Wat is een beleggingshypotheek

Aflossingsvrije hypotheek

Een beleggingshypotheek is een aflossingsvrije hypotheek. Behalve rente betaalt u premie voor een beleggingsverzekering of u stort rechtstreeks in beleggingsfondsen/aandelen. Dit betekent dat u zowel met een eenmalige inleg of periodieke betalingen kan meedoen.  

Risico

De beleggingshypotheek is een hypotheek met risico. Het beleggingsresultaat is vooraf niet bekend en afhankelijk van de koersen van:

  • aandelen
  • beleggingsfondsen

De voordelen van een beleggingshypotheek:

  • grote flexibiliteit en keuzevrijheid in hoe de premies worden belegd
  • kans op hoge rendementen op de aandelenmarkten
  • de rente-aftrek gedurende de hele looptijd is maximaal
  • gelijkblijvende bruto-en nettolasten bij een constante rente

De nadelen van een belegginghypotheek:

  • er is geen zekerheid of de hoofdsom van de hypothecaire lening kan worden afgelost aan het einde van de looptijd: er kan een restschuld ontstaan
  • er is een risico dat de opgebouwde waarde in zijn polis daalt door sterke koersdalingen op de aandelenmarkten
  • er zijn voorwaarden om van een geheel belastingvrije uitkering verzekerd te zijn.
  • na 30 jaar is de rente over schuld niet aftrekbaar

Administratieve kosten

Een groot nadeel dat nu pas wordt erkend (april 2008) zijn de grote administratieve kosten die bij de belegginshypotheek blijken te horen. Bij een rendement van 4% en kosten van 2.5% blijft er maar 1,5% over. Dit betekent in dit voorbeeld dat een spaarhypotheek niet alleen veiliger maar ook veel meer rendement levert.