Zorgbemiddeling

U moet een ingreep ondergaan

Het kan iedereen overkomen: Er wordt geconstateerd dat u een ingreep moet ondergaan. Dat kan een kleine ingreep zijn of juist een hele grote. Feit is dat zoiets heel veel spanning, stress, vragen, geregel etc. met zich mee brengt. Hoe zal de operatie verlopen, moet ik revalideren, houd ik er blijvende gevolgen aan over, hoe lang duurt de opname, is het een ingreep die risico’s met zich meebrengt enz. enz. Logisch dat u de boel eerst een beetje op een rijtje zult moeten zetten. U komt op de wachtlijst en u krijgt een brief of telefoontje thuis waarin de datum van opname wordt vermeld. In veel gevallen is dat geen probleem. U gaat naar huis en wacht rustig op bericht uit het behandelende ziekenhuis. Als er een berichtje komt wordt u opgenomen, geopereerd en is er verder niets aan de hand.

Als spoed geboden is

Er zijn echter ook gevallen waarin snel moet worden gehandeld. Het kan zijn dat er ergens in het lichaam een gezwel wordt ontdekt waarvan de arts niet kan zeggen of het goed- dan wel kwaadaardig is. Ten eerste is dat een hele nare gewaarwording voor de patiënt. Ten tweede wil men zo snel mogelijk weten wat er aan de hand is. Ook wil men uiteraard zo snel mogelijk worden geholpen. Dit om onzekerheid en spanning zo kort mogelijk te laten duren. Helaas kan er worden gezegd dat men maar naar huis moet gaan om de oproep af te wachten. Dat is voor de degene om wie het gaat een heel ander verhaal. Iedereen snapt dat je met een dergelijke diagnose zo snel mogelijk wilt dat er actie wordt ondernomen. Het is algemeen bekend dat de ziekenhuizen wachtlijsten hebben voor de meeste ingrepen. Voor operaties waar geen directe haast bij is maakt dat niet erg veel uit. Voor iemand die niet weet of hij of zij misschien iets ernstigs heeft is het heel vervelend om te moeten wachten. Dan is er de optie om bij het ziekenhuis te informeren of de ingreep vervroegd kan worden. Het is mogelijk dat er een oplossing wordt gevonden. Ook kan men aangeven dat men graag de plek wil innemen van iemand die om wat voor reden dan ook de ingreep afzegt. Lukt dit allemaal niet, dan is er de zorgbemiddeling.

Extra service

De meeste ziektekostenverzekeraars hebben deze voorziening als extra service voor hun leden. Als iemand bij zijn of haar verzekering aangeeft dat hij of zij graag in aanmerking wil komen voor bemiddeling, dan kan deze ervoor zorgen dat er haast wordt gemaakt. De verzekeraar treedt dan in contact met het ziekenhuis en legt de situatie voor. In heel veel gevallen wordt hier gehoor aan gegeven en wordt de patiënt binnen een afzienbare tijd opgenomen. Dat voorkomt een hoop stress en onzekerheid. Heel veel mensen zijn niet op de hoogte van deze mogelijkheid om het proces van opname in een ziekenhuis te versnellen. Toch is het belangrijk om dit te weten. Immers, zoals gezegd kan het iedereen gebeuren en dan is het handig om te weten dat dit tot de mogelijkheden behoort. U heeft er recht op!