deze expert bekijkt de schade en evalueert hoeveel er wordt uitgekeerd. Een dergelijke expert kost vaak veel geld. De kosten voor deze evaluatie worden ook vergoed door de inboedelverzekering.

Verder vallen de opruimingskosten soms onder de inboedelverzekering. Dit zijn de kosten die worden gemaakt voor de opruiming na het lijden van schade. Indien er een brand uitbreekt in de keuken die de keuken deels vernield, dan kan het nodig zijn de hele keuken te slopen en opnieuw in te bouwen. Dat zijn de opruimingskosten: kosten voor opruiming van de oude (verbrandde) keuken.

Tips bij het afsluiten van een inboedelverzekering

  • Zorg voor een oververzekering: bij een ruime dekking kunnen nog rustig extra spullen gekocht worden zonder dat de inboedelverzekering niet meer dekkend is.
  • Let op de looptijd! Sommige inboedelverzekeringen lopen 1 jaar, andere tot wel 10 jaar!
  • Bekijk welke extra kosten zijn meeverzekerd: opruimingskosten, expertkosten en bereddingskosten.
  • Kijk op Independer voor een vergelijking van de inboedelverzekeringen

Aanbieders

De meeste verzekeraars bieden een inboedelverzekering. Klik op de naam van de verzekeraar om naar diens site te gaan.

Links

MijnGeldWiki - Dé site voor je geldzaken!


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden