Wat zijn woekerpolissen

Inleiding

Wat zijn woekerpolissen-IntroPlaatje.jpg
In de hoogconjunctuur van de jaren '90 ontstond er door het gunstige beursklimaat en bepaalde belastingvoordelen een nieuw populair product, de beleggingsverzekering, aangeboden door vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen. Het was een nieuwe vorm van sparen waarbij je op latere leeftijd in één keer een bedrag uitgekeerd zou krijgen, waar je nog lang van zou kunnen genieten. De inlegpremie was redelijk, de verzekeringsmaatschappij belegde deze premie in verschillende fondsen, het rendement dat u verzekerd werd was hoog en zo bouwde u een kapitaaltje op voor de toekomst. Echter, sinds een tweetal jaren is gebleken dat er op deze beleggingsverzekeringen hoge kosten werden ingehouden door de verzekeringsmaatschap-pijen, zonder u daarover te informeren. Met als gevolg dat deze uiteindelijk veel minder opbrengt dan u dacht. Een nieuw woord werd geboren, de Woekerpolis.

Wat is een woekerpolis?

De term “Woekerpolis” is in 2006 bedacht door het tv-programma Radar van de Tros. Dit om aan te geven dat op de meeste beleggingsverzekeringen tussen de 30 en 40% van de door u betaalde premie als kosten door de verzekeringsmaatschappij worden ingehouden. Een woekerpolis is dus niets anders dan een beleggingsverzekering, met haken en ogen. De bedoeling van een beleggingsverzekering is om een kapitaaltje op te bouwen, alleen weet u van tevoren niet precies hoeveel. Het bedrag dat u bij de aflooptijd van de verzekering uitgekeerd krijgt, is afhankelijk van de dan geldende waarde van de belegging. Misschien herinnert u zich deze term nog: Behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst..... Het waren destijds echter aanlokkelijke producten, iedereen droomde wel van een bedrag van een ton of meer rond zijn vijftigste. De mooie folders van de beleggingsverzekeringen beloofden dus wel een hoog rendement, maar eigenlijk was de opbrengst op lange termijn altijd al onzeker. En nu zijn daarbij de hoge, verborgen kosten nog eens boven water gekomen.Om welke beleggingsverzekeringen gaat het:

 • Lijfrenteverzekeringen dmv beleggingen (Koopsompolissen)
 • Kapitaalverzekeringen, voor studies van kinderen, reizen of sparen voor uw pensioen
 • Spaarkas beleggingen
 • Beleggingshypotheken

Het gaat bij een woekerpolis altijd om polissen waarbij u een gedurende een bepaalde periode premie betaalt om op een vastgestelde einddatum een behoorlijk bedrag dan wel in één keer dan wel in termijnen uitbetaald te krijgen. Hieraan zit meestal een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld, waarmee u een begunstigde kan aanwijzen, die uw opgebouwde kapitaal toucheert. Alleen weet die begunstigde ook niet precies hoeveel hij uiteindelijk krijgt uitgekeerd, dit in tegenstelling tot een levensverzekering, waarbij de hoogte van het bedrag wel vastligt. Op de site van Woekerpolisstoppen.nl kunt u een Woekerpolis Check uitvoerenom te zien of u ook het slachtoffer bent van een woekerpolis.

Hoe zit dat nu met die kosten?

Euro.jpg
De verzekeringsmaatschappijen rechtvaardigen hun manier van handelen door te beweren dat de inhoudingen verdedigbaar zijn vanwege kosten die zij moeten maken voor provisies, voor administratie en beheer van de fondsen, voor de aan- en verkoop van de beleggingen, voor andere afsluitkosten en als risicopremie voor overlijden. Deze kosten worden door hen op drie manieren teruggehaald:
 1. Ze worden direct ingehouden op uw premie, waarbij van uw premie dus uiteindelijk maar 60 tot 70%, het beleggingsdeel, in een beleggingsfonds beland.
 2. De kosten worden verrekend. Uw premie wordt in zijn geheel belegd, maar om de kosten te betalen worden er af en toe beleggingen verkocht, ook met verlies.
 3. De kosten worden verrekend. Uw premie wordt in zijn geheel belegd, maar om de kosten te betalen worden er af en toe beleggingen verkocht, ook met verlies.Bij een combinatie wordt een deel van de kosten ingehouden op uw premie en een deel wordt betaald door het verkopen van uw beleggingen.

De cijfers op een rijtje

 • Vanaf de jaren ’90 zijn er inmiddels in totaal 6,5 miljoen van deze beleggingsverzekeringen afgesloten.
 • Ongeveer 4,1 miljoen Nederlandse huishoudens heeft er hier één of meer van. Dat is bijna 1 op de 4 Nederlanders.
 • In het jaar 2006 hebben we met zijn allen bijna 16 miljard Euro aan premie betaald aan beleggingspolissen.
 • Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bestaan er circa 900.000 woekerpolissen.

Hoe weet ik of ik een woekerpolis heb?

Gezien het aantal door de AFM berekende woekerpolissen, is de kans dat u een woekerpolis heeft inmiddels vrij groot.Allereerst moet u in uw papieren nagaan of u een beleggingsverzekering heeft. U kunt uw polis vergelijken met de lijst die op de site van het KiFiD, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, staat. Deze lijst bevat een overzicht van allerlei beleggingsproducten, aangeboden door diverse verzekeringsmaatschappijen.Op de site van Belegpolis kunt u uw polis zelf testen en controleren op kosten. Ook de Stichting Woekerpolisclaim heeft op hun site een Rekenmodule geplaatst waarmee u het rendement en eventueel verlies kunt uitrekenen. Voor beiden moet u natuurlijk alle gegevens bij de hand hebben, zoals de door u betaalde premies etc.


Wat kan ik zelf doen?

De cijfers van het AFM blijken waarschijnlijk nog veels te laag ingeschat, men vermoedt dat er in Nederland de laatste 10 jaar meer dan 5.000.000 woekerpolissen zijn verkocht, zonder dat u zich daarvan bewust bent.In het kort, een woekerpolis is een polis met verborgen en veel te hoge kosten, waardoor dit type product uiteindelijk desastreuze gevolgen heeft voor de aflossing van uw hypotheek of voor uw pensioen. De verzekeraars hebben inmiddels, min of meer gedwongen, compensatieregelingen getroffen, maar die zijn veelal magertjes en volgens velen slechts een doekje voor het bloeden. Nog steeds wordt legaal zo’n 40% tot 50% van het rendement aan kosten ingehouden. U bent niet verplicht in te gaan op de door de verzekeraars aangeboden compensatieregeling. U hebt het recht zelf actie te ondernemen en van uw woekerpolis af te komen.Dit kan onder meer via de site van Woekerpolisstoppen.nl. Hier kunt u een Woekerpolis Check uitvoeren en een afspraak maken voor een een gratis intakegesprek waarbij getrainde professionals gratis advies geven en daarna hun diensten aanbieden (allemaal open en transparant). Op de site vindt u tevens een blog met allerlei recente informatie over alles wat er in het nieuws verschijnt over woekerpolissen en regelingen omtrent compensatie voor een woekerpolis.In een volgend artikel zullen we nader ingaan op de compensatieregelingen en de haken en ogen daarvan.

Links