De Europese verzekeringskaart: hoe en wat

De Europese verzekeringskaart

Met de Europese ziekteverzekeringskaart (European Health Insurance Card of EHIC) krijgen de inwoners van de lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland eenvoudige toegang tot de gezondheidszorg aldaar. Als je bijgevolg naar het buitenland gaat (vakantie, zakenreis, uitstapje of studie) moet je niet vergeten deze kaart aan te vragen. Het bespaart tijd, rompslomp en geld!

 

Principe van de EU verzekering

 • De Europese ziekteverzekeringskaart vervangt het E 111-formulier. Hiermee krijg je toegang tot de nodige medische diensten (bijvoorbeeld een arts, apotheek, ziekenhuis of gezondheidscentrum) in het buitenland onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van het land zelf. Met andere woorden: als de patiënten in Frankrijk genieten van kosteloze, openbare gezondheidszorg dan is dat ook het geval voor de kaarthouder.
 • Omdat de kaart een uniforme lay-out heeft, weten lokale zorgverleners in alle deelnemende landen dat de houders in hun land genieten van de openbare gezondheidszorg en dat ze recht hebben op dezelfde behandeling als lokale patiënten.
 • Als er terugbetalingen voorzien zijn, kan de patiënt ook onder dezelfde voorwaarden vergoed worden.

Voor wie?

 • De kaart kan, los van de nationaliteit, gebruikt worden door iedereen die gedekt is door het openbare gezondheidszorgsysteem in een van 27 EU-landen (plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland).
 • Desondanks heeft nog altijd slechts 30% van de Europese burgers zo'n kaart!

Opgepast voor fraude!!!

Het is bekend dat sommige websites de Europese ziekteverzekeringskaart tegen betaling aanbieden. DE KAART IS KOSTELOOS TE VERKRIJGEN VIA UW ZORGVERZEKERAAR!

Welke buitenlandse kosten worden vergoed?

Er zijn 2 scenario's:

1. Onvoorziene zorg

 • Voor medische zorg die u onverwacht nodig heeft tijdens uw verblijf in een ander Europees land kun je de Europese ziekteverzekeringskaart dus gebruiken.
 • Voor een behandeling zonder voorafgaande toestemming in Zwitserland gelden andere regels.
 • In principe wordt uw behandeling alleen vergoed als die behandeling wettelijk is erkend in het land waar u bent verzekerd. Om een voorbeeld te geven: in sommige landen worden de kosten van een verblijf in een kuuroord vergoed, in andere niet. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u vertrekt.

2. Geplande zorg

 • Als u speciaal naar een ander Europees land gaat om u daar te laten behandelen, worden de kosten alleen vergoed als u voorafgaande toestemming heeft. Bij deze geplande behandeling is de volgende vraag: wordt u voor de behandeling opgenomen in het ziekenhuis of wordt u poliklinisch/ambulant behandeld? Er is namelijk nog geen Europese definitie om te bepalen wat wel en niet wordt beschouwd als "ziekenhuisopname" of "ziekenhuisbehandeling". Als u twijfelt, raadpleeg dan uw zorgverzekeraar.
 • Ook als u voor de behandeling niet in het ziekenhuis opgenomen wordt, kun je van tevoren toestemming vragen. De kosten worden dan onder dezelfde voorwaarden vergoed.
 • Je mag ook zonder voorafgaande toestemming in het buitenland laten behandelen en na terugkeer een verzoek om terugbetaling indienen. De kosten van de behandeling worden dan vergoed volgens de regels van het land waar uw zorgverzekeraar is gevestigd.
 • Opmerking: voor een behandeling in Zwitserland is dit niet mogelijk.

Tip!

Ten zeerste aan te bevelen voor grensarbeiders!

Meer informatie (zowel voor België als voor Nederland) vind je op: Website Gezondheid EU