Wijzigingen in de zorgverzekering per 2012

Elk jaar in November wordt opnieuw de inhoud van het basispakket van de zorgverzekering vastgesteld. Via deze verzekering hebben we in Nederland allemaal dezelfde toegang tot de meest noodzakelijke gezondheidszorg. Wat er precies gaat veranderen in januari en hoe de toelating tot de zorgverzekering werkt, lees je in dit artikel.

Veranderingen op stapel

De inhoud van het basispakket gaat weer veranderen. Dat is een terugkerend ritueel in November, omdat in september de begroting van het kabinet is bekendgemaakt, inclusief de ruimte die er het komende jaar is voor de gezondheidszorg. Jarenlang hadden we in Nederland een bijzonder riante zorgverzelering, maar daar begint het kabinet nu steeds meer aan te tornen. En of je het er nu mee eens bent of niet; het pakket wordt voor iedereen steeds iets kleiner, de premie en het eigen risico gaan omhoog. En voor met name chronisch zieken en psychologiatrisch patiënten hebben de veranderingen grote impact.

Dekking van de zorgverzekering

In Nederland dekt het basispakket meer dan alleen de noodzakelijke hulp van huisarts, ziekenhuis en specialisten. Onder de dekking valt tot op heden ook:

 • Vele soorten (erkende) medicijnen
 • Noodzakelijke hulp in het buitenland
 • Medische hulpmiddelen, zoals protheses en krukken
 • Tandheelkundige hulp (beperkt)
 • Verschillende soorten therapieën, waaronder fysiotherapie (beperkt)
 • Verpleging
 • Ziekenvervoer (bijvoorbeeld per ambulance)
 • Zwangerschaps- en bevallingsbehandelingen

Wijzigingen in pakket en premie per 2012

Per januari 2012 zal er gesneden gaan worden in het basispakket van de zorgverzekering. Het blijft nog altijd een prima verzekering, maar toch zullen een aantal groepen de wijzigingen, voorgesteld door het kabinet, gaan voelen. De volgende wijzigingen staan voor januari op de rol:

 • Het eigen risico gaat met 50 euro omhoog naar 220 euro.
 • Maagzuurremmers worden alleen vergoed in geval van langdurig gebruik.
 • Advies door diëtisten zal niet langer worden vergoed.
 • Ondersteunende middelen voor stoppen met roken worden niet meer vergoed.
 • Chronisch zieken die fysiotherapie nodig hebben, zullen de eerste 20 sessies zelf moeten gaan betalen. Dat geldt ook voor andere erkende therapieën met betrekking tot het bewegingsapparaat, zoals Cesartherapie en Mensendieck.
 • Hulp bij milde psychologische klachten wordt nog maar maximaal 5 keer vergoed. De eigen bijdrage voor deze therapieën gaat per keer omhoog van 10 naar 20 euro.
 • Voor hulp bij complexe psychiatrische problemen komt er een extra eigen risico van (maximaal) 200 euro.
 • Behandelingen bij aanpassingsstoornissen door stressvolle gebeurtenissen, worden niet meer vergoed.

Tandartstarieven vrijgegeven

Behalve de wijzigingen in pakket en premie vand e basisverzekering, is net besloten dat tandartsen vanaf volgend jaar hun eigen tarieven mogen gaan bepalen. Dat zou weleens flink voelbaar kunnen worden voor ons consumenten in het komende jaar.

Acceptatie voor de zorgverzekering blijft gelijk

Zorgverzekeraars hebben en houden hun acceptatieplicht. Dat betekent dat ze iedereen die in hun werkgebied woont, moeten accepteren voor het basispakket. Alleen bij fraude of structurele wanbetalingen kan de verzekeraar de zorgverzekering voor 5 jaar ontzeggen. Andere verzekeraars houden in die periode de acceptatieplicht.

Voor aanvullende zorgverzekeringen geldt een ander verhaal; verzekeraars kunnen voor deze verzekeringen bijkomende voorwaarden stellen, en ook aanvragen weigeren. Bent u van plan over te stappen, hou dan uw huidige aanvullende zorgverzekering aan, totdat de nieuwe volledig is afgesloten.