Dubbele hypotheeklasten beperken

Dubbele hypotheeklasten, een nieuw huis gekocht hebben maar het oude huis niet kunnen verkopen. Het is een veel voorkomend probleem, sinds de huizenmarkt stagneerde. Hoe beperk je de dubbele woonlasten?

Huizenmarkt: huizen staan langer te koop

Het is duidelijk dat huizen langer te koop staan. Mensen zijn voorzichtig geworden waar het gaat om het kopen van een ander, nieuw huis. Praktijkervaringen leren dat woningen niet snel verkocht worden. Oude huizen blijven langer onverkocht. Dubbele lasten betalen, zorgt (op den duur) voor financiele problemen. Het aantal mensen die de hypotheek niet meer kunnen betalen neemt toe. Het aantal mensen die een bijbaan nemen (thuiswerk of postbezorging) ook: sterker nog, het zijn niet alleen meer de mensen met lage inkomens die hun heil zoeken in een bijbaan. Het percentage van samenwonende mensen die een redelijk salaris hebben, is fors toegenomen w.b. bijbanen.

Oude huis onverkocht

Als je een nieuw huis hebt gekocht, en de oude woning blijft onverkocht heb je dus het probleem van dubbele hypotheeklasten. De stagnerende huizenmarkt zit in een negatieve spiraal, wnt ook de mensen die een nieuwe woning willen kopen, blijven zitten waar ze zitten, uit angst om de oude woning niet te kunnen verkopen.

Dubbele woonlasten

Wanneer er sprake is van dubbele woonlasten beperken de dubbele hypotheeklasten zich niet alleen tot het bedrag van de af te betalen hypotheek. De lasten zoals energie, gemeentelijke belastingen, verzekering en dergelijke zijn ook verdubbeld. Helaas is het percentage huizen die middels een openbare veiling verkocht worden ook toegenomen.

Dubbele hypotheeklasten beperken

Wat kun je doen om dubbele hypotheeklasten te beperken? En wanneer je een nieuwe woning wilt kopen en reeds eigenaar van een huis bent, hoe kun je dan dubbele woonlasten voorkómen?

Onverkochte woning tijdelijk verhuren

Ten eerste kun je de woning tijdelijk verhuren. Hierin zijn banken noodgedwongen soepeler geworden sinds de stagnerende huizenmarkt. Voor een onverkoopbare woning kan dit de oplossing betekenen. Stel bij verhuur van de onverkoopbare woning altijd voorwaarden op, om te voorkomen dat je de huurders niet meer kwijtraakt. Vereniging van Eigen Huis geeft advies in het opstellen van de voorwaarden.

Overbruggingskrediet

De dubbele woonlasten financieren uit je spaarrekening is jammer. Een overbruggingskrediet is een oplossing. Wanneer de oude woning is verkocht, los je het overbruggingskrediet af. Het voorkomt ernstige financiele problemen maar is niet het ultieme mekka. Nadat het oude huis verkocht is heb je toch nog een extra betalingsverplichting.

Voorlopig koopcontract

Om dubbele hypotheeklasten te voorkomen, kunt u met de eigenaar van de nieuwe te kopen woning een voorlopig koopcontract opstellen. In dit koopcontract staat dat u de woning pas koopt als het oude huis verkocht is. De eigenaar, die graag zijn huis wil verkopen en zich ook bewust is van het feit dat zijn woning lang onverkocht kan blijven, zal hier niet afwijzend tegenover staan omdat hij zich dit niet kan veroorloven.

Overbruggingsverzekering

Sluit voordat je een nieuwe woning koopt een overbruggingsverzekering af. Dubbele woonlasten worden hierdoor daadwerkelijk beperkt. Bij dubbele hypotheeklasten keert de verzekering namelijk meer dan de helft van de bruto maandlast uit (60%). Na drie maanden van dubbele lasten krijg je van de overbruggingsverzekering uitgekeerd, maar niet langer dan 12 maanden. Dit beperkt dus wel de schade.

Overbruggingsgarantie

BIj een overbruggingsgarantie worden de dubbele lasten ook verzacht. De huiseigenaar die zijn woning verkoopt regelt de overbruggingsgarantie voor de koper van de woning en dit houdt in dat de verkoper de dubbele lasten betaalt. De verkoper wil namelijk ook zijn huis verkopen en doet dit noodgedwongen sinds de huizenmarkt nog in het slop zit.

Conclusie

De oplossing om dubbele lasten te voorkomen, die de minste complicaties geeft, is het voorlopige koopcontract. Door een voorlopig koopcontract koopt u op een veilige wijze, zonder risico, een ander huis.