Welke hypotheek vormen zijn er

Inleiding hypotheek vormen

Er worden op internet vele hypotheekvormen aangeboden, maar welke hypotheken zijn er nou allemaal? Hieronder vindt u informatie over verschillende hypotheek-vormen.

Wat is een Annuïteiten hypotheek

Bij de Annuïteiten hypotheek blijft gedurende de gehele looptijd het maandelijkse bedrag gelijk. In het begin van de looptijd is het aflossings-bedrag laag en is de rente hoog. Bij deze hypotheek kan de rente worden afgetrokken van de inkomsten voor de belastingen, hierdoor profiteert u in het begin van de looptijd van lagere netto maandlasten. Deze netto maandlasten worden naarmate de tijd verstrijkt wel steeds hoger, omdat het rentedeel kleiner wordt en het aflossingsdeel groter.

Wat is een Lineaire hypotheek

Bij een Lineaire hypotheek lost u maandelijks een bedrag af, waarbij u maandelijks rente over de restantschuld betaalt. In het begin van deze hypotheekvorm zullen de maandelijkse hypotheeklasten het hoogst zijn en gedurende de looptijd zullen ze steeds lager worden. De schuld neemt af en dus hoeft u minder rente te betalen, waardoor uw fiscale voordeel steeds kleiner wordt. De lineaire hypotheek kan een goede oplossing zijn voor leningen waarvoor u geen renteaftrek hebt, zogenaamde Box III leningen.

Wat is een Aflossingsvrije hypotheek

Bij een Aflossingsvrije hypotheek wordt er gedurende de looptijd niet afgelost, maar wordt er alleen rente betaald. De hoogte van de rente is afhankelijk van de hypotheekvorm, nl. vast of variabel. Aan het einde van de looptijd heeft u een hypotheekschuld, die u aflost wanneer u de woning verkoopt. Het is ook mogelijk om de aflossingsvrije hypotheek te combineren met een andere hypotheekvorm.

Wat is een Spaar hypotheek

Bij een Spaar hypotheek hoeft u tijdens de looptijd niet af te lossen, want u sluit een spaarverzekering af. Hierbij wordt een deel van de premie gebruikt om een spaartegoed op te bouwen, waarna u aan het einde van de looptijd het gespaarde deel aflost. Een ander deel wordt gebruikt als risicogedeelte, dat uitgekeerd wordt in geval van overlijden.

Wat is een Beleggings hypotheek

De Beleggings hypotheek komt in zekere zin overeen met de Aflossingsvrije hypotheek. Hierbij wordt alleen de rente betaald over het gehele geleende bedrag. Hiernaast wordt ook een bedrag gebruikt om mee te beleggen in aandelenfondsen. Doel hiervan is dat aan het eind van de looptijd de aflossing wordt betaald door het opgebouwde kapitaal uit de aandelen.

Wat is een Effecten hypotheek

De Effecten hypotheek lijkt veel op de Beleggings hypotheek. Het grote verschil is dat u bij de Effecten hypotheek helemaal zelf kunt bepalen hoe uw belegging er uit ziet. Met een Effecten hypotheek bent u veel actiever bezig met uw hypotheek dan bij andere vormen.

Wat is een Hybride hypotheek

Een Hybride hypotheek wordt ook wel spaar- en beleggingshypotheek genoemd. Bij deze hypotheekvorm wordt er niet afgelost, maar enkel rente betaald. Het geld dat nodig is om de aflossing te financieren wordt opgebouwd door sparen en/of beleggen. Aan het einde van de looptijd van de hypotheek wordt het aflossingsdeel gefinancierd door het gespaarde en/of het belegde geld. Hierbij loopt u wel het risico van een restschuld, want bij sparen en beleggen kunnen namelijk geen garanties worden gegeven.

Wat is een Leven hypotheek

Een Leven hypotheek is een hypotheekvorm waarbij er tijdens de looptijd niks wordt afgelost. Er wordt een levensverzekering afgesloten, waarvoor maandelijks premie wordt betaald. Met deze levensverzekering spaart u tijdens de looptijd voor de aflossing van de hypotheek.

Wat is een Krediet hypotheek

Een Krediet hypotheek is een hypotheekvorm die ideaal is wanneer u van plan bent uw huis te verbouwen. Het voordeel hiervan is dat u alleen rente betaalt voor het krediet dat u opneemt. Het is goed mogelijk dat uw huis meer waard is geworden dan de hypotheek die u ervoor heeft afgesloten. U kunt er dan voor kiezen om een kredietrekening af te sluiten. Bij deze hypotheekvorm dient uw huis als onderpand.